28.4 C
Craiova
vineri, 12 aprilie, 2024
Știri de ultima orăLocalPrimăria Craiova atenţionează asociaţiile de proprietari: preşedintele şi membrii comitetului executiv trebuie să fie proprietari

Primăria Craiova atenţionează asociaţiile de proprietari: preşedintele şi membrii comitetului executiv trebuie să fie proprietari

Primăria Craiova le cere asociaţiilor de proprietari să spună dacă preşedinţii şi membrii comitetului executiv sunt proprietari şi dacă au cazier.


În urma controalelor efectuate de către inspectorii primăriei şi a sesizărilor făcute de către proprietari s-a descoperit că mulţi reprezentanţi ai propritarilor nu deţin un act de proprietate. Alţii nu au calitatea de proprietar membru care să fi semnat Acordul de asociere al proprietarilor. Prin urmare toate actele juridice semnat şi întocmite de către aceştia încalcă legea asociaţiilor de proprietari. Conform acesteia din urmă, doar proprietarii, dar şi membrii semnatari ai Acordului de asociere au dreptul de a vota, de a candida, de a alege şi de a fi aleşi în structura organizatorică a asociaţiei respective.

„Toţi proprietarii membri ai asociaţiei de proprietari au dreptul să participe, cu drept de vot, la adunarea generală a asociaţiei de proprietari, să îşi înscrie candidatura, să candideze, să aleagă şi să fie aleşi în structura organizatorică a asociaţiei de proprietari. Pentru a beneficia de dreptul de a fi ales, persoana în cauză trebuie sa aibă capacitate deplină de exerciţiu”, se spune în art. 27 din Legea 196/2018.


Drept urmare, Primăria Craiova le cere asociaţiilor de proprietari ca până la data de 29 februarie să transmită Serviciului coordonare asociaţii următoarele date:

„Până cel târziu 29.02.2024 veţi înainta autorităţilor publice locale prin adresă scrisă documentele care atestă îndeplinira condiţiilor legale de persoanele alese în funcţia de preşedinte, respectiv membru al comitetului executiv”, se arată în adresa transmisă de primărie.

Totodată, asociaţiile de proprietari trebuie să transmită primăriei copii după acordul de asociere pe care să fie evidenţiate persoanele în cauză sau după caz, acte doveditoare privind proprietatea sau adresă din partea asociaţiei în care să fie menţionate datele de identificare ale unităţilor imobiliare însoţite de copii ale cererilor de înscriere în asociaţie.

„Sunt reprezentanţi ai proprietarilor care nu au calitate de proprietari. Sunt, de exemplu preşedinţi care nu deţin o proprietate în cadrul asociaţiei. Sunt asociaţii care nu au acord sau statut, ori nu le-au actualizat. Sunt asociaţii care nu deţin actele de proprietate ale membrilor. Toate aceste documente trebuie actualizate, în acest sens am cerut respectivele documente”, a precizat Adriana Câmpeanu, director executiv în Primăria Craiova.


Asociaţiile de proprietari sunt avertizate ca la momentul fiecărei modificări să transmită primăriei aceste schimbări şi să demonstreze acest lucru cu documente.

E vremea adunărilor generale la asociaţiile de proprietari

În adresa cu pricina se face vorbire şi despre adunările generale la asociaţiile de proprietari şi modul în care acestea trebuie ţinute. Este cunoscut faptul că adunările generale se ţin în primele trei luni ale anului.

Potrivit art. 47 alin. (3) din Legea nr. 196/2018, adunarea generală ordinară se convoacă de către:a) președintele asociației de proprietari sau comitetul executiv;b) cel puțin 20% din numărul proprietarilor membri ai asociației de proprietari.
Astfel, proprietarii sunt anunțați, prin afișare la avizier și pe bază de tabel nominal convocator sau, în cazul proprietarilor care nu au fost anunțați, pe baza tabelului nominal convocator, prin poștă cu scrisoare recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire, asupra oricărei adunări generale a asociației de proprietari, cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunării generale, cu excepția adunărilor generale extraordinare sau a adunărilor generale reconvocate care se pot convoca, în condițiile prevăzute la art. 47 alin. (3) din Legea nr. 196/2018, cu cel puțin 3 zile înainte de data stabilită.


Propunerea de ordine de zi a adunării generale, semnată de președinte, membrii comitetului executiv și de cenzor/comisia de cenzori, se aprobă și se completează prin hotărâre a adunării generale. Hotărârile adunărilor generale se consemnează, numai în timpul ședinței, în registrul unic de procese-verbale al asociației de proprietari, se semnează de către toți membrii prezenți ai adunării generale, de cenzor/comisia de cenzori și se afișează la avizier.
Procesul-verbal al ședinței, care descrie evenimentele în desfășurare, hotărârile adoptate și rezultatele voturilor, va fi redactat de un membru al asociației numit secretar al adunării generale prin votul majorității celor prezenți. În termen de 7 zile de la data la care a avut loc adunarea generală, procesul-verbal al adunării generale este adus la cunoștința tuturor proprietarilor, prin grija președintelui asociației de proprietari, prin afișarea unei fotocopii datate la avizierul asociației de proprietari.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS