Acasă Local Dolj Dolj: Noi reguli privind actele de stare civilă

Dolj: Noi reguli privind actele de stare civilă

-

Întocmirea anumitor categorii de acte de stare civilă se va face după anumite reguli noi, începând din această lună, anunţă Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj.
Modificările au fost aduse prin Legea nr. 14/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români, sunt în vigoare de la data de 21 ianuarie 2018 și simplifică sau clarifică unele prevederi referitoare la înregistrarea nașterii cetățenilor români.

„Semnalăm în primul rând faptul că este facilitată înregistrarea în registrele de stare civilă a nașterii copiilor, în cazul în care evenimentul de stare civilă s-a produs în străinătate, iar în documentele de naștere emise de autoritățile străine, s-a stabilit o altă filiație decât cea prevăzută de legislația românească. Legislația românească prevede faptul că, în situația în care un copil este născut sau este conceput în timpul căsătoriei, acesta are ca tată pe soțul mamei, prezumția de paternitate operând și în cazul în care acesta este conceput în urma unei relații extraconjugale. Această situație are în vedere următoarele ipoteze: copilul a fost conceput în timpul căsătoriei și nașterea s-a produs tot în timpul căsătoriei, copilul a fost conceput înainte de căsătorie, dar nașterea s-a produs în timpul căsătoriei sau copilul a fost conceput în timpul căsătoriei, dar nașterea s-a produs după încetarea, desfacerea, constatarea nulității sau anularea căsătoriei.
Noile modificări permit transcrierea în registrele de stare civilă românești a certificatelor de naștere eliberate de autoritățile străine în situațiile descrise, în care a fost stabilită o altă filiație decât cea prevăzută de legislația românească cu aplicarea dispozițiilor art. 414 alin. (1) din Legea nr 287/2009 privind Codul Civil, adică prin înscrierea în rubrica „TATĂL COPILULUI” din actul de naștere românesc, a datelor de identitate ale soțului mamei de la momentul conceperii sau nașterii copilului, iar numele de familie al copilului se stabilește conform reglementărilor privitoare la numele copilului din căsătorie.
După transcrierea certificatului străin al copilului, părinților li se eliberează un certificat de naștere al cărui termen de valabilitate este de doi ani, timp în care aceștia pot să demareze și să finalizeze procedurile pe cale judecătorească de tăgadă a paternității și stabilirea filiației copilului”, precizează Ciprian Bobocică, Directorul executiv al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj.

O altă modificare se referă la transcrierea certificatelor sau extraselor de stare civilă ale actelor de stare civilă privind cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română în temeiul art. 10 și 11 din Legea nr. 21/1991 Legea cetăţeniei române.

„Aici sunt identificate două situații, cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română şi care nu au avut niciodată domiciliul în România și persoanele din aceeași categorie, dar care au avut domiciliul în România. ”
În prima situație transcrierea certificatelor sau extraselor de stare civilă ale actelor de stare civilă se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii, astfel:
a) cu aprobarea primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti şi cu avizul prealabil al şefilor serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
b) cu aprobarea primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ şi cu avizul prealabil al şefilor serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor.
Persoanele aflate în cea de-a doua situație, depun cererea de transcriere a certificatelor sau extraselor de stare civilă ale actelor de stare civilă la Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor ori primăria unităţii administrativ-teritoriale pe raza căruia/căreia se află ultimul loc de domiciliu avut în ţară, înainte de pierderea cetăţeniei române sau adresa imobilului în care a locuit înainte de dobândirea cetăţeniei române, înscrisă în documentul eliberat de structura pentru imigrări”, a mai spus Ciprian Bobocică.

„Noile modificări vizează și înregistrarea tardivă a nașterii persoanelor a căror naștere nu a fost declarată în termenul legal de 30 de zile și stabilesc că în situația în care nu există certificat medical constator al nașterii, actul de naștere se întocmește pe baza expertizei medico-legale cu privire la data naşterii, în format an, lună, zi şi sexul persoanei şi a declaraţiei de recunoaştere a mamei la care se adaugă restul documentelor care în funcție de situație sunt enumerate la art. 14^1 alin. (2) sau (3), din Legea nr. 119/1996, cu privire la actele de stare civilă republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar expertiza medico-legală se efectuează în mod gratuit” a subliniat Ciprian Bobocică.

ȘTIRI VIDEO GdS