18.3 C
Craiova
duminică, 19 mai, 2024

Rătăciţi la Termoficare

Un bloc din cartierul Craioviţa Nouă datorează furnizorului de căldură al oraşului peste 300.000 de lei. La prima vedere, suma nu este una exagerată pentru un bloc cu 43 de apartamente. Totuşi, trebuie menţionat că restanţele provin doar de la doi locatari. Din cele 43 de apartamente, două mai sunt racordate la sistemul centralizat de încălzire, din câte spun chiar reprezentanţii furnizorul de căldură al oraşului,Termo Craiova.


Blocul 34 A din cartierul Craioviţa Nouă are la acest moment căldura şi apa caldă sistate. Furnizorul de căldură al oraşului a recurs la această măsură din cauza datoriilor.

„La acest moment am sistat furnizarea agentului termic în blocul 34A din Asociaţia de proprietari 42Fortuna. Am luat această măsură din cauza restanţelor, în cuantum de 300.000 de lei. În acest bloc mai avem doi abonaţi, restul sunt debranşaţi”, a precizat Gheorghe Nedelescu, administrator special Termo Craiova.Pe lista de întreţinere, afişată în scara blocului apar două apartamente cărora li se facturează căldura livrată din sistemul centralizat. Este vorba de apartamentul cu numărul trei şi apartamentul 23. Acestea au de plătit la căldură pentru luna decembrie 2020, facturi în valoare de 364 de lei.  Restul proprietarilor au centrale de apartament, deşi unii dintre ei figurează cu datorii la întreţinere.

Datorii

„Noi avem centrale de apartament. Nu suntem afectaţi de oprirea căldurii. Probleme au cei care nu s-au debranşat. Mai sunt vreo doi vecini. Cred că nu au posibilitate. Este o persoană cu probleme de sănătate, ceilalţi cred că nu-şi permit să-şi monteze centrală de apartament. Văd că au restanţe mari la asociaţie. Nu ştiu de ce nu plătesc”, spune o locatară din blocul 34A. 

Unul dintre locatari datorează, la această dată asociaţiei de proprietari 85.346 de lei, altul 36.152 de  lei. Pe lângă aceştia alţi locatari din blocul 34A, arondat Asociaţiei de proprietari 42 Fortuna, au datorii la întreţinere de zeci de mii de lei (19.726 de lei, 29.606 de lei). Pe lista de întreţinere mai sunt restanţieri care datorează la întreţinere sume mai mici. Datoriile acestora se ridică la sume de 5.036 de lei, 2.126 de lei, dar şi sume mai mici, cum ar fi 530 de lei, 394 de lei sau 244 de lei.

Ce face asociaţia de proprietari ?


Reprezentanţii asociaţiei de proprietari  nu s-au arătat binevoitori să explice care este cauza acumulării acestor restanţe. Nici nu au precizat dacă restanţierii au fost acţionaţi în instanţă  şi din ce motiv asociaţia de proprietari a tolerat neplata facturilor la întreţinere.

„În blocu 34 A mai sunt două apartamente racordate la Termoficare. Nu ştiu de ce trebuie să dau aceste explicaţii”, a spus Gabriela Negrea, administratorul Asociaţiei de proprietari 42 Fortuna, vădit deranjată.

Legea asociaţiilor de proprietari 196/2018 prevede că:

” Administratorul este obligat să notifice, în scris, proprietarul care are plăţi restante la cheltuielile comune ale imobilului, asupra datoriilor, şi să înştiinţeze preşedintele şi comitetul executiv al asociaţiei de proprietari despre restanţe.Asociaţia de proprietari, prin preşedinte, are dreptul de a acţiona în instanţă proprietarul care se face vinovat de neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei mai mult de 60 de zile de la termenul scadent, respectiv 90 zile de la afişarea listei, informând membrii asociaţiei prin afişare la avizier”, se arată în art. 78, alin 1, 2.

 Totodată, lege mai precizează următoarele:

„Asociaţia de proprietari are ipotecă legală asupra apartamentelor şi altor spaţii proprietăţi individuale ale proprietarilor din condominiu, precum şi un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cotă de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari.De asemenea, pentru aceleaşi creanţe, asociaţia de proprietari beneficiază de un privilegiul general mobiliar asupra bunurilor mobile situate în apartamentele şi celelalte spaţii proprietăţi individuale amplasate în condominiul respectiv.

Privilegiul vizează doar bunurile mobile situate în imobilul cu privire la care există sumele datorate.Ipoteca imobiliară legală se înscrie în cartea funciară la cererea preşedintelui asociaţiei de proprietari, pe baza extraselor de pe ultima listă lunară de plată a cotelor de contribuţie din care rezultă suma datorată cu titlu de restanţă, numai după împlinirea termenelor prevăzute la art.78 alin.(2). Ipoteca imobiliară legală se radiază la cererea preşedintelui asociaţiei de proprietari sau a proprietarului, pe baza chitanţei ori a altui înscris prin care asociaţia confirmă plata sumei datorate”, art.80, alin1,2,3/Legea 196/2021.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS