10.9 C
Craiova
luni, 27 martie, 2023
Știri de ultima orăActualitateAlarmant: 35.000 de persoane au părăsit Craiova! La fiecare două ore un craiovean pleacă din oraş definitiv!

Alarmant: 35.000 de persoane au părăsit Craiova! La fiecare două ore un craiovean pleacă din oraş definitiv!

Datele parţiale ale Recensământului din 2021 arată că Doljul şi Craiova se depopulează în ritm accelerat, ceea ce duce şi la creşterea vârstei populaţiei, dat fiind faptul că cei care pleacă sunt persoane tinere. Oricât de seci ar fi numerele, ele ar trebui să dea frisoane celor care conduc Craiova şi Doljul. Peste 35.000 de persoane au părăsit Craiova în ultimii zece ani, adică 3500 de persoane pe an, 291 pe lună, aproape 10 pe zi. Practic, la fiecare două ore un craiovean pleacă definitiv spre alte zări.

Iată cum arată principalele date provizorii ale recensământului din Dolj

Judeţul are o populaţie rezidentă de 599,4 mii persoane, în scădere cu 61,1 mii locuitori față de recensământul precedent (octombrie 2011). Majoritatea populației rezidente este de sex feminin (309.840 persoane, reprezentând 51,7%) și trăiește în mediul urban (300.950 persoane, reprezentând 50,2 %). Din punctul de vedere al mărimii populației rezidente, județul Dou se situează pe locul 9 in ierarhia județelor.

Îmbătrânim agresiv

Fenomenul de îmbătrânire s-a accentuat, vârsta medie a populației rezidente pentru județul Dolj crescând la 43,2 ani (față de 41,8 ani la RPL2011). Față de vârsta medie pe țară, vârsta medie a județului nostru este mai mare cu 0,8 ani (42,4 ani). În ierarhizarea județelor după vârsta medie la RPL2021, județul Dou se plasează pe locul 29.
În cadrul Regiunii SUD-VEST OLTENIA din care face parte și județul nostru, vârsta medie este de 43,7 ani, județul nostru poziționându-se pe locul întâi. lndicele de îmbătrânire demografică (numărul persoanelor vârstnice de 65 ani și peste care revine la 100 de persoane tinere, sub 15 ani) în județul DOLJ este de 133,5 persoane vârstnice la 100 persoane tinere, mai mare decât media națională de 121,2 persoane vârstnice la 100 persoane tinere cu 12,3.

Fenomenul de îmbătrânire demografică este relevat și prin prisma raportului de dependenţă demografică care, pentru județul nostru are valoarea de 56,6 persoane tinere și vârstnice la 100 persoane adulte, mai mare decât raportul de dependență demografică la nivel național de 55,5 persoane tinere și vârstnice la 100 persoane adulte. În ultimii zece ani, între cele două recensăminte, majoritatea județelor au scăzut ca dimensiune sub aspectul numărului de locuitori (39 din 42 de județe, inclusiv municipiul București). În aceeași categorie se încadrează și județul nostru.

Malu Mare, Cârcea, Şimnicu de Sus, marii câştigători

Referitor la municipii, orașe și comune, în cadrul județului Dolj, localitățile care au câștigat cel mai mare număr de locuitori între cele două recensăminte sunt: comuna MALU MARE, care a ajuns Ia o populație de 7.548 persoane (cu 3.768 persoane mai mult decât în 2011), comuna CÂRCEA, cu o populație rezidentă de 4.644 persoane (cu 1.220 persoane mai mult decât în 2011) și comuna SIMNICU DE SUS, cu o populație rezidentă de 5.733 persoane (cu 1.106 persoane mai mult decât în 2011). lerarhia se modifică dacă ne referim la creșteri în valori relative.

Astfel, comuna MALU MARE și comuna CÂRCEA au crescut cu 99,7% față de 2011 ajungând Ia o populație de 7.548 locuitori, respectiv 35,6% ajungând Ia o populație de 4.644 locuitori).

O comună cât o gogoşică

Localitățile din județul nostru cu cele mai mari scăderi în valori relative înregistrate în decursul ultimului deceniu sunt comuna BOTOȘESTI-PAIA (585 locuitori, —27,7% față de populația din 2011) și comuna GOGOȘU (523 locuitori, —27,7% față de populația din 2011).
Comuna cea mai mică din județ este comuna GOGOȘU cu numai 523 locuitori (în scădere față de RPL2011 când s-au recenzat 723 locuitori). La recensământul precedent, cea mai mică comună a fost tot comuna GOGOȘU.
Cea mai mare comună din județ este comuna POIANA MARE (9.047 persoane) care a scăzut față de RPL2011 cu 1.693 persoane și care și-a menținut această poziție la ambele recensăminte.

Orașul BECHET este orașul cel mai mic din cadrul județului (4.355 locuitori față de 3.657 locuitori în 2011). Cel mai mare oraș din județ, conform rezultatelor provizorii ale RPL2021, este orașul FILIAȘI cu 15.031 locuitori.
Municipiul CRAIOVA, reședință a județului în care locuim, are o populație rezidentă de 234.140 persoane, mai mică decât în urmă cu zece ani, cu 35.366 persoane.

Câţi români şi câţi romi sunt în Dolj

Informația privind etnia a fost disponibilă pentru 525.850 persoane (din totalul celor 599442 persoane care formează populația rezidentă a județului DOU). S-au declarat români 494409 persoane (94,0%). Populația de etnie romă a reprezentat 5,7% (29.918 persoane). Urmează macedonenii cu 723 persoane (0,1%). Celelalte etnii însumează 800 de persoane (0,2%).

Potrivit liberei declarații a celor 525.357 persoane care au declarat limba maternă, structura populației din județul Dolj după limba maternă se prezintă astfel: pentru 97,1% limba română reprezintă prima limbă vorbită în mod obișnuit în familie în perioada copilăriei. Urmează apoi limba romani cu 2,8%.

Structura confesională a fost declarată de 521.260 persoane din totalul populației rezidente a județului DOU și arată că 97,7% dintre persoanele care au declarat religia sunt de religie ortodoxă (Biserica Ortodoxă Română). Ponderi mai mari au religia penticostală (Cultul Creștin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică) reprezentând 0,6% și religia Adventistă de Ziua a Șaptea (0,3%).

40 la sută din doljeni au opt clase sau nu au trecut pe la şcoală

Din totalul populației rezidente a județului DOLJ, 43,4% au nivel mediu de educație (postliceal, liceal, profesional, învățământ complementar sau de ucenici), 40,5% nivel scăzut (preșcolar, primar, gimnazial sau fără școală absolvită) și 16,1% nivel superior.

Din punctul de vedere al ponderii populației rezidente cu nivel superior de educație, județul Dolj se situează pe locul 10 în ierarhia județelor. Structura populației după nivelul de educație absolvit diferă pe cele două sexe. Astfel, un nivel scăzut educațional absolvit îl au 37,6% persoane de sex masculin și 43,1% de sex feminin iar 47,2% persoane de sex masculin respectiv 40,0% persoane de sex feminin au nivel educațional absolvit mediu. Nivelul superior a fost absolvit de 15,2% persoane de sex masculin și 16,9% persoane de sex feminin.

Populația activă a județului Dolj este de 237.345 persoane, fiind compusă din 216163 persoane ocupate și 21.182 șomeri.
Populația inactivă cuprinde 362.097 persoane din care pensionarii reprezintă 39,4%, iar elevii și studenții aproape o treime (28,0%).

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS