1.4 C
Craiova
vineri, 1 decembrie, 2023
Știri de ultima orăLocalPorturile Calafat şi Corabia, extindere şi modernizare de 40 de milioane de euro

Porturile Calafat şi Corabia, extindere şi modernizare de 40 de milioane de euro

Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu va demara investiţii masive în două porturi importante din Oltenia: Calafat şi Corabia. Este vorba de două proiecte europene care presupun extinderea infrastructurii portului de la Calafat şi reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport naval în portul Corabia, investiţii care însumează 40 de milioane de euro. Finanţarea europeană a fost obţinută în noiembrie 2021, iar procedura de achiziţie publică a lucrărilor a fost lansată în ultimele zile ale anului trecut.

Porturile dunărene de la Calafat şi Corabia vor intra într-un amplu proces de modernizare, în cadrul a două proiecte finanţate prin Programul Operaţional Infrastructură Mare – POIM.

Cele două megainvestiţii vor fi derulate de Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Fluviale (CN APDF) SA Giurgiu din subordinea Ministerului Transporturilor şi trebuie finalizate până la sfârşitul anului 2023. Pentru proiectarea și execuţia lucrărilor aferente proiectului „Extinderea infrastructurii portului Calafat (km 795) şi sistematizarea dispozitivului feroviar al portului“ – etapa I a fost stabilit un buget total de 68.736.593,48 lei, din care co-finanțarea din Fondul de Coeziune este de 49.272.283,54 lei. Aici intră nu doar lucrările, ci şi tot restul echipamentelor necesare, utilaje mobile şi containere, incluzând toate structurile provizorii necesare pentru desfăşurarea şantierului, în conformitate cu amenajarea teritorială şi condiţiile de construire.

Proiectarea și construcţia se vor face pe baza unui studiu de fezabilitate aprobat deja, în urma căruia au rezultat următoarele categorii de lucrări: lucrări hidrotehnice, lucrări de drumuri, utilităţi la dane şi drumuri (alimentare cu energie electrică şi apă), instalații de incendiu, iluminat perimetral şi de incintă, dragaj. Valoarea totală estimată a contractului este de 50.308.423 de lei, fără TVA, iar criteriul de atribuire – „cel mai bun raport calitate – preţ“. Componenta financiară a ofertei (preţul) va conta însă doar în procent de 35%. Autoritatea va mai ţine cont de experienţa similară a personalului ofertantului angajat în derularea contractului (30%), de gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiției (25%) şi de demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obținerea asigurării că lucrările sunt realizate la parametrii calitativi solicitați (10 %). Ofertele sunt aşteptate până la data de 4 februarie.

Porturile Calafat şi Corabia, extindere şi modernizare de 40 de milioane de euro. Ce lucrări se vor executa în portul Calafat

Contractul de finanţare europeană a proiectului privind extinderea infrastructurii portului Calafat a fost semnat în data de 24 noiembrie 2021. Licitaţia a fost publicată în sistemul electronic în data de 31 decembrie 2021, obiectivul proiectului constând în modernizarea şi dezvoltarea capacităţii porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală.

Infrastructura portului Calafat va fi extinsă printr-un proiect cu fonduri europene în valoare totală de 68,8 milioane de lei

Concret, lucrările care vor fi executate în portul Calafat sunt următoarele: modernizare rampă RO – RO existentă (60 m); lucrări de modernizare – consolidare în zona danelor 2 și 3 și amenajarea acestora ca dane de acostare pe câte 100 m fiecare; refacerea cheului vertical din dana 4 pe lungimea de 100 m; extindere cheu vertical la dana 4 pe lungimea de 30 m; construcția danei 5 în lungime de 130 m; construcția unei dane noi de ecologizare (în continuarea danei 5) în lungime de 100 m; reabilitare drum de incintă portuară, pe o suprafață de 1.030 mp și realizare drum nou de incintă pe o lungime de 446 m; racorduri exterioare energie electrică, apă, canalizare; rețele interioare la dane cu posibilitate de refurnizare: energie electrică, apă potabilă; instalații incendiu; iluminat perimetral și de incintă; dragaj în zona de acces la danele de operare; împrejmuire.

Portul Calafat, capacitate de operare de 350.000 t/an

Portul Calafat este proprietate publică a statului român şi este operat de SCEP Drobeta SA Orşova şi Cerealcom Dolj SA. Suprafaţa totală a incintei portuare concesionate de Ministerul Transporturilor către CN APDF SA Giurgiu este de 50.968 mp. Portul Calafat de tip fluvial, permiţând acostarea barjelor de până la maxim 2.000 de tone. Accesul pe apă este asigurat direct din senalul navigabil al Dunarii, iar adâncimea de acostare este de 3 m. Capacitatea de operare este de 350.000 t/an.

Portul Calafat este legat de trei drumuri naţionale, DN 56 Calafat – Craiova (87 km), DN 56A Calafat – Drobeta Turnu Severin (103 km) şi DN 55A Calafat – Bechet (95 km), şi are legătură cu reţeaua naţională feroviară prin linia Calafat – Craiova (107 km).

Porturile Calafat şi Corabia, extindere şi modernizare de 40 de milioane de euro. Modernizarea portului Corabia, investiţie totală de 146 de milioane de lei

O dată cu extinderea infrastructurii portului Calafat se va moderniza şi portul Corabia. Şi pentru acest lucru au fost obţinute fonduri europene, contractul de finanţare fiind semnat în data de 23 noiembrie 2021. „Obiectivul implementării acestui proiect constă în dezvoltarea portului Corabia și creșterea cantității de mărfuri operate în porturile dunărene“, se menţiona în cererea de finanţare. Proiectul are un buget total de 146.168.392,60 lei, din care co-finanțarea din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 104.743.604,69 lei. Licitaţia a fost lansată în sistemul electronic pe 31 decembrie 2021, la o valoare totală estimată de 108.249.667,28 lei (fără TVA).

Pentru reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport naval în portul Corabia sunt pregătiţi 128 de milioane de lei

Pentru proiectare și execuție lucrări în cadrul proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport naval în porturile din afara rețelei TEN-T – Port Corabia” ofertele sunt aşteptate până la data de 7 februarie 2022. Criteriul de atribuire a contractului este tot „cel mai bun raport calitate – preţ“, condiţiile fiind aceleaşi ca şi la licitaţia pentru extinderea portului Calafat. Portul de la Corabia dispune de cheiuri pereate pe o lungime de 1.400 m, ce deservesc silozurile de cereale, şi este operat de SCAEP Giurgiu Port SA. Suprafaţa portuară concesionată de Ministerul Transporturilor către CN APDF SA Giurgiu este de 226.315,36 mp. Portul are acces rutier la reţeaua oraşului Corabia, ieşire la DN 56A şi dispune şi de racord feroviar.

Ce lucrări se vor executa în portul Corabia

În cadrul proiectului de modernizare a portului Corabia vor fi executate următoarele lucrări: cheu vertical de palplanșe metalice pe întreaga lungime a danelor D2 ÷ D10 (parțial D10, pe 70 ml), pe o lungime de 1.091 ml (1.138 ml cu închideri laterale); platformă betonată cu lățimea de 10 m amenajată în spatele cheului, având o suprafață de 13.900 mp; modernizare drum de incintă portuară, cu o lungime de 1.390 m; rețele de alimentare cu apă, instalații de stingere a incendiilor, rețele electrice, iluminat public; dragaje pentru asigurarea adâncimilor de acostare (aproximativ 360.000 mc).

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS