Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor posturi contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Baze Sportive şi Agrement Craiova, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

1. referent (salvamar), studii medii, treapta profesională II- patru posturi:
– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an;
– certificat de calificare în meseria de salvamar;
– fişă de aptitudine eliberată de medicul de medicina muncii privind exercitarea funcţiei de salvamar;

2. pentru postul de referent (profesor înot), studii medii, treapta profesională II:
– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an;
– certificat de calificare profesor/ instructor înot;
– fişă de aptitudine eliberată de medicul de medicina muncii privind exercitarea funcţiei de profesor înot.

Concursul se organizează în trei etape:
– prima etapă- în perioada 23- 26.06.2017- selecţia dosarelor;
– a doua etapă- în data de 04.07.2017- proba scrisă;
– a treia etapă- proba de interviu se va stabili conform art. 24 alin. 5 şi alin. 6 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Criteriile generale şi specifice, documentele necesare, precum şi bibliografia sunt afişate la sediul instituţiei.
Dosarele de înscriere se vor depune până cel târziu în data de 22.06.2017, ora 16.30, la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/41.62.35 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

www.primariacraiova.ro