Acasă Local Dolj Luna mai – luna promovării economiei sociale

Luna mai – luna promovării economiei sociale

-

Luna mai este luna promovării economiei sociale și este dedicată organizării unor evenimente și acțiuni de mediatizare a acestui domeniu.
Reglementată prin Legea 219/2019, economia socială este definită ca ansamblul activităților organizate independent de sectorul public,al căror scop este să servească interesul general,interesele unei colectivități și/sau interesele personale nepatrimoniale prin:
– creșterea gradului de ocupare a persoanelor aparținând grupului vulnerabil;
– producerea și furnizarea de bunuri;
– prestarea de servicii;
– execuția de lucrări.
Scopul principal al economiei sociale, în comparație cu economia de piață, nu este obținerea de profit, ci îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de noi oportunități pentru persoanele dezavantajate sau care fac parte din grupuri vulnerabile. Aceasta contribuie la dezvoltarea comunităților locale, crearea de locuri de muncă, implicarea persoanelor aparținând grupului vulnerabil în activități cu caracter social și/sau activități economice, facilitând accesul acestora la resursele și serviciile comunității.
Economia socială se derulează prin întreprinderi sociale (orice persoană juridică de drept privat care desfășoară activități în domeniul economiei sociale) sau prin întreprinderi sociale de inserție (întreprinderea socială care are permanent cel puțin 30% din personalul angajat aparținând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajați sa reprezinte cel puțin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților).
Atestarea întreprinderilor sociale și certificarea întreprinderilor sociale de inserție se realizează gratuit de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă.
Situația întreprinderilor sociale care au primit atestat/marcă se regăsește în Registrul Unic de Evidență a Întreprinderilor Sociale publicat la adresa https://www.anofm.ro/upload/4279/Extras_Registru_aprilie_2019.pdf, care se actualizează lunar.
Pentru o mai bună întelegere a economiei sociale și a precedurilor de atestare și certificare a întreprinderilor sociale / întreprinderilor sociale de inserție pot fi accesate link-urile:
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/economia-sociala
https://www.anofm.ro/index.html?agentie=ANOFM&categ=4&subcateg=6&page=0

ȘTIRI VIDEO GdS