Acasă Local Gorj ANI: Şeful secţiei Urologie din Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, incompatibil

ANI: Şeful secţiei Urologie din Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, incompatibil

-

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul lui Vasile Bălăşoiu, şeful secţiei Urologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, județul Gorj. Acesta, în perioada 29 mai 2006 – 21 decembrie 2016, a deținut simultan funcția de șef Secție Urologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu și funcția de administrator în cadrul S.C. Uromed Cab S.R.L., având ca obiect principal de activitate „activități de asistență medicală specializată”, încălcând astfel dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. g) coroborat cu art. 185, alin. (15) din Legea 95/2006.
Medicul a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.
Persoana a încălcat următoarele prevederi legale:
·         art. 178, alin. (1), lit. b) și lit. g) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Funcția de manager persoană fizică este incompatibilă cu: […] lit. b) exercitarea oricărei activități sau oricărei alte funcții de manager, inclusiv cele neremunerate, […] lit. g) exercitarea funcției de membru în organele de conducere, administrare și control în societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare”;
·         art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Dispozițiile art. 178 alin. (1) lit. c), d), e) și g) referitoare la incompatibilități și ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancțiunea rezilierii contractului de administrare și a plății de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condițiile legii, se aplică și șefilor de secție, de laborator și de serviciu medical din spitalele publice”.
„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.
„Persoana […] față de care s-a constatat  […]  starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

ȘTIRI VIDEO GdS

Spania, din nou campioană europeană la handbal

Naționala masculină de handbal a Spaniei a rușit să-și apere titlul de campioană europeană la handbal masculin. Ibericii au învins reprezentativa...