22.9 C
Craiova
marți, 9 august, 2022
Știri de ultima orăLocalDoljÎn ce condiții îți reduce primăria impozitul dacă vopsești fațada

În ce condiții îți reduce primăria impozitul dacă vopsești fațada

Cum trebuie craiovenii să-și vopsească fațadele ca să beneficieze de reducerea impozitului pe clădire?

Recent Primăria Craiova a lansat în dezbatere publică Regulamentul de taxe și impozite locale, pentru anul 2022. Noutatea care ar putea să-i intereseze pe locuitorii Craiovei este aceea că cei care își refac fațadele clădirilor beneficiază de o reducere a impozitului cu 50%. Reducerea este pe o perioadă de trei ani pentru acei proprietari care își refac fațadele.

Ce înseamnă refacerea fațadelor? Conform Regulamentului local de urbanism referitor la cromatica fațadelor din 2011 și modificat prin HCL nr. 231/2021 la refacerea fațadelor sunt acceptate lucrări de tencuială, zugrăveli, de vopsire sau aplicarea de placaje, iar culoarea fațadelor trebuie să fie albă sau beige.

Reabilitare
Reabilitare

În Regulamentul pus în dezbatere de primărie se spune că:

“se aprobă procedura și criteriile de acordare a reducerii cu 50% de la plată a impozitului/taxei pentru clădirile rezidențiale pe o perioadă de 3 ani consecutivi, clădiri rezidențiale unde au fost executate lucrări de reparare/refacere a finisajelor exterioare prevăzute la art.6 alin 1, lit.b din Legea 153/2011 modificată”.

Atenţie cu ce nuanţă vă vopsiţi faţada blocului
Atenţie cu ce nuanţă vă vopsiţi faţada blocului

Ce spune legea

a .Lucrările de intervenţie privind reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor se stabilesc prin proiectul tehnic elaborat de colective tehnice de specialitate coordonate de un arhitect cu drept de semnătură sau, în cazul clădirilor clasate/în curs de clasare ca monumente istorice, de un arhitect cu drept de semnătură înscris în Registrul specialiştilor şi/sau în Registrul experţilor şi verificatorilor tehnici atestaţi de către Ministerul Culturii şi pot consta, după caz, în:

b)lucrări de reparare/refacere a finisajelor exterioare, precum tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje şi altele asemenea”.

Cu alte cuvinte, pentru început este nevoie de un proiect.

Cromatica fațadelor

Culorile pastelate dispar de pa faţadele clădirilor multietajate
Culorile pastelate dispar de pa faţadele clădirilor multietajate

Mai departe în Regulamentul privind reducerea fiscală sunt prevăzute și alte condiții. Proprietarii trebuie să folosească doar anumite culori pentru fațadele clădirilor. Acestea sunt enumerate într-un alt regulament emis de primărie.

În cromatica fațadelor este permisă folosirea de tonuri închise cu condiția ca acestea să nu depășească 20% din fiecare fațadă luată distinct, după cum urmează:

La fațadele clădirilor cu maximum 3 nivele supraterane (inclusiv poduri cu posibilități de amenajare în mansarde):

a)pentru finisajul în câmp se vor folosi, în proporție de minimum 80% nuanțe pastelate din gama cromatică specificată la art.1, inclusiv alb;

b)pentru accente cromatice, în proporție de maximum 20%, se pot folosi nuanțe închise, din aceeași gamă cromatică cu culoarea de bază a fațadei sau din game cromatice armonizate, în cazul folosirii nuanțelor de alb pentru finisajul în câmp al fațadei, putându-se opta pentru orice tip de gamă cromatică a accentelor, cu condiția evitării nuanțelor stridente și saturate;

c)în cazul optării pentru aplicarea de placaje pe fațadă, de tipul piatră, lemn, cărămidă aparentă sau altele asemenea, proporția în care acestea se pot aplica poate fi de maximum 20% din suprafața totală a fiecărei fațade luate distinct, inclusiv în situația în care placajul se combină cu accente de culoare realizate conform literei b).

La fațadele cu mai mult de trei nivele supraterane:

Craiovenii trebuie să dea cu var pe fațada blocurilor
Craiovenii trebuie să dea cu var pe fațada blocurilor

a)pentru finisajul în câmp se vor folosi, în proporție de minimum 80% nuanțe pastelate din gama cromatică specificată nuanțelor de beige și alb;

b)pentru accente cromatice, în proporție de maximum 20%, se pot folosi nuanțe mai închise, din aceeași gamă cromatică cu culoarea de bază a fațadei sau din game cromatice armonizate, în cazul folosirii nuanțelor de alb pentru finisajul în câmp al fațadei, putându-se opta pentru orice tip de gamă cromatică a accentelor, cu condiția evitării nuanțelor stridente și saturate;

c)în cazul optării pentru aplicarea de placaje pe fațadă, de tipul piatră, lemn, cărămidă aparentă sau altele asemenea, proporția în care acestea se pot aplica poate fi de maximum 20% din suprafața totală a fiecărei fațade luate distinct, inclusiv în situația în care placajul se combină cu accente de culoare realizate conform literei b).

d)se exceptează de la respectarea proporției de 20% indicată la lit.b) și c) diferențele de culoare și textură rezultate ca urmare a aplicării sistemului de „fațade verzi” rezultate prin realizarea de plantații în plan vertical pe înălțimea fațadei.”,Regulamentul local de urbanism referitor la cromatica fațadelor

Alte condiții

Fațada
Fațada

În cazul blocurilor, președinții asociațiilor de proprietari solicită în scris primăriei date despre aspect, materiale și culoare. Totodată, proprietarii trebuie să aibă toate taxele și impozitele plătite către bugetul local. În cazul unei lucrări de intervenție privind reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei unui imobil, acestea necesită autorizație. La final se face un proces-verbal de recepție în care se arată ce lucrări s-au efectuat.

Documente necesare reducerii fiscale

Anvelopare
Anvelopare

Cererea pentru acordarea reducerii fiscale se depune la Direcția de Impozite și Taxe împreună cu actele care dovedesc lucrările efectuate la imobil. Aceasta va fi însoțită de o notă de constatare făcută de Poliția Locală. În document se arată că s-a ales o cromatică acceptată de Regulament. La cerere se mai atașează actul de identitate al proprietarului, autorizația de construire acolo unde lucrările efectuate impun acest document plus procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

De asemenea se mai depun, declarația pe proprie răspundere a proprietarului în care se specifică că intervențiile la fațada clădirii au fost făcute pe cheltuială proprie. În cazul blocurilor se depune și acordul de ocupare temporară a domeniului public sau privat pentru montarea schelelor.

Craiovenii pot să anvelopeze sau să zugrăvească fațadele
Craiovenii pot să anvelopeze sau să zugrăvească fațadele

Reducerea se acordă în anul următor

Reducerea cu 50% a impozitului pe clădirile a căor fațadă a fost reparată, refăcută se acordă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care proprietarul depune actele doveditoare emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. Acestea trebuie depuse la DIT până la 31 martie. Proprietarilor care obțin facilitatea fiscală, dar ulterior se constată că au păcălit autoritățile le va fi recalculat impozitul.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS