Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj a avut în ultima lună încasări peste aşteptări în ceea ce priveşte colectarea veniturilor la bugetul general consolidat. reducerea arieratelor prin intensificarea acţiunilor de recuperare a creanţelor. Din programul de încasări repartizat de Ministerul Finanţelor Publice, în luna iunie 2016, în sumă de 49.990.000 de lei, a fost realizat un volum al încasărilor în sumă de 53.645.974 lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 107,31 %, respectiv o depăşire cu 3.655.974 de lei. „În structură, pe bugete, încasările realizate la bugetul general consolidat pe luna iunie 2016, se prezintă astfel: la bugetul de stat s-au încasat 23.016.744 de lei, înregistrându-se un grad de realizare  a programului de 113,61%; la bugetul asigurărilor sociale de stat s-au încasat 19.397.472 de lei, înregistrându-se un grad de realizare  a programului de 101,35%; la bugetul fondului naţional unic pentru asigurări de sănătate s-au încasat 10.542.685 de lei, înregistrându-se un grad de realizare  a programului de 106,38%; la bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj s-au încasat 689.073 de lei, înregistrându-se un grad de realizare  a programului de 101,33%”, a declarat Marin Ciumag, directorul Administraţiei Finanţelor Publice Gorj.

Executări silite şi evaziune fiscală

Pentru recuperarea creanţelor datorate bugetului general consolidat, organele de executare silită din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj au instituit modalităţile de executare silită prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Rezultatul acţiunilor de executare silită, în luna iunie 2016, s-a materializat prin  încasarea sumei totale de 5.751.204 de lei, datorită aplicării de titluri executorii, popriri pe conturi şi sechestre pe bunuri mobile şi imobile. „În  luna iunie 2016 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj a efectuat 55 acţiuni de inspecţie fiscală şi 28 controale inopinate, încrucişate şi cercetări la faţa locului. Acţiunile de control ale inspectorilor fiscali au vizat  verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor fiscale de către contribuabili, precum şi prevenirea, descoperirea şi combaterea actelor şi faptelor care au ca efect evaziunea fiscală. Urmare acestor acţiuni de inspecţie fiscală au fost constatate sume suplimentare la bugetul general consolidat în valoare totală de 14.387.914 de lei. Totodată, pentru deficienţele constatate, au fost  aplicate 46 amenzi contravenţionale în valoare totală de 62.900 delei. În vederea prevenirii sustragerii de la plata debitelor constatate suplimentar, inspectorii fiscali au dispus instituirea de măsuri asiguratorii pentru suma de 3.705.309 lei. Pentru combaterea fenomenului de evaziune fiscală, au fost întocmite 8 sesizări penale privind încălcarea legislaţiei fiscale, sancţionată de Legea nr 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, prejudiciul calculat fiind în sumă de  2.565.084 de lei”, a mai spus Marin Ciumag.

Eugen MARUTA
Este absolvent al Facultății de Litere și Ștințe Sociale și al unui master în Administrația Publică. În anul 2000 a venit în practică jurnalistică la Gazeta de Sud, iar de a doua zi au început să apără în ziar articole sub semnătura sa.