Acasă Local Dolj Primăria Craiova: Concurs pentru ocuparea postului de referent, grad IA, studii medii

Primăria Craiova: Concurs pentru ocuparea postului de referent, grad IA, studii medii

-

Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A. I. Cuza, nr. 7, concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următorului post contractual de execuţie vacant din cadrul Compartimentului Secretariat, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

  1. referent, grad IA, studii medii – 1 post:

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 7 ani;

– cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel minim;

– disponibilitate pentru program de lucru prelungit.

Concursul se organizează în trei etape:

prima etapă – în perioada 17 – 18.08.2017 – selecţia dosarelor;

a doua etapă – în data de 24.08.2017 – proba scrisă;

a treia etapă – proba de interviu se va stabili conform art. 24 alin. 5 şi alin. 6 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Criteriile generale şi specifice, documentele necesare, precum şi bibliografia sunt afişate la sediul instituţiei.

Dosarele de înscriere se vor depune până cel târziu în data de 16.08.2017, ora 16.30, la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

www.primariacraiova.ro

 

ȘTIRI VIDEO GdS