6.7 C
Craiova
sâmbătă, 2 decembrie, 2023
Știri de ultima orăLocalDoljRuina de la colţ de stradă

Ruina de la colţ de stradă

De peste un veac, la intersecţia străzii Bucovăţ cu strada Ţărăncuţei tronează o ruină. Clădirea se degradează pe zi ce trece în lipsa reparaţiilor, a lucrărilor de întreţinere.

Clădirea a dăpostit în perioada comunistă şi post decembristă o grădiniţă pentru locuitorii din zonă. În timp, imobilul în care îşi desfăşura activitatea Grădiniţa nr.25 a fost abandonat. Casa supraetajată a fost vandalizată. Au fost furate ferestrele, uşile, întreaga tocărie. Nici acoperişul nu a rezistat prea mult, lemnul şi ţiglele au dispărut, iar ce a mai rămas s-a prăbuşit. Tencuiala de pe faţadă s-a desprins şi a căzut pe trotuar, iar cărămizile din zidărie au început şi ele să fie smulse. Balconul de pe una dintre laturile faţadei stă şi el să se probuşească în capul trecătorilor. Prin găurile deschise în zid se văd în interior pereţii acoperiţi cu faianţă, scările părăginite, tavanele căzute, într-un cuvânt un tablou dezolant.

Fosta grădiniţă a ajuns o groapă de gunoi

Rămasă de izbelişte, clădirea fostei grădiniţe a ajuns foarte repede o groapă de gunoi a localnicilor. Aici locuieşte cu precădere populaţie de etnie romă. Localnicii au aruncat în incinta clădirii gunoi de tot felul. Mizeria s-a strâns de-a lungul anilor şi clădirea s-a umplut până în dreptul ferestrelor. Sacii cu gunoi şi resturile au ajuns să se reverse peste zidurile ciopârţite.
Reprezentanţii Primăriei Craiova spun că terenul pe care este amplasată clădirea în care a functionat Grădinița nr. 25 a a fost retrocedat în totalitate, în baza unei hotărâri judecătorești, inclusiv terenul pe care este construit imobilul. În schimb, clădirea este în proprietatea primăriei. O situaţie destul de ingrată, dacă pe parte juridică lucrurile stau aşa. În plus, autorităţile locale susţin că nu au acces pe terenul proprietate privată.
Totuşi, Primăria Craiova poate lua măsuri împotriva proprietarului terenului pe care îl poate impozita conform unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova cu 500%. Întrebarea este: Primăria aplică aceeaşi impozitare şi pentru imobilul lăsat în paragină şi al cărei proprietar este?

Legea obligă

Obligativitatea de a întreține fațadele clădirilor este prevăzută în Legea 273/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, care la articolul 9 spune:
“Instituțiilor publice și persoanelor fizice și juridice le revin următoarele obligații:
a) să întrețină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele gospodărești, curțile și împrejmuirile acestora, precum și instalațiile aferente acestora, prin efectuarea lucrărilor de reparații, amenajări și a altor lucrări specifice;
b)să asigure curățarea fațadelor locuințelor și a altor construcții amplasate la frontul străzii, tencuirea și zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale;c) să asigure repararea, spălarea geamurilor și a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreținerea firmelor și a fațadelor imobilelor pe care le au în proprietate, inclusiv spălarea, curățarea și zugrăvirea periodică a acestora”.

Regulamentul de gospodărire a oraşului spune acelaşi lucru

Totodată, aceste prevederi se regăsesc și în Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, unde la capitolul Activități edilitar gospodărești și de salubrizare se face vorbire despre întreținerea fațadelor clădirilor.
Aici, la articolul.4.(1) se spune:


„Constituie contravenţie săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte de către persoane fizice și juridice, dacă nu sunt comise în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni: a).Neefectuarea de lucrări de întreținere, curățenie și reparare a clădirilor, a fațadelor locuințelor aflate în proprietatea sau în folosința persoanelor fizice și/sau juridice și a altor construcții amplasate la frontul străzii prin lucrări de tencuire și zugrăvire periodică a acestora, prin efectuarea de lucrări de reparații, curățare, a anexelor acestora, curților, incintelor, împrejmuirilor, precum și a oricăror altor spații utilizate de acestea și instalații aferente acestora, precum și întreținerea și curățarea terenurilor aflate în proprietatea sau în folosința persoanelor fizice și/sau juridice”,se arată în Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS