11.6 C
Craiova
duminică, 28 noiembrie, 2021
Știri de ultima orăLocalGorjGorj: Restricțiile adoptate de CJSU pentru Târgu Jiu și Dănești

Gorj: Restricțiile adoptate de CJSU pentru Târgu Jiu și Dănești

Comitetul Județean pentru Stuații de Urgență Gorj a adoptat miercuri o Hotărâre prin care impune restricții mai dure în municipiul Târgu Jiu și în comuna Dănești, ca urmare a creșterii numărului de cazuri de coronavirus. Incidența a trecut de șase cazuri la mia de locuitori, în ambele localități.

„Art.6-(1) Suplimentar față de măsurile stabilite pentru incidența cumulată a cazurilor mai mare de 6/1.000 de locuitori, care se stabilesc pentru o perioadă de 14 zile, în Municipiul Târgu-Jiu(6,14) și localitatea Dănești(6,07), începând cu data de 21.10.2021, ora 00:00, se vor aplica și măsurile privind circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20:00-05:00, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la alin.(1), lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator, ori o declarație pe propria răspundere completată în prealabil.

(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la alin.(1), lit. b)-d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere completată în prealabil.

(4) Declarația pe propria răspundere, prevăzută la alin.(1), trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

(5) În Municipiul Târgu-Jiu(6,14) și localitatea Dănești(6,07) se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 05:00-22:00.

(6) Prin excepţie de la prevederile alin.(5) în intervalul orar 22:00-5:00, operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

(7) Măsurile instituite în localităţile prevăzute la alin.(1) și (5) nu se mai aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 5,5/1.000 de locuitori.

(8) Măsurile instituite în localităţile prevăzute la alin.(1) nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19.

Art.7 În conformitate cu Ordinul comun M.S. și M.A.I. nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a trajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, cu modificările și completările ulterioare, în localitățile: Văgiuleși, Cătunele, Arcani, Glogova, Motru, Bumbești-Pițic, Padeș, Bengești-Ciocadia, Polovragi, Godinești, Târgu-Jiu și Dănești, în care incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitorii se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție în toate spațiile publice deschise (cum ar fi, fără a se limita la acestea, piețe, târguri, talciocuri, spațiile comerciale, stații pentru transportul în comun).

Sunt exceptate de la obligativitatea purtării măștii de protecție persoanele care desfășoară activități, inclusiv sportive, în mod individul sau împreună cu persoanele cu care locuiesc.

Art.8 Măsurile prevăzute pentru localitatea Săulești(5,11) la art.7, punctele 1-8 din Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Gorj nr. 86 din 15.10.2021, îşi încetează aplicabilitatea având în vedere faptul că incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 5,5/1.000 de locuitori.

Art.9 Prezenta Hotărâre va fi distribuită tuturor membrilor Comitetului Judeţean pentru Situații de Urgență și Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență în vederea punerii în aplicare conform competenţelor.”, potrivit CJSU Gorj.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

Liga Elitelor U16 / Universitatea Craiova iernează în fotoliul...

Formația de juniori sub 16 ani a clubului Universitatea...

ȘTIRI GdS