-0.6 C
Craiova
sâmbătă, 18 ianuarie, 2020
Acasă Local Dolj USR denunță lipsa de transparență a autorităților locale doljene

USR denunță lipsa de transparență a autorităților locale doljene

-


Doar 8 administrații au publicat declarațiile de avere și interese. 70% dintre comunități nu au acces online la hotărârile adoptate de consiliile locale.

USR Dolj a monitorizat nivelul de transparență online a celor 111 primării ale județului. Studiul a fost realizat în intervalul 11-13 august 2017 și surprinde o opacitate îngrijorătoare a administrațiilor locale din județul Dolj.
Obiectivul acestei analize a fost evaluarea nivelului de transparență prin publicarea pe site-ul de Internet al administrațiilor locale a unor informații incluse în categoria “informațiilor de interes public pe care fiecare autoritate are obligaţia să le comunice din oficiu” (art. 5, Legea 544/2001):
-Lista membrilor Consiliului Local,
-declarațiile de avere și interese ale titularilor funcțiilor de conducere în 2016 și 2017,
-bugetele locale aferente anilor 2016 și 2017,
-deciziile locale adoptate în 2016 și 2017 (în principal, hotărâri ale Consiliilor Locale, de mai mare însemnătate, eventual și dispoziții ale primarilor).
Informațiile menționate trebuie “comunicate din oficiu de către instituţiile şi autorităţile publice […] și se vor afişa obligatoriu pe pagina proprie de internet” (Art. 8, alin (2) din HG 123/2002 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 544, modificate și completate de HG 478 / 2016).
„Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane la orice informaţii privind hotărârile adoptate de către autorități este un drept al cetățenilor României și nu un element opțional. Informațiile despre decidenți, hotărârile adoptate de către Primării și Consilii Locale influențează comportamentul și deciziile personale ale cetățenilor fiecărei localități și ai comunității în ansamblu, ale investitorilor și antreprenorilor care ar putea să își desfășoare activitatea pe teritoriul localităților administrate de cele 111 autorități locale doljene”, a declarat Cosmin Stăicuț președintele USR Dolj.
Rezultatele sintetizate în harta atașată dovedesc tendința responsabililor din cea mai mare parte a primăriilor de a se eschiva și de a prejudicia interesele cetățenilor. Majoritatea site-urilor administrate de autoritățile locale sunt aduse la zi cu informații mai puțin relevante, cum ar fi rubrica “Publicaţii căsătorie”.

Nivelul maxim de transparență îi este atribuit doar municipiului – reședință de județ (toate cele șapte informații sunt disponibile: lista consilierilor și. respectiv, pentru 2016 și 2017, declarațiile de integritate, bugetele și hotărârile locale).
Reprobabilă este situația în județ, cu precădere în cadrul autorităților din mediul rural: 17 primării nu dețin un portal propriu de Internet: Caraula, Cetate, Coțofenii din Față, Dioști, Gângiova, Ghindeni, Izvoare, Lipovu, Melinești, Perișor, Rojiște, Sadova, Secu, Sopot, Terpezița, Valea Stanciului, Verbița. Alte două administrații au site nefuncțional (Șimnicu de Sus și Teslui), iar 16 primării au informații neactualizate de mai mulți ani.
Doar 52 dintre administrații își publică Lista nominală a Consiliului Local (47%). 8 administrații au publicat declarațiile de avere și interese ale aleșilor în fiecare an, la care se adaugă 26 de autorități care oferă aceste declarații doar partial, fie în 2016, fie în 2017; 69% din primării nu oferă deloc aceste informații.
52 autorități publică bugetul local: 19 pentru ambii ani inventariați, 33 pentru un singur an (din nou, majoritatea autorităților -53%- nu oferă această informație). În ceea ce privește hotărârile adoptate de autoritățile locale, nivelul de transparență este și mai redus: 12 site-uri aduc la cunoștința cetățenilor hotărârile adoptate de autoritățile locale, iar alte 21 de portaluri conțin selectiv asemenea informații (70% dintre comunități nu au acces online la hotărârile adoptate de administrație).
USR Dolj a formulat și solicitări scrise în ultimele șase luni către primării, invocând dreptul legal al cetățenilor la a fi informați. Unele primării au ignorant cererile pentru transparentizare, cu încălcarea legii. Două dintre primării nu au oferit niciun răspuns solicitărilor noastre de conformare la principiile transparenței -una dintre ele nu deține site, iar o alta are portalul nefuncțional-, iar o altă primărie ne-a comunicat în martie că va actualiza informațiile cerute, în condițiile în care nicio informație nu există disponibilă pe site-ul primăriei. .
„USR Dolj condamnă nerespectarea legii de către autoritățile locale prin ascunderea informațiilor la care comunitatea are dreptul legal. USR susține digitalizarea administrației locale care va crește gradul de transparență și va înlesni contactul dintre cetățean și administrație. De ce nu se poate ca o cerere depusă de cetățean să fie încărcată pe site-ul primăriilor și să poată fi urmărită de pe telefonul mobil sau computerul personal până la rezolvarea ei? Sistemul informatic introdus în justiție trebuie să fie valorificat și în administrațiile publice”, a declarat Adrian Prisnel, deputat USR de Dolj.

ȘTIRI VIDEO GdS