Acasă Local Dolj Conferința Națională de Învățământ Virtual (CNIV) la Universitatea din Craiova

Conferința Națională de Învățământ Virtual (CNIV) la Universitatea din Craiova

-

A fost lansat apelul la contribuții pentru Conferința Națională de Învățământ Virtual (CNIV), ediția XIV-a, și pentru International Conference on Virtual Learning (ICVL) 2016 – New Technologies in Education and Research, ediția a XI-a,  proiecte educaționale și de cercetare cu tradiție la Universitatea din București. Conferințele sunt organizate de Universitatea din București în parteneriat cu Universitatea din Craiova – Departamentul de Informatică, Facultatea de Științe și vor avea loc la Craiova, la data de 29 octombrie 2016.
Proiectele CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează lucrul la proiecte, activităţile colaborative, metodele şi experimentele ştiinţifice, gândirea creativă şi intuiţia, argumentaţia şi demonstraţia.
Temele speciale pentru edițiile din anul 2016 sunt: Massive Open Online Courses (MOOCs); Virtual Laboratory and Learning Technologies; Augmented Reality Applications in Education; Design and Development of Online Courseware.
Proiectul CNIV va avea următoarele secțiuni: A (Cercetare, dezvoltare) – Metodologii, Tehnologii Virtual Learning şi Virtual Reality – implementare şi aplicaţii; B (Proiecte şi aplicaţii) – Software Educaţional în învăţământul universitar; C (Proiecte şi aplicaţii) – Software Educaţional în învăţământul preuniversitar; D (Proiecte şi aplicaţii) – ”Intel® Education” – Inovare în educaţie şi cercetare; E (Strategii, Obiective, Calitate) – Training și Management Educațional.
Proiectul ICVL cuprinde următoarele secțiuni: Models & Methodologies (M&M); Technologies & Virtual Laboratory (TECH); Software Solutions (SOFT); „Intel® Education” – Innovation in education and research (IntelEdu).
Evenimentele din cadrul proiectelor educaționale și de cercetare CNIV și ICVL 2016 sunt dedicate profesorului Spiru Haret, reformatorul învățământului românesc.

ȘTIRI VIDEO GdS