Acasă Local Dolj Exporturile de bunuri la nivelul judeţului Dolj au deţinut 2,0% din valoarea...

Exporturile de bunuri la nivelul judeţului Dolj au deţinut 2,0% din valoarea exporturilor României

-

Exporturile de bunuri (FOB), la nivelul judeţului Dolj au fost în perioada 01.01.-31.10.2016 de 941062 mii euro, cu 2,6% mai mari (+23472 mii euro) faţă de perioada 01.01.-31.10.2015. Exporturile situează judeţul Dolj pe locul al 15-lea pe ţară. Volumul exporturilor de bunuri la nivelul judeţului Dolj a deţinut 2,0% din exporturile României. Produsele industriale au reprezentat 87,1% în total exporturi, iar produsele din agricultură şi silvicultură au deţinut o pondere de 12,9%. În structura pe mărfuri a exporturilor cinci secţiuni deţin 94,9% din total exporturi. Pe locul I ca pondere în total exporturi se situează exporturile de ”Mijloace de transport” cu 46,3% înregistrând o scădere cu 9,5% faţă de perioada 01.01.-31.10.2015. Pe locul al II-lea s-au situat exporturile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice, aparate de înregistrat sau reprodus sunetul şi imaginile” cu 23,8% din total exporturi, fiind mai mari cu 618 mii euro (+0,3%) decât în perioada 01.01.-31.10.2015.

Exporturile din secţiunea “Produse vegetale” ocupă locul al III-lea cu 12,8% din total exporturi şi au crescut cu 63611 mii euro faţă de perioada 01.01.-31.10.2015. O pondere mai mică deţin secţiunile: „Materii textile şi articole din acestea” care ocupă locul al IV-lea cu 7,9% şi “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” care ocupă locul al V-lea cu 4,1%. Exporturile judeţului Dolj s-au îndreptat, în special, către Italia (21,2%), Germania (17,9%), Marea Britanie (14,1%), Iordania (9,6%), Franţa (7,1%) şi Polonia (3,2%).

Ponderea importurilor de bunuri din judeţul Dolj în cadrul României a fost de 1,4% Importurile de bunuri (CIF) derulate în perioada 01.01.-31.10.2016 au fost de 761979 mii euro, cu 33251 mii euro (-4,2%) mai puţin decât în perioada 01.01.-31.10.2015. În clasamentul pe ţară judeţul Dolj se situează pe locul al 15-lea, deţinând 1,4% din valoarea importurilor României. Cinci secţiuni de mărfuri deţin 84,0% din totalul importurilor. În perioada 01.01.-31.10.2016, cele mai importante au fost importurile din secţiunea “Mijloace de transport”, care au crescut cu 13251 mii euro (+5,7%) faţă de perioada 01.01.-31.10.2015. Acestea ocupă locul întâi şi deţin 32,0% din total importuri (29,0% în perioada 01.01.-31.10.2015). Importurile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice, aparate de înregistrat sau reprodus sunetul şi imaginile“ ocupă locul al II-lea reprezentând 31,9% totalul importurilor. Nivelul acestei secţiuni a scăzut cu 54679 mii euro (-18,4%) comparativ cu perioada 01.01.-31.10.2015. Pe locul al III-lea ca pondere în total importuri (7,6%) s-au situat importurile de “Metale comune şi articole din acestea” care au scăzut cu 8743 mii euro (-13,2%) faţă de perioada similară a anului precedent. Importurile de “Materii textile şi articole din acestea” ocupă locul al IV-lea cu 7,0% în total importuri, iar importurile de “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea”ocupă locul al V-lea cu 5,5%. Principalele ţări din care au provenit importurile judeţului Dolj sunt: Germania (21,4%), Italia (11,4%), Turcia (9,8%), Marea Britanie (7,6%), Spania (6,5%), Polonia (5,8%) şi Bulgaria (5,8%). Balanţa comercială în perioada 01.01.-31.10.2016 prezintă un excedent de 210497 mii euro – preţuri FOB în creştere faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent când s-a înregistrat un excedent de 155145 mii euro. Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi în perioada 01.01.-31.10.2016 a fost de 128,8% faţă de 120,3% în perioada 01.01.-31.10.2015.

ȘTIRI VIDEO GdS