34 C
Craiova
luni, 27 iunie, 2022
In curand, Gazeta de Sud, intr-un nou format! Urmareste-ne in fiecare zi si fii primul care afla noutatile!
Știri de ultima orăLocalDoljReabilitezi blocul, îți încarci și mașina electrică

Reabilitezi blocul, îți încarci și mașina electrică

Asociaţiile de proprietari din Craiova care vor să beneficieze de bani prin PNRR pentru renovarea blocurilor trebuie să împuternicească primarul Craiovei ca să solicite finanţări nerambursabile. În acest sens se va semna un contract de mandat „care se va încheia între Municipiul Craiova și asociaţiile de proprietari pentru depunerea şi derularea proiectelor de creștere a performanței energetice a blocurilor. Contractul va fi semnat de primarul Craiovei. Pentru fiecare proiect trebuie să fie măcar o staţie de încărcare mașini electrice.

Blocuria
Asociaţiile de proprietari din Craiova care vor să beneficieze de bani prin PNRR pentru renovarea blocurilor trebuie să împuternicească primarul Craiovei ca să solicite finanţări nerambursabile

Craiovenii trebuie să ştie că lucrările de renovare şi modernizare finanțate prin PNRR sunt acoperite 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără TVA. În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat. De asemenea, este obligatoriu ca în cadrul fiecărei solicitări de finanțare să fie prevăzută instalarea şi a unei stații de încărcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare per stație. Adică, la fiecare 2.500 mp suprafaţă desfășurată renovată se instalează şi o staţie de încărcare. Pentru fiecare proiect trebuie să fie măcar o staţie de încărcare.

De exemplu, dacă un bloc are o suprafaţă desfăşurată de 350 de mp la fiecare al şaptelea bloc trebuie montată o staţie de încărcare. Valoarea maximă eligibilă a proiectului aferent blocurilor corespunde unui cost unitar pentru lucrările de renovare moderată de 200 Euro/mp (arie desfășurată), fără TVA. Pentru o staţie de încărcare rapidă costul va fi de 25.000 de euro.
În afara valorii eligibile a proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială neeligibilă şi va fi plătită de solicitant şi recuperată de la asociațiile de proprietari.

Obligaţiile primăriei

blocuri
Bani de la stat pentru înlocuirea reţelei de apă sau a liftuluidin bloc

Pentru depunerea cererilor de finanţare trebuie urmaţi anumiţi paşi. În primul rînd, asociaţiile de proprietari solicită finanţare, cea care depune solicitările este Primăria Craiova în baza contractului de mandat. Contractul de mandat se poate încheia şi între proprietarii dintr-un bloc şi Primăria Craiova.
Din cuprinsul acestui contract reies obligaţiile părţilor. În primul rând, primăria are următoarele obligaţii: să facă toate demersurile necesare obţinerii finanţării nerambursabile pentru renovarea energetică moderată a blocurilor; să implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin PNRR pentru anvelopare şi reabilitarea sistemului de încălzire, modernizarea instalaţiilor de iluminat ; să asigure realizarea expertizei tehnice a clădiriişi auditul; să pună la dispoziţia asociaţiilor sau proprietarilor documentaţia tehnică.

Blocuri
Asociaţiile de proprietari din Craiova care vor să beneficieze de bani prin PNRR pentru renovarea blocurilor trebuie să împuternicească primarul Craiovei ca să solicite finanţări nerambursabile.


Totodată, să asigure întocmirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) şi a Proiectului tehnic de execuţie (PT). Primăria mai are obligaţia să spună proprietarilor cât durează lucrările şi suma cheltuielilor, dacă sunt şi eventuale cheltuieli neeligibile. Certificatul de urbanism şi eliberarea autorizaţiei de construire cad tot în sarcina administraţiei locale. Aceasta din urmă se ocupă şi de contractarea şi derularea contractelor de achiziţii publice şi suportă cheltuielile cu depunerea cererii de finanţare. La finalul lucrărilor, primăria face recepţia lucrărilor de renovare apoi predă cartea tehnică şi toate echipamentele şi instalaţiile beneficiarului.

Ce obligaţii au proprietarii

Stație electrică

De partea cealaltă şi asociaţiilor de proprietari le revin anumite obligaţii. În primul rând :” să pună la dispoziția primăriei Hotărârea Adunării Generale a Asociației prin care se aprobă solicitarea finanțării prin PNRR.
O obligaţie importantă a asociaţiilor de proprietari este „să intre în legalitate cu șarpantele executate fără autorizație de construire nu mai târziu de data recepției la terminarea lucrărilor, intervenţiilor la şarpante fiind cheltuieli eligibile în cadrul proiectului.
În caz contrar, şarpantele vor fi demolate. Proprietarii sunt obligaţi să demoleze, concomitent cu derularea lucrarilor, dar nu mai târziu de data recepției la terminarea lucrărilor, toate lucrările făcute fără autorizaţie.

Mai mult, dacă şi-au extins balcoanele sunt obligaţi să intre în legalitate până cel mai târziu la data recepției la terminarea lucrărilor. Proprietarii trebuie să demonstreze cu acte că blocul care urmează să fie reabilitat a fost construit înainte de anul 2000. La final ei sunt obligaţi să menţină în bună stare imobilul renovat încă cinci ani de la data expirării perioadei de implementare a proiectului.
Reprezentanţii Primăriei Craiova susţin că:

Blocurile
Blocurile


„Pentru renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale, bugetul disponibil (prealocat) pentru tot județul Dolj este de 23.422.603 euro, buget care va permite reabilitarea energetică a peste 100 de scări de bloc care se vor încadra la o finanțare de 100%. Principiul acordării acestor fonduri va fi “primul venit – primul servit”, dar este necesar și acordul a peste două treimi din numărul de proprietari al unei scări de bloc.

Pentru restul de 600 de blocuri pentru care asociațiile au depus deja solicitări, urmează să fie accesate fonduri europene prin Programul Operațional Regional (POR), cu 75% finanțare”.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS