Inspectorii D.S.V.S.A. Gorj au efectuat controale, în perioada 1 – 9 septembrie, în unităţi supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor situate pe raza teritorială a judeţului Gorj (în localităţile: Aninoasa, Baia de Fier, Bengeşti-Ciocadia, Berleşti, Bumbeşti-Jiu, Bumbeşti-Piţic, Câlnic, Crasna, Dăneşti, Dragoteşti, Motru, Novaci, Polovragi, Prigoria, Roşia de Amaradia, Săcelu, Schela, Târgu-Cărbunești, Târgu-Jiu, Turburea, Turcinești, Ţânţăreni), pentru a verifica modul de asigurare a conformității cu cerințele legislaţiei în vigoare în domeniile alimentar şi al sănătăţii şi bunăstării animalelor.
Controalele efectuate au avut ca obiective principale:
– verificarea condițiilor de igienă în baza Planului cifric al Programului de Supraveghere și Control în domeniul Siguranței Alimentare 2018 şi a tematicilor propuse de A.N.S.V.S.A. privind prevenirea toxiinfecțiilor alimentare – 94 inspecții;
– înregistrarea a 11 unităţi nou-înfiinţate cu activitate în domeniul alimentar şi a 2 mijloace auto pentru transportul produselor alimentare;
– controale mixte (echipe I.P.J.Gorj) în unităţi de comercializare a produselor alimentare;
– prelevarea a 13 de probe din alimente, apă şi ambalaje pentru determinarea parametrilor microbiologici în produse alimentare (NTG, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, bacterii coliforme, enterococi, drojdii şi mucegaiuri, conţinut de apă);
– avizarea mișcărilor inter-județene de animale;
– controale comune cu echipe ale I.P.J. Gorj în puncte temporare de trafic (Ţânţăreni), asupra mijloacelor auto de transport al porcinelor vii și produselor alimentare din carne de porc, privind implementarea cerințelor de combatere a pestei porcine africane;
– verificarea restricțiilor impuse circulației animalelor;
– inspecții la stupine şi exploatații (respectare cerinţe SMR) în localităţile Baia de Fier, Bumbeşti-Piţic, Prigoria, Roşia de Amaradia, Târgu-Cărbuneşti;
– emiterea și distribuirea către proprietari a unui număr de 276 paşapoarte bovine;
– eliberarea unui număr de 21 extrase din Registrul Național al Exploatațiilor;
– verificarea deconturilor acţiunilor de identificare şi înregistrare a animalelor desfăşurate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi în luna august.
În timpul controalelor efectuate în această perioadă a fost constatată nerespectarea normelor sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare, fiind aplicate următoarele sancţiuni contravenţionale (Bumbeşti-Piţic, Târgu-Cărbuneşti, Târgu-Jiu):
– 12000 lei – hypermarket, pentru neîntocmirea documentelor care demonstrează trasabilitatea loturilor de carne de porc recepționate şi comercializate în cadrul raionului de servire asistată; neconcordanţa între cantităţile recepţionate şi cele înscrise în avizele de expediţie transmise de către depozitul central;
– exploataţie comercială de tip A – vaci de lapte – suspendarea temporară a activităţii de valorificare a laptelui, întrucât operatorul nu deține carnete sau fişe de sănătate pentru animalele de la care valorifică lapte crud, care să certifice că animalele sunt în bună stare de sănătate, că fac parte dintr-un efectiv indemn de boli transmisibile (tuberculoză, bruceloză, leucoză) şi nu suferă de inflamații ale ugerului; nu au fost efectuate acțiunile sanitare-veterinare obligatorii cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere şi control;
– exploataţie non-profesională de vaci de lapte – interzicerea livrării de lapte către unitatea de procesare, pentru nerespectarea cerinţelor legislaţiei comunitare privind igiena mulsului; proprietarul exploataţiei nu a solicitat medicului veterinar de liberă practică verificarea stării de sănătate pentru animalele producătoare de lapte, înainte de reluarea livrării; fişa de sănătate a animalelor nu este completată pentru anul 2018.

Mariana BUTNARIU
Face parte din echipa Gazeta de Sud din 1996. În prezent este redactor şi editor on-line, ceea ce înseamnă că este informată cu privire la tot ce se întâmplă important în ţară şi în lume. Este o fire veselă şi sociabilă, iubeşte oamenii şi îşi iubeşte meseria.