Bunurile Unităţii Militare de la Târgu Jiu vor fi valorificate, prin scoatere la vânzare. În acest sens a fost adoptată o Hotărâre de Guvern, privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militară 0658 Târgu Jiu, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării.

În acest fel va fi actualizată anexa la Hotărârea Guvernului numărul  1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului: „ Art. 1 – Se aprobă trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0658 Târgu – Jiu, din domeniul public al statului, în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  Art. 2 – Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare”, potrivit textului Hotărârii de Guvern.

 

Eugen MARUTA
Este absolvent al Facultății de Litere și Ștințe Sociale și al unui master în Administrația Publică. În anul 2000 a venit în practică jurnalistică la Gazeta de Sud, iar de a doua zi au început să apără în ziar articole sub semnătura sa.