Acasă Local Gorj Controale ale inspectorilor DSVSA Gorj

Controale ale inspectorilor DSVSA Gorj

-

Inspectorii DSVSA Gorj au efectuat, săptămâna trecută, controale și verificări tematice și fizice în unități supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor situate pe raza teritorială a județului Gorj (Albeni, Alimpeşti, Aninoasa, Baia de Fier, Bălăneşti, Băleşti, Bâlteni, Bengeşti-Ciocadia, Borăscu, Brăneşti, Bumbeşti-Jiu, Bumbeşti-Piţic, Cătunele, Câlnic, Ciuperceni, Crasna, Dăneşti, Fărcăşeşti, Godineşti, Jupâneşti, Leleşti, Motru, Mătăsari, Novaci, Peştişani, Plopşoru, Polovragi, Progoria, Rânca, Runcu, Samarineşti, Slivileşti, Stăneşti, Târgu-Cărbuneşti, Târgu-Jiu, Tismana, Ţânţăreni, Vladimir), pentru a verifica modul de asigurare a conformității cu cerințele legislației în vigoare în domeniile alimentar și al sănătății şi bunăstării animalelor. Controalele efectuate au constat în:
– verificarea condițiilor de igienă în baza Planului cifric al Programului de Supraveghere și Control în domeniul Siguranței Alimentare și a tematicilor propuse de A.N.S.V.S.A. privind prevenirea toxiinfecțiilor alimentare și zoonozelor – 251 controale;
– verificarea condițiilor de igienă în care sunt produse, depozitate, transportate și valorificate carnea de porc şi produse din carne de porc, în scopul prevenirii toxiinfecțiilor alimentare, precum și prevenirea răspândirii Pestei Porcine Africane (PPA);
– controale comune cu echipe ale I.J.J. și I.P.J. Gorj în trafic, asupra mijloacelor auto de transport a porcinelor vii și produselor alimentare din carne de porc, privind verificarea restricțiilor impuse în contextul evoluţiei pestei porcine africane (Bumbeşti-Jiu, Ţânţăreni);
– prelevarea a 21 de probe din alimente (brânzeturi), apă tehnologică şi ambalaje, pentru determinarea parametrilor microbiologici în produse alimentare (NTG, stafilococi coagulazo-pozitivi, Escherichia coli, Enterobacteriaceae, enterococi, bacterii coliforme, drojdii şi mucegaiuri);
– auditarea unui abator de păsări, a unei unităţi de tranşare a cărnii de pasăre şi a unui depozit frigorific de carne de pasăre;
– evaluarea a 5 unităţi supuse controlului;
– controale efectuate în 14 exploataţii comerciale de tip A şi în 22 exploataţii non-profesionale de bovine producătoare de lapte, situate în Albeni, Alimpeşti, Aninoasa, Bengeşti-Ciocadia, Bumbeşti-Piţic, Novaci, Polovragi, Prigoria;
– avizarea mişcărilor inter-judeţene de animale;
– verificarea unui număr de 19 deconturi ale acțiunilor sanitare-veterinare realizate de către medicii de liberă practică împuterniciți în luna ianuarie 2019;
– verificarea prin supracontrol în teren a deconturilor acţiunilor de identificare şi sanitare-veterinare la C.S.V.A. Alimpeşti, C.S.V.A. Borăscu, C.S.V.A. Prigoria şi C.S.V.A. Slivileşti;
– verificarea unor exploataţii de suine în comuna Dăneşti;
– verificarea modului de respectare a condiţiilor de bunăstare a animalelor în adăpostul public de câini fără stăpân din Mătăsari;
– soluţionarea unei sesizări din partea unui consumator (Fărcăşeşti);
– emiterea și distribuirea către proprietari a unui număr de 199 pașapoarte bovine;
– eliberarea unui număr de 53 extrase din Registrul Național al Exploatațiilor.
În timpul controalelor efectuate în această perioadă a fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 10.000 lei, la o brutărie, pentru constatarea unei stări necorespunzătoare de igienă și întreținere a spaţiilor și utilajelor: – pereți, plafon, paviment cu zone acoperite de condens, colonii de mucegai; – echipamentele tehnologice (utilajele) prezintă suprafețe neîntreținute, acoperite cu praf, făină, cruste de aluat, rugină; – chiuveta destinată spălării și dezinfectării mâinilor personalului nu este dotată cu facilități igienice de spălare şi uscare a mâinilor; – în spațiul de fabricație şi în cel de depozitare a produselor finite sunt amplasate utilaje în conservare, neprotejate de praf, necurățate.

ȘTIRI VIDEO GdS