1.7 C
Craiova
duminică, 3 decembrie, 2023
Știri de ultima orăLocalPrimăria Craiova taie din locurile de parcare ale hotelurilor

Primăria Craiova taie din locurile de parcare ale hotelurilor

Problema locurilor de parcare a fost des dezbătută la nivelul orașului Craiova. Șoferii s-au plâns ani la rând de faptul că nu au unde să-și parcheze autoturismul. Primăria Craiova a aprobat în anul 2021 un regulament privind locurile de parcare, mai exact, referitor la numărul care trebuie asigurat de anumite instituţii publice şi private. Acum, administraţia craioveană modifică regulamentul şi taie din locurile de parcare pe care trebuie să le asigure hotelurile.

Este cunoscut faptul că orașul nostru suferă de “boala” locurilor de parcare determinată de lipsa unui număr suficient. Pentru a ameliora situația, municipalitatea a aprobat un regulament. Acum, primăria s-a gândit să taie din numărul de locuri de parcare ale hotelurilor. Prin urmare, toate categoriile de construcţii de turism vor avea locuri de parcare în funcţie de tipul de clădire şi categorie. Hotelurile, apar-hotelurile, motelurile, pensiunile, hostelurile vor asiguar un număr de locuri de parcare de 50% înmulţit cu numărul de camere. Hotelul, hostelul şi apart-hotelul trebuie să asigure un loc de parcare şi pentru autocare la fiecare 40 de camere. Operatorii de turism trebuie să mai asigure şi un supliment de 10% pentru personal, aprovizionare sau alte intervenţii. Locurile de parcare se vor amenaja astfel încât să se poată asigura la sol o suprafaţă aferentă spaţiilor verzi de minimum 25% din suprafaţa totală a terenului.

Parcare


Făcând comparaţie cu prevederile actualului regulament este clar, primăria reduce numărul locurilor de parcare pentru operatorii de turism. Iată ce prevede actualul regulament:


„Pentru toate categoriile de construcții de turism vor fi prevăzute locuri de parcare în funcție de tipul de clădire și de categorie după cum urmează: pentru hotel, apart-hotel, motel, pensiune, hostel, câte un loc de parcare la fiecare unitate de
cazare; pentru hotel, apart-hotel, hostel, se vor prevedea câte un loc de parcare dimensionat pentru
autocare la fiecare 20 de unități de cazare; pentru fiecare dintre funcțiunile descrise se va prevedea un spor de 10% locuri de parcare pentru personalul propriu, aprovizionare, întreținere, intervenție; locurile de parcare se vor amenaja astfel încât să se poată asigura la sol o suprafață destinată spațiilor verzi de minimum 25% din suprafața terenului”, Art.13 (1), Regulament.


Concret, autoritatea publică locală schimbă regulile din mers şi stabileşte care va trebui să fie de acum înainte numărul de locuri de parcare pentru operatorii de turism.

Celelalte prevederi rămân neschimbate

Regulament prevede pentru construcţiile de cult minimum 5 locuri de parcare pentru fiecare amplasament.
De asemenea, pentru construcţiile culturale sunt prevăzute locuri de parcare pentru vizitatori, spectatori şi personal după cum urmează: pentru expoziţii şi muzee câte un loc de parcare la 50 mp spaţiu de expunere; pentru biblioteci, săli de reuniune, case de cultură, centre culturale, cinematografe, teatre, săli de spectacole, câte un loc de parcare la 10 locuri în sală. Spaţiilor verzi trebuie să reprezinte minimum 20% din suprafaţa totală a terenului.

Cum se calculează locurile de parcare la școli și spitale

În ceea ce priveşte şcolile, aici a fost prevăzut un loc de parcare la trei cadre didactice, plus un spor de 10% pentru personalul auxiliar, vizitatori ocazionali, maşini de aprovizionare şi de intervenţie. Pentru campusurile aferente învăţământului universitar, regulamentul prevedea minimum un loc de parcare la 5 persoane rezidente, plus un spor de 10% pentru personalul auxiliar, vizitatori ocazionali.
În Regulament sunt trecute şi unităţile sanitare. Aici a fost prevăzut câte un loc de parcare la patru persoane angajate, plus un spor de 25% pentru vizitatori, transport specializat, de intervenţie, de aprovizionare. Locurile de parcare sunt amenajate astfel încât să se poată asigura la sol o suprafaţă de minimum 15 mp de spaţiu verde pentru fiecare bolnav. De asemenea, la toate construcţiile şi amenajările sportive sunt prevăzute câte un loc de parcare la 10 persoane adăpostite simultan în clădire, plus minimum două locuri de parcare dimensionate pentru autocare.

Două locuri de parcare pentru fiecare apartament

Nu au fost uitate nici parcurile şi locurile de joacă. Pentru parcuri trebuie să existe câte cinci locuri de parcare pentru 10.000 mp, iar pentru locuri de joacă pentru copii sau zone de picnic – câte un loc de parcare pentru 10 persoane.
La locuinţele individuale (unifamiliale) sunt prevăzute locuri de parcare exclusiv în incintă, după cum urmează: un loc pentru cele cu suprafaţa desfăşurată până la 100 mp şi două locuri pentru cele cu suprafaţa desfăşurată între 100 mp şi 250 mp. Pentru locuinţele care depăşesc 250 mp este nevoie de trei locuri de parcare. Pentru locuinţele colective sunt prevăzute două locuri de parcare pentru fiecare apartament, asigurate exclusiv în subsoluri sau demisoluri cu destinaţia de garaje.
Pentru construcţiile administrative cum ar fi sedii de primării, sedii de partid-sediu central, sedii de birouri, sedii de sindicate, culte, fundaţii, organizaţii neguvemamentale, asociaţii, agenţii, fonduri sunt prevăzute câte un loc de parcare pentru doi salariaţi, plus un spor de 20% pentru invitaţi.
Conform regulamentului, locurile de parcare pentru salariaţi se vor asigura în interiorul clădirii, la subsol, demisol sau parter, locurile pentru vizitatori putând fi realizate şi la nivelul solului, în situaţia în care se poate asigura inclusiv amenajarea de spaţii verzi pe o suprafaţă de minimum 15% din suprafaţa terenului. Pentru toate categoriile de construcţii financiar bancare va fi prevăzut tot câte un Ioc de parcare la doi salariaţi, însă cu un spor de 50% pentru clienţi.

Locuri de parcare în funcție de suprafața desfăşurată a construcţiei

Trecând la construcţiile comerciale, locurile de parcare sunt în funcţie de suprafaţă şi anume:

un loc de parcare pentru 200 mp suprafaţa desfăşurată a construcţiei, pentru unităţi până la 400 mp; un loc de parcare pentru 100 mp suprafaţă desfăşurată a construcţiei, pentru unităţi cuprinse între 400 mp şi 600 mp; un loc de parcare pentru 50 mp suprafaţă desfăşurată a construcţiei, pentru unităţi cuprinse între 600 mp şi 1.500 mp; un loc de parcare pentru 40 mp suprafaţă desfăşurată a construcţiei, pentru complexele comerciale de peste 1.500 mp.
Locurile de parcare sunt amenajate în subsolul, demisolul sau parterul construcţiei sau la nivelul terenului, în situaţia în care se poate asigura inclusiv amenajarea de spaţii verzi pe o suprafaţă de minimum 5% din suprafaţa terenului. De asemenea, pentru spaţiile cu destinaţia de alimentaţie publică sau care asigură servicii ce includ alimentaţia publică (cluburi, discoteci, săli de jocuri) va fi prevăzut câte un loc de parcare la 4-8 locuri la masă.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS