19.2 C
Craiova
vineri, 24 mai, 2024
Știri de ultima orăActualitateUltimatum pentru depozitarea gunoiului din Dolj

Ultimatum pentru depozitarea gunoiului din Dolj

Primăriile din judeţul Dolj, dar şi asociaţia care gestionează Masterplanul de Deşeuri în Craiova şi judeţ riscă să fie amendate, dacă nu încheie un contract de delegare pentru depozitarea gunoiului la groapa de la Mofleni. Totodată, administratorul depozitului de gunoi de la Mofleni, SC ECO SUD SA, riscă să-şi piardă licenţa pentru că nu are un contract de delegare a gestiunii activităţii de eliminare a deşeurilor.

Atenţionarea a fost făcută de către ANRSC. Autoritatea a atras atenţia că:

„nerespectarea de către unitățile administrativ teritoriale sau de către asociațiile de dezvoltare intercomunitară a prevederilor Legii 51/2006 cu privire la încheierea contractelor de delegare reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 la 50.000 lei”.

Depozitul de gunoi de la Mofleni
Depozitul de gunoi de la Mofleni

Depozitul de la Mofleni are încheiat un astfel de contract de delegare pentru depozitarea şi eliminarea deşeurilor doar cu UAT Craiova. În schimb, depozitarea şi eliminarea deşeurilor provenite din judeţ se făcea doar în baza autorizației integrate de mediu.
Drept urmare, Asociaţia a fost mandatată de către Consiliul Judeţean Dolj să organizeze procedura de atribuire a contractului de delegare pentru activitatea de eliminare prin depozitare a deşeurilor.
În perioada 08.07.2021 – 07.12.2022 ADI ECODOLJ a derulat procedura de negociere pentru atribuirea Contractului de Delegare a Gestiunii Activităţii de Administrare a Depozitului Ecologic de Deşeuri Mofleni- Craiova, care s-a finalizat cu anularea, deoarece depozitul a depăşit valoarea estimată. Depozitul a cerut un tarif mai mare care a depăşit valoarea estimată a contractului. Cu alte cuvinte, ADI ECODOLJ a mers pe un tarif neactualizat din 2017, acesta neacoperind cheltuielile administratorului care a refuzat încheierea contractului de delegare.

Depozitul de la Mofleni
Depozitul de la Mofleni


„Pentru Municipiul Craiova, contractul de delegare încheiat cu Depozitul este considerat valabil de către ANRSC. Pentru restul judeţului, ANRSC ne-a făcut o solicitare să încheiem un contract de delegare pentru că acum se funcţionează pe contractul de asociere al Craiovei, pe un act adiţional la acest contract, unde scrie că trebuie să fie primite şi deşeurile din judeţ, pe contractul de asociere care există pe Masterplan şi pe această autorizaţie. Noi suntem mandataţi să încheiem un contract cu obiect, cu părţi , cu obligaţii conform Legii 101/2006 actualizată în anul 2022, să facem procedura în numele şi pe seama UAT-urilor”, a declarat Adela Plăcintescu, director ADI ECODOLJ.

S-au actualizat tarifele, creşte taxa de salubrizare

ADI ECODOLJ va relua procedura cu ECOSUD după ce a actualizat valoarea contractului cu indicele de inflaţie.

„Obiectul contractului îl constituie activitatea de eliminare, prin depozitare, a deseurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la depozitele de deşeuri nepericuloase, la Depozitul de Deșeuri Mofleni-Craiova, celula 7 și următoarele”, se arată în documentaţia de atribuire a contractului de servicii. Atribuirea se va face prin negociere fără publicare prealabilă.
Ultima modificare a tarifului a fost făcut în anul 2017, atât pentru Craiova cât şi pentru judeţ. Actualizarea tarifului de către Depozit, dar şi modificarea tarifului de către operatorul de salubritate, respectiv Iridex Grop Salubrizare, va duce la modificarea taxei de salubrizare. Calculul acesteia se face în următorul mod: operatorii au un tarif unic pentru toate UAT-urile, acesta se înmulţeşte cu cantitatea de deşeuri şi se împarte la numărul populaţiei din fiecare localitate.
În procedură pentru actualizarea tarifului se află ADI ECODOLJ şi cu Iridex încă de la începutul acestui an.

Groapa de gunoi de la Mofleni
Groapa de gunoi de la Mofleni

Depozitul de la Mofleni, contract pe 39 de ani

Depozitul Ecologic Mofleni-Craiova a fost construit de Municipiul Craiova în asociere cu SC ECO SUD SA, în temeiul contractului de asociere nr.17/2002 prin care Municipiul Craiova a pus la dispoziție terenul aferent și s-a obligat să depoziteze deșeurile provenite de pe raza UAT Craiova, iar Eco Sud s-a obligat să asigure proiectarea, finanțarea, execuția, exploatarea și postmodernizarea depozitului.

Groapa de gunoi de la Mofleni
Groapa de gunoi de la Mofleni


Durata contractului de asociere este de 39 ani începând cu luna iunie 2002. Depozitul de la Mofleni a fost construit, în asociere cu SC ECO SUD SA, inițial pentru a deservi doar Municipiul Craiova. Ulterior având în vedere restricțiile de construire a unui alt depozit în județ și necesitatea eliminării deșeurilor din toate UAT-urile din județul Dolj, depozitul Mofleni a fost integrat în proiectul SMID Dolj. Prin Angajamentul (Protocol) nr. 509/5368/59/14.01.2013, anexa la contractul de finanțare (întărit de Actul adițional 5 la Contractul 17/2002), s-a extins aria de depozitare a deșeurilor pentru toate unitățile administrativ-teritoriale membre ADI ECODOLJ. Acest depozit administrat de SC ECO SUD SA are obligația de preluare spre eliminare finală (prin depozitare pe rampă) a deșeurilor provenite de la toate localitățile județului Dolj.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS