5.1 C
Craiova
luni, 28 noiembrie, 2022
Știri de ultima orăLocalDoljAsociaţiile de proprietari, obligate "să lupte" contra incendiilor

Asociaţiile de proprietari, obligate „să lupte” contra incendiilor

Zilele trecute un incendiu produs de un scurt circuit la reţeaua electrică a unui bloc a creat panică printre locatari.
Puţini proprietari ştiu ce obligaţii revin asociaţiilor de locatari sau proprietari pentru prevenirea unor incendii. Legea în domeniul asociațiilor de proprietari spune la art. 66 alin. (1) , lit. p:

Incendiu într-un bloc de pe Calea București

„administratorul are, în principal, următoarele atribuţii: asigură, prin controale periodice, respectarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor la utilizarea părţilor comune, funcţionalitatea permanentă, la gabaritele proiectate, a căilor de evacuare în caz de incendiu şi a celor de acces, intervenţie şi salvare şi comunică de urgenţă preşedintelui asociaţiei de proprietari/comitetului executiv neregulile identificate”.


Totodată, în Craiova există o hotărâre de consiliu, HCL nr.121/2016 privind aprobarea Regulilor și dispozițiilor privind situațiile de urgență pentru domeniul public și privat al municipiului Craiova în care se spune clar ce obligaţii au asociaţiile de proprietari pentru prevenirea incendiilor.

Incendiu
Incendiu


” Există un HCL nr.121/2016, la articolul 16-17 sunt prevăzute obligaţii pentru asociaţiile de proprietari. Primăria nu are competenţă de instruire sau control asupra asociaţiilor de proprietari. Nu avem Serviciu Voluntar de Situaţii de Urgenţă la nivelul UAT pentru că există servicii profesioniste în acest domeniu la nivelul municipiului. Asociaţiile trebuie să respecte prevederile acestei hotărâri, iar competenţe în acest domeniu are ISU Dolj”, a precizat Marina Andronache, purtător de cuvânt al Primăriei Craiova.

Ce spune hotărârea de consiliu şi ce obligaţii au asociaţiile de proprietari

Incendiu în bloc
Incendiu în bloc

Conform acestei hotărâri de consiliu, asociaţiile de proprietari au anumite obligaţii pentru a preveni incendiile în blocuri. În primul rând trebuie să organizeze activităţi de apărare împotriva incendiilor. În acest sens:


a) Să numească din rândul membrilor comitetului executiv un responsabil privind apărarea împotriva incendiilor;
b) Să asigure executarea controalelor privind modul de respectare de către locatari a normelor de apărare împotriva incendiilor luând măsuri de înlăturare a neregulilor constatate.
c) Să analizeze semestrial activitatea de apărare împotriva incendiilor luând măsuri pentru îmbunătățirea acesteia.
d) Să desfășoare activitatea de educare a locatarilor privind cunoașterea normelor de prevenire precum și a modului de acțiune în caz de incendiu. În acest sens se vor afișa la fiecare scară sarcinile ce revin locatarilor în caz de incendiu.
e) Să asigure dotarea cu mijloace de stingere conform normelor în vigoare.
f) Să primească și să rezolve sesizările locatarilor referitoare la nerespectarea prevederilor legale privind preven irea și stingerea incendiilor, în limita com petenței.

g) Să mobilizeze cetățenii (locatarii) la stingerea incendiilor, cu mijloacele pe care le au la îndemână”, se arată în art. 16 din HCL 121/2016.

Ce nu trebuie să facă asociaţiile şi locatarii

Hotărârea de consiliu merge mai departe şi stipulează pe lângă obligaţii şi câteva interdicţii pentru proprietarii din blocurile din Craiova. Sarcina îi revine tot conducerii asociaţiei de proprietari.

În art.17 din HCL 121/2016 se spune:

„Conducerea asociației trebuie să interzică:
a) blocarea sau îngustarea căilor de acces, evacuare;
b) depozitarea materialelor combustibile în poduri, case de scări, subsoluri;
c) depozitarea substanțelor inflamabile în locuințe, garaje în cantități mai mari de 25 l;
d) exploatarea instalațiilor de încălzire, electrice cu improvizații sau contrar normelor în vigoare;
e) executarea de modificări, schimbări de destinație care ar periclita securitatea la incendiu a clădirii;
f) blocarea hidranților interiori, stradali sau a conductelor uscate;
g) executarea de compartimentări și amenajări de boxe, magazii, ateliere în poduri sau subsolurile tehnice;
h) fumatul și focul deschis în poduri și subsoluri
;
i) amenajarea de parcări, garaje pe căile de acces prin care s-ar produce blocarea hidranților stradali sau conductelor uscate”

ISU intervine doar la sesizări

Reprezentanţii ISU spun că în cazul asociaţiilor de proprietari intervin doar la sesizări.

„Numai la solicitarea locatarilor, o echipă din cadrul ISU Dolj vine la faţa locului, constată neregula şi întocmeşte un act prin care i se aduce la cunoştinţă proprietarului/proprietarilor care a(u) blocat căile de acces respective să le elibereze în cel mai scurt timp posibil, dacă se poate pe loc.
În cazul nerespectării măsurii dispuse, persoana/persoanele în cauză sunt sancţionate contravenţional, cu amendă între 500 şi 1000 lei sau între 1000 şi 2500 lei, în funcţie de gravitatea constatată, ne-a precizat Tania Vîlceanu– purtător de cuvânt – ISU „Oltenia” Dolj

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS