Acasă Local Dolj Dolj: Activitatea pe 2017 a poliţiştilor Serviciului pentru Imigrări a fost evaluată

Dolj: Activitatea pe 2017 a poliţiştilor Serviciului pentru Imigrări a fost evaluată

-

În cursul anului 2017, polițiștii Serviciului pentru Imigrări al județului Dolj au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul României pentru 2474 de persoane, dintre care 1506 din state terțe și 968 cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Potrivit unui comunicat al IPJ Dolj, au fost depistați 79 de străini în situații ilegale și emise 15 decizii de returnare. Totodată, polițiștii de imigrări au aplicat 300 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 93.100 de lei.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări – Serviciul pentru Imigrări al județului Dolj, în cursul anului 2017, au asigurat managementul șederii și rezidenței, pe raza județului, pentru 2474 de persoane, dintre care 1506 străini din state terțe, cei mai mulți din Republica Moldova, Turcia, Siria, Iran, Iordania și 968 de cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Italia, Spania și Franţa.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt: conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE), educaţie, angajare în muncă sau stabilire permanentă pe teritoriul ţării noastre.

Astfel, în ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost soluţionate 110 invitații depuse pentru străini din Algeria, Nigeria, China, India, Iran, Pakistan, Siria și Irak.

De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de ședere și au fost emise 678 de permise de ședere, dintre care 648 pentru ședere temporară și 30 pentru ședere pe termen lung. Au fost eliberate 260 de certificate de înregistrare și 11 cărți de rezidență permanentă.

În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate 17 cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 14 avize de angajare pentru lucrători permanenţi şi înalt calificați

Pe linia combaterii șederii ilegale, în perioada de referință, au fost organizate 111 acțiuni și controale cu forțe proprii și în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu, în urma cărora au fost depistați 79 de străini în situații ilegale. Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 15 decizii de returnare, prin care s-a stabilit obligația de returnare sau termenul pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României, 10 străini au fost puşi în legalitate, 43 au solicitat azil, iar față de alți 8 au fost dispuse alte măsuri. De asemenea, au fost depistate 7 căsătorii de conveniență, în baza cărora cetățenii străini din Albania, Ucraina și Palestina, urmăreau obținerea unui drept de ședere în România, care, ulterior, le-ar fi permis facilitarea intrării în alte state europene.

Totodată, au fost aplicate 300 de sancțiuni contravenționale în valoare de 93.100 de lei, pentru nerespectarea prevederilor OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată., OUG 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene și OG 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Controlul permanent asupra respectării legalității șederii în România a străinilor, combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate rămân acțiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.

ȘTIRI VIDEO GdS