7.9 C
Craiova
sâmbătă, 2 martie, 2024
Știri de ultima orăLocalReabilitarea pasajului suprateran s-a scumpit

Reabilitarea pasajului suprateran s-a scumpit

Reabilitarea pasajului suprateran din centrul orașului s-a scumpit. Costurile au sărit de la 1.914 milioane de lei la peste 2 milioane de lei. Totodată, a crescut şi durata de lucru, necesară reabilitării, de la o lună la patru luni. Primăria Craiova va scoate de la bugetul local 2.472.212,42 de lei inclusiv TVA.

Din noiembrie 2022, când proiectanţii evaluau lucrările de reabilitare a „pasajului suprateran Km 0 – Pasajul „Nicolae Titulescu” la 1.914.449, 85 de lei, costurile au crescut. Între faza DALI şi PT reabilitarea pasajului s-a scumpit cu 557.762, 57 de lei. Cheltuielile „diverse şi neprevăzute” au apărut din cauza cutremurelor tot mai dese care au avut loc în ultima perioadă.

Având în vedere „cutremurele repetate manifestate la începutul anului 2023 în zona județului Gorj, resimțite și în Craiova, a apărut necesitatea includerii în devizul general la faza PT a unor cheltuieli diverse și neprevăzute, în cuantum de 202.669,25 lei”, se arată într-un proiect de HCL pe care consilierii locali urmează să-l voteze azi, 31.08.2023.

Pasajul suprateran are, din nou, probleme
Pasajul suprateran

Reabilitarea „pasajului suprateran Km 0 – Pasajul „Nicolae Titulescu” a fost pusă pe tapet de către autorităţile locale la începutul anului 2022. Atunci, administrația locală craioveană a prins în buget suma de 1.000.000 de lei pentru reabilitarea pasajului suprateran Km 0 – Pasajul Nicolae Titulescu (execuție). Ulterior, în luna septembrie, potrivit rectificării bugetare aprobate de Consiliul Local Craiova, suma a fost retrasă. În luna noiembrie a aceluiaşi an, Primăria Craiova revine asupra “obiectivului de investiții Reabilitare pasaj suprateran km 0 – Pasaj Nicolae Titulescu”. Valoarea totală (inclusiv TVA) era atunci de 1.914.449,85 lei din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA. Durata de realizare a investiţiei, așa cum era prevăzută în proiect, era de o lună.

Pasajul
Pasajul

Reabilitarea pasajului suprateran costă Primăria Craiova aproape 2 milioane de lei


Consilierii locali au votat în 2022 proiectul prin care erau recomandate trei variante (varianta zero -varianta II). În variana I, proiectantul a propus „intervenții în măsura apariției defecțiunilor de mai jos: suprastructură, cale și echipamente tablier, infrastructură, racordări cu terasamentele. Varianta II presupune lucrări minimale pentru aducerea pasajului la starea inițială de siguranță, fără lucrări costisitoare. Varianta zero este varianta fără investiție.
Varianta recomandată a fost cea de-a doua variantă.

Pasajul suprateran din Craiova se va afla în reabilitare până la sfârșitul anului


„Reabilitarea pasajului în soluția II presupune lucrări minimale pentru aducerea pasajului la starea inițială de siguranță, fără lucrări costisitoare. Astfel, principalele lucrări se referă la înlocuirea rosturilor și a dispozitivelor antiseismice. Odată cu lucrările de înlocuire a rosturilor se va reface și calea pe pasaj, inclusiv pe zonele aflate între liniile de tramvai. Refacerea căii se va face prin frezarea îmbrăcăminții asfaltice pe 2-4 cm și așternerea constantă a unui strat de 4cm. Se va monta indicatorul cu denumirea obstacolului și se va reface semnalizarea orizontală. Se vor realiza de asemenea lucrări privind curățarea betonului elevațiilor cu peria mecanică, atât a betoanelor din suprastructură, cât și a celor din infrastructură. Acestea sunt lucrări minimale și iau în considerare faptul că traficul pe pod nu are o intensitate care să afecteze structura de rezistență a acestuia”, se arăta în documentația DALI.

De la rectificare la majorare

Recent, proiectantul a cerut actualizarea devizului de lucrări. Firma a detaliat de unde apar diferenţele de cost. Cu toate că valoarea unor lucrări a scăzut, costul total a crescut. Studiile de teren prevăzute iniţial în devizul general al DALI cu valoarea de 3.570 de lei au fost
reduse la faza PT la valoarea de 1.190 de lei, expertiza tehnică neprevăzând ca fiind necesare studii de teren. La capitolul „cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații” au apărut majorări de la 1.190 de lei la 5.950 de lei, fiind necesare mai multe avize decât
cele estimate inițial. „Expertizare tehnică”, contractată anterior realizării DALI, care dintr-o eroare de redactare a fost inclusă în DALI cu valoarea de 2.238 de lei, a fost corectată la valoarea de 99.960 de lei. De asemenea, la capitolul „DALI și deviz general” s-a făcut corecţia de la 23.800 lei la valoarea de 29.750 lei, incluzând și valoarea de 3.570 lei pentru verificarea tehnică și 2.380 lei pentru studii.
Pentru obţinerea avizelor/acordurilor/autorizațiilor au fost actualizate costurile de la 3.570 de lei la 5.950 de lei, fiind necesară
obținerea mai multor avize decât cele estimate anterior. La poziţia „Proiect tehnic și detalii de execuție” s-a actualizat valoarea, de la
35.358 de lei la 39.270 de lei, prin includerea pozițiilor DTAC și DTOE conform contractului de proiectare. În schimb, scad costurile cu asistenţa tehnică din partea proiectantului.

Cutremurele cresc costurile

Având în vedere cutremurele succesive care au avut loc la începutul anului 2023 în zona județului Gorj, cu magnitudini importante și care s-au resimțit și în orașul Craiova, cresc costurile cu verificarea extinsă a tuturor celor 12 compensatori antiseismici de la pasaj. Drept urmare, s-a actualizat valoarea de la 1.433.878,60 de lei la 1.669.692,45 de lei. Organizarea de şantier ajunge la 23.800 de lei, iar comisioanele, taxele aferente ISC și Casei Sociale a Constructorilor au crescut la 19.699,66 de lei de la 18.789,13 de lei. Şi la final s-au mai adăugat alte cheltuieli neprevăzute în cuantum de 202.669,25 de lei.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS