18 C
Craiova
joi, 6 mai, 2021
Știri de ultima oră Local Gorj Totul despre situația economică a CEO și Planul de restructurare

Totul despre situația economică a CEO și Planul de restructurare

Complexul Energetic Oltenia(CEO), compania de stat cu cel mai mare număr de salariați din regiune, a răspuns întrebărilor Gazetei de Sud cu privire la situația economică a societății, Planul de restructurare și perspectivele de menținere pe piața energetică în contextul Green Deal.

1. Care este situația economică a Complexului Energetic Oltenia în momentul de față din perspectiva achiziției de certificate de CO2. Ce sumă a fost cheltuită pentru cumpărarea certificatelor de CO2? Ce pierderi sunt prognozate în 2021?


Prețul certificatelor de CO2 a crescut spectaculos în ultimii ani, ajungând în prezent la peste 47 de euro/certificat. Pentru CE Oltenia ponderea prețului certificatelor de CO2 în costul unitar de producție al energiei electrice depășește 60%.

În Planul de Restructurare și decarbonare transmis CE am estimat valori între 26 și 35 de euro pentru un certificat, iar prețul a depășit pragul de 47 de euro. Ajutorul de stat aprobat recent de Guvern acoperă estimarea inițială, iar diferența a fost acoperită din fondurile proprii.

Valoarea certificatelor aferente energiei produse în anul 2020 a fost de 315 milioane euro. Ajutorul de stat aprobat recent de Guvern în valoare de 241 milioane euro a acoperit această estimare inițială, iar diferența de 74 de milioane de euro a fost suportată din fondurile proprii ale companiei.

Am depășit această bornă și continuăm efortul de salvare a companiei, pentru că Sistemul Energetic Național nu poate funcționa în condiții de siguranță fără CE Oltenia. Acum, ne concentrăm pe aprobarea Planului de Restructurare și Decarbonare și dialogăm constant cu Comisia Europeană pentru a răspunde tuturor solicitărilor de clarificare.

2. Câți salariați se vor pensiona în 2021 și câți vor fi disponibilizați colectiv și care va fi cuantumul salariilor compensatorii?

Care este politica de resurse umane a CEO până în 2025(câți salariați va mai avea compania)? Cum vor fi evaluați angajații care vor trebui să fie disponibilizați?

În anul 2021 numărul de personal al societății se va diminua cu 1.000 de salariați, dintre care 480 vor fi disponibilizați. Salariații disponibilizați vor beneficia de plăți compensatorii de la 1 la 6 salarii medii brute la nivelul societății.
Numărul de personal se va diminua în fiecare an, fiind condiționat de închiderile de capacități de producție până în anul 2025.

Reducerea personalului va fi de aproximativ 41%, majoritar pe cale naturală (prin pensionare), precum și prin reconversie profesională pentru exploatarea noilor capacități de producție care vor fi implementate, dar și pentru alte activități externe.

Angajații disponibilizați vor fi selectați ținând cont de criteriile prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă aplicabil.

3. Care este situația Planului de restructurare a CEO, ce s-a făcut pentru îndeplinirea criteriilor enunțate de Comisia Europeană?

În esență, mesajul Comisiei Europene a fost că așteaptă să vadă, concret, care va fi contribuția proprie a CE Oltenia la Planul de restructurare și decarbonare. Eforturile noastre, în acest sens, se îndreaptă spre realizarea de contracte multianuale de furnizare de energie electrică – și avem deja semnate mai multe contracte. Demonstrăm astfel că avem o sursă de venit solidă, pe termen lung.

De asemenea, este important să atragem parteneri externi pentru susținerea efortului de transformare a companiei pentru a se conforma politicilor de mediu ale UE. În acest sens discutăm cu bănci și alte companii.

Cred că ce trebuie să înțeleagă toată lumea este că transformarea CE Oltenia – care este un jucător cheie pe piața energetică românească – într-o companie mai suplă, viabilă și cu un mix energetic nu reprezintă doar efortul companiei, ci al României.

Prin urmare, având în vedere aceste considerente, continuăm dialogul cu CE și ajustăm Planul de Restructurare. După ultima vizită la Bruxelles a Ministrului Energiei am primit semnalul că suntem pe drumul cel bun.

4. Ce cuprinde noul Plan de restructucturare, respectiv care vor fi subunitățile miniere ce se vor închide și calendarul de închidere, respectiv câte grupuri energetice se vor închide și care este calendarul închiderii acestora? Câte cariere miniere și grupuri pe cărbune vor rămâne care și unde?

Planul de restructurare prevede:


• închiderea etapizată a cinci grupuri energetice (Rovinari 3, Turceni 3 și 7, Ișalnița 7 și 8);
• externalizarea Sucursalei Craiova II cu cele două grupuri aferente;
• închiderea etapizată a trei cariere miniere (Husnicioara, Peșteana și Lupoaia) și trecerea în conservare a două cariere miniere (Tismana și Jilț Sud)
Începând cu anul 2026, activitatea se va desfășura în 3 bazine miniere (Rovinari, Jilț, Motru) și 5 grupuri energetice (3 la Rovinari și 2 la Turceni).

5. Ce prevede Planul cu privire la termocentralele din județul Dolj și în special referitor cu SE Craiova 2?

Divizarea Sucursalei Craiova II din Complexul Energetic Oltenia presupune crearea unei noi companii ce va rezulta prin fuziunea Sucursalei Craiova II cu Societatea de termoficare locală, cu acționariat compus din acționarii actuali ai CE Oltenia și Consiliul Local al municipiului Craiova.

Procesul de externalizare a Sucursalei Craiova II este unul de durată, ce se va derula timp de aproximativ 2 ani.
CE Oltenia și Consiliul Local Craiova au căutat încă din anul 2012 soluții pentru ca o singură entitate să asigure producția, transportul și distribuția energiei termice. Integrarea și modernizarea lanțului de producție, transport și distribuție este singura variantă eficientă economic pentru sectorul energiei termice și care poate fi aplicată la nivel centralizat în municipiul Craiova, aceasta putând beneficia de finanțare din Fondul de Modernizare dupa anul 2021.

6. Ce investiții își propune să realizeze compania pentru a înlocui grupurile pe bază de cărbune, care sunt costurile și sursele de finanțare?

Planul de restructurare și decarbonare privind diversificarea mixului energetic prin introducerea de energie regenerabilă și pe bază de gaze în portofoliul companiei, prevede investiții în unități noi de producție cu o capacitate instalată cumulată de până la 2.000 MW.

Astfel, se are în vedere: construcția a 8 parcuri fotovoltaice la Turceni, Rovinari și Ișalnița cu o capacitate instalată totală de cca 725 MW; reabilitarea/retehnologizarea și modernizarea microhidrocentralei de la Turceni cu o capacitate instalată de 10 MW; dezvoltarea de unități noi pe gaze naturale cu o capacitate instalată totală de până la 1.300 MW, la Turceni și Ișalnița.

Costul total al implementării Planului de restructurare și decarbonare a Complexului Energetic Oltenia, prevăzut a se derula în perioada 2021 – 2025, este de aproximativ 3,5 miliarde de euro. Alături de contribuția de la buget a statului, fondurile necesare implementării planului includ surse proprii ale CE Oltenia – 1,5 miliarde de euro și fonduri aferente programelor UE pentru a sprijini atingerea obiectivelor Pactului Ecologic European.

7. Câte contracte de vânzare de energie electrică a încheiat compania, la ce prețuri și pe ce perioadă?

CE Oltenia are perfectate peste 200 de contracte pe platforma OPCOM, la prețul pieței OPCOM, unele dintre acestea până în 2025.

8. Câți bani au fost cheltuiți până acum cu certificatele de CO2 și câte certificate va mai plăti compania după implementarea Planului de restructurare, dacă va fi aprobat de CE?

Complexul Energetic Oltenia a achitat, de la înfiinţarea companiei (iunie 2012) până în prezent, peste 1 miliard de euro din fonduri proprii pentru plata certificatelor de CO2.
Planul de restructurare înaintat CE va reduce emisia specifică la nivel de companie cu aproximativ 38%, începând din anul 2026.

9. Ce planuri aveți legat de SE Chișcani de la Brăila?

SE Chișcani face parte din categoria obiectivelor programate a fi valorificate prin vânzare.

10. Ce se va întâmpla dacă Planul de restructurare nu va fi aprobat de CE?

Nu luăm în calcul acest scenariu. Așa cum spuneam mai devreme, Comisia Europeană ne-a transmis că planul actualizat arată bine în acest moment. Mai avem de lucru pentru a-l finaliza, dar mă bucur că avem parte de susținere de la Bruxelles, că s-a înțeles că este vorba despre o companie din structura de securitate energetică națională care are nevoie de suport pentru a se conforma standardelor europene.

Soluția propusă este reducerea capacităților de producție pe bază de lignit și tranziția la surse de energie mai puțin poluante (blocurile pe gaze) și nepoluante (fotovoltaice).

Efortul nostru actual este să demonstrăm că avem propriile fonduri pentru a susține restructurarea, că acest proces nu se face cu distorsionarea concurenței și că avem parteneri – bănci și alte companii – interesate să participe la efortul de decarbonare și tranziție către surse regenerabile de energie.

Fără restructurare și decarbonare, cred că este limpede pentru toată lumea, că acest lucru înseamnă închiderea companiei.

11. Care va fi situația ajutorului de restructurare primit anul acesta de CEO, dacă Planul nu va fi aprobat?

Ajutorul va trebui returnat, dar să nu ne grăbim să tragem concluzii înainte ca Bruxelles-ul să se pronunțe asupra Planului de Restructurare actualizat. Facem toate eforturile – echipa CE Oltenia, autoriățile și instituțiile implicate, partenerii noștri – pentru a evita acest deznodământ.

12. Care este situația recrutării membrilor CS și ai Directoratului în baza OUG 109 și câți au mandatul prelungit fără selecție?

Procedura pentru selecția membrilor Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se află în derulare de către autoritatea publică tutelară (Ministerul Energiei).
După finalizarea acesteia, noii membri ai Consiliului de Supraveghere vor iniția si derula procedura de selecție a membrilor Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.
În prezent, membrii CS și cei ai Directoratului sunt numiți cu mandate de 4 luni, în baza prevederilor OUG 109/2011.

13. Câți bani au fost plătiți și cărei firme pentru elaborarea Planului de restructurare trimis Comisiei Europene și dacă firma respectivă colaborează cu societatea pentru îmbunătățirea Planului?

Planul de restructurare a fost redactat de renumita firma de consultanță PriceWaterhouseCoopers (PwC) care a fost selectată în urma unei licitații deschise.
A fost un efort impresionant de auditare a CE Oltenia și de identificare a căilor optime pentru transformarea acesteia astfel încât, nu doar să rămână în activitate, ci și să devină profitabilă.
PwC ne este alături în continuare, în acest proces de ajustare a Planului.

14. Complexul Energetic Oltenia ar fi încheiat anul 2020 pe profit, dacă nu ar fi existat obligativitatea plății certificatelor de CO2?

CE Oltenia ar fi încheiat fiecare an pe profit, dacă nu ar fi existat obligativitatea plății certificatelor de CO2.

15. Care este cel mai mare salariu din companie și pentru ce post?

Cel mai mare salariu din companie este corespunzător clasei maxime din grila de salarizare prevazut[ în Contractului Colectiv de Muncă, pentru un post de director.

16. Care este cea mai mare indemnizație plătită de CEO și pentru ce post?

Cea mai mare indemnizație din CE Oltenia este la nivelul membrilor de Directorat, conform contractelor de mandat încheiate.

17. Există posibilitatea creșterii salariilor în 2021?

Având în vedere situația CE Oltenia și faptul că implementarea Planului de Restructurare și Decarbonare presupune restrângerea activității, dar și investiții consistente din fondurile proprii ale companiei, discuțiile despre salarii sunt un subiect pe care îl analizăm cu toată atenția și precauția.

18. Ce face compania pentru atenuarea efectelor în plan social în urma reducerii numărului de salariați de la an la an?

În ceea ce privește reducerea de personal, am spus încă de la început că avem în vedere în principal plecări din companie pe cale naturală, adică prin pensionare. De asemenea, vor exista programe de reconversie pentru trecerea de la cărbune la gaz, cu mii de oameni implicați în construcția și, mai apoi, în funcționarea centralelor. Iar acolo unde va fi nevoie să facem disponibilizări, într-o primă fază vor fi plecările voluntare, iar pentru cei disponibilizați avem un plan de plăți compensatorii.

Va exista acest sprijin social, plus Fondul de Tranziție Justă care susține județele afectate de renunțarea la cărbune.
CE Oltenia are reprezentanți în grupurile de lucru la nivel de județ și regiune, le-am spus planurile noastre, astfel încât mediul local de business să poată gândi acțiuni care să susțină tranziția.
În plus, așa cum a anunțat recent Ministrul Energiei, Guvernul pregătește un pachet de protecție socială pentru toți cei care lucrează în minerit. Este o veste excelentă pentru că nu putem susține singuri acest efort.

19. Care este ponderea personalului TESA din total angajați?

Ponderea personalului TESA este de 13% din numarul total de angajati.

20. În ce an compania va fi pe profit dacă se va implementa Planul de restructurare?

La finalul implementării Planului de restructurare, în 2025.
Realizarea Planului de restructurare este strategia prin care CE Oltenia își poate dezvolta și moderniza capacitățile de producție, poate beneficia de resurse noi, mai puțin poluante, necesare pentru eficientizarea operațiunilor, pentru a-și putea continua activitatea în condiții optime și cu respectarea normelor de mediu existente.

21. Există vreun plan de reducere a costurilor și prin reducerea numărului de șefi?

Ca urmare a reorganizării activităților societății, urmată de pensionări și disponibilizări, numărul de personal se va reduce din toate categoriile de personal și, implicit, și la nivelul personalului TESA de conducere.

22. În ce măsura compania va fi afectată în cazul în care vârsta de pensionare va scădea de la 55 la 52 de ani? Care este vârsta medie la nivelul CEO?

Vârsta medie la nivelul CE Oltenia este de 49 ani. Scăderea vârstei de pensionare de la 55 la 52 de ani ar însemna o reducere cu cca 50% a numărului de personal din activitatea energetică plus Executiv CEO și cu cca 30% a numărului de personal din activitatea minieră.

23. Există vreo preocupare de a folosi și alte tipuri de resurse pe viitor, în afara gazelor naturale pentru producerea de energie electrică? Hidrogen, etc.

În prezent, nu sunt încă omologate tehnologiile pentru capacități energetice de producere a energiei electrice care să utilizeze drept combustibil gaze sintetice (hidrogenul) și care să înlocuiască, în totalitate sau în parte, utilizarea gazului natural pentru reducerea emisiilor de carbon. Cu toate acestea, capacitățile pe gaz natural pe care CE Oltenia dorește sa le implementeze sunt 30 % H2 – Ready, conform tehnologiilor actuale.

Complexul Energetic Oltenia iși dorește să rămână un actor important în piața de energie o perioadă îndelungată și nu exclude ca, în momentul în care vor exista condițiile necesare, să realizeze investiții noi sau să modernizeze grupurile pe gaz prevăzute în planul de decarbonare, astfel încât să utilizeze în procesul de producere a energiei electrice și hidrogenul, pentru a reduce emisiile de carbon.

24. Câte terenuri sunt afectate de carierele miniere și dacă există vreun plan pentru redarea acestora în circuitul economic? Care sunt sumele ce vor fi cheltuite și sursele de finanțare?

CE Oltenia deține planuri si proiecte tehnice pentru refacerea mediului în care sunt detaliate și defalcate pe ani, în perioada de activitate, precum si după încetarea activității, lucrările de refacere a mediului ce sunt necesare a fi efectuate pe suprafețele de teren afectate de lucrările miniere.

Lucrările de refacere a potențialului economic al terenurilor degradate se efectuează în două etape: etapa I in care se realizază lucrări de modelare – nivelare si etapa a II-a specifică lucărilor de înființare a plantațiilor/culturilor propriu-zise.

În prezent, în etapa I a lucrărilor de redare se află peste 7.000 ha, iar în etapa a II-a se află peste 10.000 ha. în total, costurile depășesc 225 milioane de lei, cheltuiala fiind acoperită în totalitate din fondurile proprii ale CE Oltenia.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

Val de crime asupra femeilor în ultimele săptămâni, în...

Șase femei au fost ucise în doar cinci săptămâni...

ȘTIRI GdS

Topul județelor după rata de infectare în România

Topul județelor după rata de infectare în România. În 36 de județe din România incidența cazurilor de COVID-19 la mia de locuitori este sub...

Klaus Iohannis: România „stă extraordinar de bine” în ceea...

Președintele Klaus Iohannis a declarat că România "stă extraordinar de bine" în ceea ce privește campania de vaccinare și că "s-a intrat într-o fază...

Șeful CJ Iași, Costel Alexe, rămâne sub control judiciar...

Președintele Consiliului Județean (CJ) Iași, liberalul Costel Alexe, rămâne sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de DNA că a primit mită...

România: Sub 100 de decese în ultimele 24 de...

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că până astăzi, 28.710 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. În intervalul 5.05.2021 (10:00) - 6.05.2021 (10:00)...

1.632 de cazuri noi de COVID-19 în România

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că până astăzi pe teritoriul României, au fost confirmate 1.062.527 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus...
00:00:27

Craiova: Opt persoane, trimise în judecată pentru camătă, șantaj...

Procurorii DIICOT Craiova au dispus trimiterea în judecată a unui număr de 8 de inculpați pentru mai multe infracțiuni. Aceștia sunt acuzați de săvârșirea infracțiunilor...