37.9 C
Craiova
sâmbătă, 13 iulie, 2024
Știri de ultima orăLocalDoljDupă doi ani de pandemie, proprietarii pot să ţină Adunările generale

După doi ani de pandemie, proprietarii pot să ţină Adunările generale

În perioada celor doi ani de pandemie, locatarii de la bloc nu au putut să-şi ţină Adunările Generale. Deciziile au fost luate de către Comitetul executiv al asociaţiei. Acum este momentul să meargă la adunare şi să vadă ce au decis cei din comitet pentru ei în tot acest timp. Totodată, este bine să fie prezenţi la adunare ca să îşi aleagă preşedintele, să stabilească salariile angajaţilor, să decidă bugetul şi să cadă de acord asupra reparaţiilor sau modernizărilor necesare blocului în care locuiesc.

Convocator Adunare generală
Convocator Adunare generală

Este perioada Adunărilor generale la asociaţiile de proprietari şi locatarii trebuie să ştie că acestea se ţin în primele trei luni ale anului.


”După constituirea asociației de proprietari va avea loc cel puțin o dată pe an, în primul trimestru, o întrunire a adunării generale a asociației de proprietari. Responsabilitatea cu privire la convocarea anuală a cel puțin unei adunări generale a asociației de proprietari aparține președintelui asociației de proprietari și membrilor comitetului executiv”, se precizează în art. 47/Legea 196/2018.

Doi ani a decis Comitetul, acum decide Adunarea


În acest an se impune mai mult ca oricând întrunirea proprietarilor, deoarece în perioada celor doi ani de pandemiei, hotărârile cu privire la soarta asociaţiei au fost luate de Comitetul executiv.

În multe cazuri, mandatul preşedintelui a expirat, contractele cu administratorii au încetat, cheltuielile pe părţile comune s-au modifica, salariile angajaţilor au suferit şi el schimbări, iar locatarii nu au putut lua decizii.

În locul lor, Comitetul executiv al asociaţiei a decis,iar acum Adunarea generală trebuie să valideze aceste hotărâri. Cu alte cuvinte, proprietarii trebuie să ţină Adunarea generală,atunci când vor să aleagă un alt preşedinte sau comitet, ori pentru a stabili bugetele sau condițiile privind folosirea, întreținerea, repararea, înlocuirea și modificarea părților proprietății comune.

De câte ori trebuie ținută o Adunare generală și cum se convoacă aceasta?

Responsabilitatea cu privire la convocarea anuală a cel puțin unei adunări generale a asociației de proprietari aparține președintelui asociației de proprietari și membrilor comitetului executiv.
Potrivit art. 47 alin. (3) din Legea nr. 196/2018, adunarea generală ordinară se convoacă de către: a) președintele asociației de proprietari sau comitetul executiv; b) cel puțin 20% din numărul proprietarilor membri ai asociației de proprietari.
Astfel, proprietarii sunt anunțați, prin afișare la avizier și pe bază de tabel nominal convocator sau, în cazul proprietarilor care nu au fost anunțați, pe baza tabelului nominal convocator, prin poștă cu scrisoare recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire, cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunării generale.

Excepție fac adunările generale extraordinare sau adunările generale reconvocate care se pot convoca, în condițiile prevăzute la art. 47 alin. (3) din Legea nr. 196/2018, cu cel puțin 3 zile înainte de data stabilită. După un alt tipic se vor convoca şi adunările de constituire a unei asociaţii de proprietari.

De ce să mergi la Adunarea generală a asociaţiei?

Craiovenii trebuie să meargă la Adunările generale
Craiovenii trebuie să meargă la Adunările generale

Reprezentantul UAP Craiova a enunţat câteva dintre motivele pentru care locatarii trebuie să meargă la Adunările generale.


„Au început asociaţiile de proprietari să ţină Adunările Generale. Este important ca proprietarii să meargă la adunări ca să afle ce au decis cei din Comitet în această perioadă de doi ani. Trebuie să voteze bugetul, să negocieze salariile angajaţilor. Să-şi aleagă preşedinţii şi comitetul pentru că majoritatea au mandatele expirate. Trebuie să dea o dare de seamă pe ultimi doi ani. Tot acum trebuie să discute şi despre bugetul pentru zugrăvirea faţadelor. Am văzut că se pot renova blocuri şi prin PNRR şi proprietarii trebuie să-şi dea acordul. Este foarte important ca la Adunarea generală convocarea să se facă cu sută la sută. Tot în Adunarea Generală se aprobă Statutul, fiindcă mai sunt asociaţii care nu au un nou statut în armonie cu legea 196/2018. Acestea trebuie să-şi treacă Statutul prin instanţă cu acordul a jumătate plus unu. Fondurile sunt obligatorii, conform Legii 196/2018. De avut în vedere pentru asociaţiile care tot mai sunt de locatari şi nu s-au transformat în asociaţii de proprietari. Tot în adunare se discută despre acţiunile de deratizare şi dezinsecţie în subsolul blocurilor. O altă noutate care trebuie trecută în revistă şi pentru care trebuie găsită o rezolvare, anularea toboganelor de gunoi din blocurile turn”
, a explicat Ion Pătrulescu, preşedintele Uniunii Asociaţiilor de Proprietari Craiova.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS