Inspectoratul pentru Situaţiii de Urgenţă (ISU) al judeţului Dolj a marcat astăzi Ziua Protecţiei Civile în România printr-o serie de manifestări. La sediul ISU, după intonarea imnului naţional a fost prezentată semnificaţia Zilei Protecţiei Civile, au fost prezentate mesajele ministrului Afacerilor Interne, secretarului de Stat, șef al D.S.U., inspectorului general al I.G.S.U. şi inspectorului șef al I.S.U. Dolj. Invitaţii au rostit apoi discursuri, au avut loc şi înaintări în grad înaintea expirării stagiului minim. Manifestările prilejuite de Ziua Protecţiei Civile s-au încheiat cu vizitarea atelierelor de pictură şi de prezentare a tehnicii de intervenţie.
Numită și ARMA VIEȚII, având ca deviză motto-ul “CU VIAȚA MEA APĂR VIAȚA”, Protecția Civilă este o componentă necombatantă a apărării naționale, cuprinzând un complex de măsuri pentru ocrotirea populației, a bunurilor materiale în caz de război, calamități sau catastrofe, asigurând condițiile necesare supraviețuirii acestora.
Protecția civilă în România a fost organizată la 28 februarie 1933, sub denumirea de apărare pasivă contra atacurilor aeriene, având ca scop limitarea efectelor bombardamentelor aeriene asupra populației și resurselor teritoriului. Organizarea apărării ppasive se realizează pe un plan superior, în anul 1939, când este promulgată „Legea pentru apărarea anti-aeriană activă și pasivă a teritoriului”. Ulterior, aceasta este concretizată printr-o serie de decrete ale Guvernului.
Începând cu 17 ianuarie 1952 se înființează „Apărarea Locală Antiaeriană”, devenită în 1978 „Apărarea Civilă”. În această perioadă se emit: Decretul nr. 96/1975 privind asigurarea intervenției în caz de accidente nucleare și Decretul nr. 140/1978 privind organizarea activității de prevenire, limitarea și înlăturarea urmărilor calamităților naturale, incendiilor sau catastrofelor de mari proporții.
Legea nr. 2/1978 privind apărarea civilă în România arată că aceasta este parte componentă a sistemului național de apărare și trebuie să asigure pregătirea populației, teritoriului și economiei pentru desfășurarea normală a activităților economice și sociale, precum și pentru protecția cetățenilor și bunurilor materiale de orice natură, sau în alte situații speciale.
Revoluția din decembrie 1989 a creat condiții noi perfecționării activității de apărare civilă. România a ratificat prin Decretul 224/11.05.1990, Protocoale aiționale I și II la Convențiile de la Geneva din 12 august 1949 privind protecția victimelor conflictelor armate.
Din iunie 1995, Protecția civilă – termen nou, conform convențiilor internaționale – constituie o componentă importantă de forțe de protecție destinate desfășurării acțiunilor de apărare a țării.