22.9 C
Craiova
duminică, 14 august, 2022
Știri de ultima orăLocalCum s-au cheltuit în pandemie banii craiovenilor

Cum s-au cheltuit în pandemie banii craiovenilor

Primăria Craiova a întocmit raportul privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului, aferentă primelor nouă luni ale anului 2020. Proiectul de hotărâre va fi supus la vot în ședința ordinară de astăzi, prima din mandatul noului Consiliu Local. De aici poți afla cum au fost cheltuiți, în pandemie, banii din taxele și impozitele plătite de craioveni.

Cum s-au cheltuit în pandemie banii craiovenilor. Potrivit execuției bugetare la data de 30 septembrie 2020, care va fi supusă la vot în ședința CL Craiova de astăzi, în contul primăriei au intrat din taxele și impozitele locale 142.092.616 lei. Din acești bani, 107.974.087 lei au fost venituri fiscale (taxe, impozite și alte contribuții), iar diferența de 34.118.529 lei – venituri nefiscale (cele provenite de la regiile și societățile controlate de primărie, venituri din dobânzi etc). Trebuie spus că, în aprilie, bugetul Craiovei înregistra un minus de 35 de milioane de lei din cauza pandemiei, iar gaura din buget s-a tot adâncit. În octombrie, primarul Mihail Genoiu pomenea de un minus de 80 de milioane de lei pentru anul 2021.

Tot la capitolul venituri, Primăria Craiova a mai încasat 31.673.989 lei – sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată și 223.393.077 lei – sume defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale. Totodată, veniturile proprii ale primăriei la data de 30 septembrie au fost de 1.145.863 lei, bani proveniți din taxa de reabilitare termică, din valorificarea unor bunuri, din depozite speciale pentru construcția de locuințe sau din depozite din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului.

De asemenea, în vistieria orașului au mai intrat 19.420.626 lei de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și din prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020.

Cum s-au cheltuit în pandemie banii craiovenilor, din taxele și impozitele locale

Unde s-au dus banii? Marea majoritate pe partea de funcționare. Astfel, în primele nouă luni ale anului pentru funcţionarea primăriei s-a achitat suma de 53.532.895 de lei. Aici, cheltuielile de personal au fost de 34.288.354 lei, iar cheltuielile cu bunurile şi serviciile de 19.337.297 lei (încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, poştă, telefon, furnituri de birou, cheltuieli de întreţinere şi gospodărire, reparații curente). Și Poliția Locală a necesitat o cheltuială bugetară de peste cinci milioane de euro. Concret, până la data de 30 septembrie, pentru finanţarea activităţii Poliţiei Locale Craiova s-a utilizat suma de 25.179.751 lei.

Poliţiştii locali din Craiova au trecut la paza panourilor cu afişe electorale, misiune care le revine în fiecare lună de dinaintea alegerilor
Poliţia Locală păzind panourile electorale în campania pentru alegerile locale din luna septembrie

De asemenea, pentru funcționarea învățământului a fost achitată de la buget suma de 26.996.354 lei. Banii au fost plătiți pentru naveta profesorilor (67.170 lei), pentru reparaţii curente la clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar (13.820.132 lei), pentru reparațiile efectuate la unitățile de învățământ din Craiova în baza acordului cadru (3.577.106 lei) sau pentru achiziția de mobilier școlar (324.696 lei). Bursele elevilor, finanţate din veniturile poprii ale bugetului local, au fost achitate în sumă de 2.404.970, alți 5.888.000 lei fiind plătiți pentru finanțarea învăţământului general obligatoriu particular şi confesional acreditat.

În fine, până la data de 30.09.2020 s-a achitat suma de 860.545 lei pentru elevii din învățământul de stat și 47.102 lei pentru cei din învățământul particular, în vederea asigurării alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei pentru copiii cu cerinţe educaţionale.

Cum s-au cheltuit în pandemie banii craiovenilor. 34 de milioane de lei pentru instituțiile de cultură

În primele nouă luni ale anului 2020, pentru funcționarea instituţiilor de cultură şi sport din municipiul Craiova s-au efectuat plăţi de 34.088.447 lei. Cele mai mari sume de bani s-au dus către Opera Română Craiova – 11.553.800 lei și Filarmonica „Oltenia – 10.191.797 lei. În continuare, Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” a consumat 3.171.364 lei, Teatrul de Copii şi Tineret „Colibri” – 2.207.120 lei, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” – 736.674 lei. Pentru activitatea Sport Club Municipal Craiova primăria a cheltuit până la 30 septembrie suma de 6.227.692 de lei.

Și spitalele din subordinea primăriei au primit bani. Este vorba de suma de 2.376.048 lei, repartizată astfel: Spitalul Municipal „Filantropia” (1.080.588 lei), Spitalul de Neuropsihiatrie (695.460 lei) şi Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” (600.000 lei). Banii sunt pentru achitarea facturilor pentru reparații curente, utilități, prestări servicii, materiale sanitare etc. De asemenea, s-au efectuat plăţi și către Căminul pentru Persoane Vârstnice, sub forma transferurilor curente. Este vorba de suma de 8.782.751 lei, bani necesari achitării drepturilor salariale, dar și pentru cheltuielile de întreţinere şi funcţionare a instituţiei.

Spațiile verzi, salubrizarea, repararea străzilor și transportul public au „înghițit“ peste 100 de milioane de lei

Cele mai mari cheltuieli efectuate de Primăria Craiova în primele nouă luni ale anului sunt legate de întreținerea zonelor verzi, salubrizarea străzilor și ridicarea gunoiului menajer, repararea străzilor și transportul public în comun. Pentru toate aceste activități din bugetul orașului au fost plătiți peste 100 de milioane de lei.

Întreținerea parcurilor și a zonelor verzi din Craiova, serviciu realizat de RAADPFL, a costat 20 de milioane de lei
Întreținerea parcurilor și a zonelor verzi din Craiova, serviciu realizat de RAADPFL, a costat 20 de milioane de lei

Numai lucrările de întreţinere a grădinilor publice, parcurilor, zonelor verzi și a cimitirelor, plus funcționarea Grădinii Zoologice au costat bugetul local 20.141.544 lei. Banii au fost plătiți către RAADPFL Craiova. Activitatea desfășurată de Salubritate SRL, respectiv măturarea manuală și mecanizată a străzilor, încărcarea şi transportul la rampa de gunoi a reziduurilor stradale, deszăpezirea și serviciul de ecarisaj, a consumat suma de 21.486.191 lei.

De asemenea, pentru activitatea de reparaţii şi întreţinere străzi, alei şi parcări în municipiul Craiova au fost cheltuiți 29.399.331 lei. O sumă importantă a primit și RAT SRL. Societatea care gestionează transportul în comun a primit de la primărie, în nouă luni, suma de 31.210.078 lei. Banii au fost pentru „diferențele de tarif acordate cetățenilor care beneficiază de facilități pentru transportul în comun și compensația pentru activitatea de transport în comun acordată operatorului, conform contractului de delegare“.

În fine, pentru lucrările de menţinere și întreţinere precum şi pentru energia electrică consumată de iluminatul public, semafoare și fântâni arteziene au fost efectuate plăți de 7.810.081 lei. În plus, lucrările de sistematizare a circulaţiei au costat 1.772.087 lei.

Ce datorii are Primăria Craiova la bănci

Tot în primele nouă luni din 2020, municipalitatea a efectuat plăţi de 4.488.306 lei pentru dobânzile şi comisioanele aferente datoriei publice interne şi externe contractată cu BRD Groupe Societe Generale, Hypo Noe Gruppe Bank AG și BERD.

1.805.265 lei a fost rata de capital aferentă împrumutului de la Hypo Noe Bank pentru cofinanţarea „Craiova Water Park“. Alți 2.526.359 lei au fost achitați în acest an tot către Hypo Bank din Austria, în baza contractului de împrumut extern contractat pentru construirea Centrului Multifuncţional. De asemenea, potrivit contractului de împrumut încheiat cu BRD Groupe Societe Generale în scopul realizării unor obiective de investiţii de interes public local, a fost rambursată o rată de capital în sumă de 4.352.247 lei.

Pentru rata de capital aferentă Subîmprumutului extern contractat de către Ministerul Finanţelor Publice în baza acordului de împrumut subsidiar pentru cofinanţarea programului ISPA privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă şi a canalizării s-a achitat în 2020 suma de 5.562.308 lei. În total, potrivit execuției bugetare supusă spre aprobare în ședința de astăzi a Consiliului Local, municipiul Craiova a avut până la 30 septembrie venituri din încasări de 437.917.681 lei. Plățile până la aceeași dată au fost de 427.325.566 lei.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS