3.4 C
Craiova
joi, 7 decembrie, 2023
Știri de ultima orăActualitateAdministratieRAT îşi „umflă“ muşchii şi trece graniţa Craiovei

RAT îşi „umflă“ muşchii şi trece graniţa Craiovei

RAT Craiova îşi va extinde în scurt timp traseele autobuzelor în alte opt localităţi, membre ale Asociaţiei Metropolitane de Transport Public Craiova(AMTPC). Este vorba despre comunele Breasta, Bucovăţ, Cârcea, Işalniţa, Malu Mare, Pieleşti, Şimnicu de Sus şi Gherceşti. RAT va câştiga 30.000 de călători potenţiali şi va deservi peste 275.000 de oameni, cât reprezintă arealul demografic al AMTPC. Primăria Craiova propune Consiliului Local să aprobe un proiect care conţine o suită de elemente necesare extinderii RAT în afara graniţelor oraşului. De menţionat că preţul biletelor în Craiova va rămâne la fel, deocamdată, iar pe traseele metropolitane preţul va fi stabilit de fiecare consiliu local care face parte din AMTPC.

Societatea de transport a Primăriei Craiova va opera curse de transport public de călători prin curse regulate nu numai în Bănie. RAT se extinde în alte opt comune ceea ce va mări numărul de potenţiali călători cu peste 30.000. În şedinţa de consiliu de joi, consilierii locali sunt chemaţi să aprobe un proiect de hotărâre care conţine puncte importante pentru noua strategie de transport din zonă. Să le luăm pe rând.

Mai întâi este vorba despre avizarea „Studiului de Oportunitate în vederea delegării serviciului de transport public local de persoane cu autobuze și tramvaie, efectuat prin curse regulate pe raza de competenţă a unităţilor administrativ teritoriale, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația Metropolitană de Transport Public Craiova”.

Urmează „gestiunea directă ca modalitate de atribuire a serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate către R.A.T. SRL“, „Regulamentul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația Metropolitană de Transport Public Craiova” şi caietul de sarcini.

Prin proiect se solicită mandatarea Asociaţiei „să atribuie în numele şi pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, contractul de delegare a Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate către operatorul R.A.T SRL“.

RAT, contract pe doi ani

Potrivit documentului, durata contractului de delegare este de doi ani, iar redevenţa pe care o va plăti RAT pentru că primeşte clienţi potenţiali în plus este de 3%. „În schimbul dreptului şi obligaţiei de exploatare a bunurilor concesionate, operatorul se obligă să plătească redevenţa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația Metropolitană de Transport Public Craiova”, calculată în procent de 3% din valoarea de amortizare a bunurilor, împarțită în tranșe egale“, scrie în document. Costurile pe baza cărora RAT îşi va încasa banii pentru transport sunt 20,85 de lei/km pentru tramvai şi 11, 71 de lei/km pentru autobuze.

Cât mai rezistă preţul RAT în Craiova?

În Craiova, preţul unei călătorii este de 3 lei şi aşa va rămâne deocamdată. Pentru traseele metropolitane, RAT va încasa banii în felul următor: pe baza traseelor solicitate şi stabilite de consiliile locale care fac parte din Asociaţie, RAT ştie câţi kilometri va parcurge lunar autobuzul care efectuează transportul.

Din suma totală pe care trebuie să o încaseze pe respectivul traseu, RAT va scădea contravaloarea biletelor şi a abonamentelor cumpărate de călători, iar diferenţa o va factura primăriei din localitate. Rămâne de văzut cum va funcţiona sistemul şi dacă RAT nu va rămâne cu datorii neîncasate.

Directorul RAT Craiova, Marcel Tănăsescu, spune că măsura de extindere este binevenită şi că prin acest lucru va scădea numărul autoturismelor din Craiova ale celor care fac naveta. El a precizat că pe traseele metropolitane nu va fi folosit niciunul dintre autobuzele electrice achiziţionate de Primăria Craiova din fonduri europene.

Scurt istoric şi motivele din studiul de oportunitate

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28/2022, cu modificările și completările ulterioare, s-a aprobat asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, în calitate de membru fondator, cu Consiliile Locale ale Comunelor Breasta, Bucovăț, Cârcea, Ișalnița, Malu Mare, Pielești și Șimnicul de Sus în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația Metropolitană de transport Public Craiova”, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică.

Scopul? Extinderea serviciilor de transport public local de călători. Planul de mobilitate urbană durabilă pentru Polul de Creştere Craiova, identifică printre problemele ce caracterizează transportul public desfăşurat în Zona Metropolitană Craiova, suprapunerea rutelor, investiţii inadecvate şi o lipsă de integrare a acestui serviciu şi propune pentru depăşirea acestor probleme înfiinţarea unei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Transportului (ADI-Transport).

Prin înfiinţarea ADI-Transport se va îmbunătăţi eficienţa de planificare a transportului public, se va crea o reţea integrată, eficientă din punct de vedere al costurilor şi se va îmbunătăţi accesibilitatea cetăţenilor la serviciile de transport public“, se arată în referatul de oportunitate care însoţeşte proiectul de hotărâre.

Începe şcoala, e urgenţă

Documentul mai arată următoarele: „Concluziile Studiului de oportunitate realizat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Asociația Metropolitană de Transport Public Craiova” cu privire la oportunitatea delegării serviciului de transport public local de persoane cu autobuze si tramvaie, sunt următoarele:

Decizia de a delega în regim de urgență serviciul de transport public reprezintă o măsură imperativă și motivată de circumstanțe critice care solicită o acțiune rapidă și consecventă. Această abordare devine crucială în situații sensibile precum apropiata expirare a licențelor de transport a operatorilor de transport judeteni, dar și debutul noului an școlar, perioade în care comunitatea depinde esențial de un transport public funcțional și eficient.

Pentru a evita inconvenientele majore ce ar afecta viața cotidiană a cetățenilor, această măsură devine nu doar justificată, ci și imperativă. În acest context, S.C. RAT S.R.L. reprezintă o alegere rațională și consecventă, având în vedere experiența sa preexistentă în domeniul transportului local.

Delegarea în regim de urgență nu numai că asigură continuitatea serviciului, dar și protejează calitatea și eficiența acestuia, datorită cunoștințelor și resurselor deja acumulate“, spune documentul.

Suprapuneri de trasee de bun-simţ

„Din totalul de 275.165 locuitori din arealul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Asociația Metropolitană de Transport Public Craiova”, 88.58% dintre aceştia locuiesc în Craiova, municipiul având rol de centru polarizator al regiunii datorită legăturilor multiple (sociale, culturale, economice) care le are cu toţi membrii Asociației.

În cazul traseelor locale pe teritoriul asociaţiei mijloacele de transport pot intra , în municipiu pe arterele cu trasee urbane şi pot opri în orice staţie, aceste suprapuneri peste transportul urban existent făcându-se într-o proporţie rezonabilă (20-30%) şi riguros reglementată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Asociația Metropolitană de Transport Public Craiova”.

Fiecare Consiliu Local membru al Asociației îşi aprobă graficele de circulaţie ale curselor care le deservesc, introducerea de noi curse sau prelungiri de trasee, corelarea capacităţilor de transport cu modificările fluxurilor de călători, se face prin Hotărâre de Consiliu Local şi Hotarare AGA a asociaţiei ori de câte ori se impune situaţia şi cu efecte imediate pentru utilizatori.

În Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Asociația Metropolitană de Transport Public Craiova”, pentru 50% dintre traseele care sunt transformate din trasee judeţene în trasee locale, a însemnat o restabilire a situaţiei existente în 1989, când prin modificarea legislaţiei şi împotriva voinţei comunităţilor, au fost transformate în trasee judeţene“, mai scrie în document.

Lista traseelor după ce RAT devine operator metropolitan

Traseul 9 – Staţia 30 – Hi Tech Industry Park şi retur
Traseul 10 – Fântâna Popoveni – Piaţa Centrală şi retur
Traseul 11 – Fântâna Mireselor- Piaţa Centrală şi retur
Traseul 13 – Compania de Apă – Gară şi retur
Traseul 17b – Gară -Şimnic şi retur
Traseul 20 – Gară – Water Park şi retur
Traseul 23b – Carpenului – Piaţa Centrală şi retur
Traseul 24 – Olas Prod – Rovine şi retur
Traseul 25 – Gară – Selgros şi retur
Traseul 29b – Bucovăţ – Piaţa Centrală şi retur
Traseul E1 tur – Staţia 15 – Staţia Poştă
Traseul E1 retur – Staţia 20 – Bănie – Staţia 15


Traseul Metropolitan Breasta – Piaţa Centrală – Compania de Apă – Valea Lungului şi retur
Traseul Metropolitan Bucovăţ – Piaţa Centrală – Bucovăţ – Sărbătoarea şi retur
Traseul Metropolitan Cârcea 1 – Piaţa Centrală -Selgros – Piaţa Centrală
Traseul Metropolitan Cârcea 2 – Piaţa Centrală – Metro – Piaţa Centrală
Traseul Metropolitan Gherceşti – Gară – Hanul Doctorului – Primăria Gherceşti – Comet şi retur
Traseul Metropolitan Işalniţa – Gară – Primăria Işalniţa şi retur
Traseul Metropolitan Pieleşti – Piaţa Centrală – Metro – Primăria Pieleşti – Robăneşti şi retur
Traseul Preajba – Piaţa Centrală – Făcăi – Preajba – strada Trandafirilor şi retur

CITEŞTE ŞI: Captură uriașă de droguri de risc, la Bechet

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS