16.8 C
Craiova
vineri, 12 august, 2022
Știri de ultima orăLocalDoljCine şi cum poate obţine de la primărie tichete sociale pentru Paşte

Cine şi cum poate obţine de la primărie tichete sociale pentru Paşte

Primăria Craiova începe înscrierile pentru acordarea tichetelor sociale de Paşte. Înscrierile se fac în perioada 18.02.2020 – 13.03.2020, în zilele de luni, marţi, miercuri, joi între orele 08:00 – 16:30 şi vineri între orele 08:00 – 14:00. Acordarea tichetelor se face prin programul „SOLIDARITATE”, pentru anul 2020, program ce este destinat sprijinirii persoanelor singure/familiilor aflate în situaţii de risc social din Municipiul Craiova, în vederea prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială.

Programul social „SOLIDARITATE”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 487/2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 383/2019, constă în acordarea, începând cu anul 2018, a beneficiilor de asistenţă socială sub forma tichetelor sociale în valoare de 30 lei, în vederea achiziţionării de produse alimentare (cu excepţia băuturilor alcoolice şi ţigărilor), pentru următoarele categorii de persoane care au domiciliul sau reşedinţa în municipiul Craiova:

Beneficiarii ajutoarelor sociale vor primi din tichete pentru alimente

a) persoanele încadrate într-un grad de handicap, neinstituţionalizate;

b) şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau care se află în căutarea unui loc de muncă, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

c) pensionarii sistemului public de pensii, fără a se ţine cont de vârstă şi tip de pensie, dar ale căror drepturi obţinute din pensie sau, după caz, din pensii şi/sau venituri nete cumulate, sunt cel mult egale cu 710 lei/lună;

d) persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

e) persoanele fără niciun venit, cu vârsta peste 60 de ani.

Tichete
Tichete

Tichete pe bază de dosar

Înscrierea în Programul „SOLIDARITATE” constă în depunerea la oricare dintre sediile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova (str. Eustaţiu Stoenescu, bl. T8, parter sau str. Mitropolit Firmilian, nr. 14) a unui dosar cu următoarele documente, prezentate în original şi copie:

– cerere tip;

– declaraţie pe propria răspundere în care beneficiarul declară că îşi asumă veniturile realizate şi actele doveditoare depuse în acest sens;

– actul de identitate;

– actul de identitate pentru reprezentantul legal, dacă este cazul;

– actul care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei cu handicap, dacă este cazul;

– cuponul de pensie din luna anterioară celei în care se depune cererea, dacă este cazul;

– certificatul de încadrare în grad de handicap, dacă este cazul;

– carnetul de evidenţă vizat la zi – pentru şomeri sau adeverinţă eliberată de AJOFM Dolj pentru cei care nu sunt indemnizaţi şi se află în căutarea unui loc de muncă;

– alte documente doveditoare privind apartenenţa la una dintre categoriile menţionate mai sus, în funcţie de caz.

Direcţia de Asistenţă Socială se ocupă de acordarea tichetelor

Tichet social

Formularele reprezentând „Cererea tip” și „Declaraţia pe propria răspundere” pentru înscrierea în programul „SOLIDARITATE” sunt puse la dispoziție solicitanților de către instituție și pe pagina de internet a Direcției Generale de Asistență Socială Craiova – www.spascraiova.ro.

Craiovenii care vor tichete trebuie să-şi plătească imopzitul

Acordarea tichetelor sociale se face începând cu tranşa următoare stabilirii dreptului la beneficiul social, cu condiţia ca solicitantul să-şi fi achitat obligaţiile de plată faţă de bugetul local.

Tichetele sociale vor fi folosite doar pentru cumpărarea de alimente

Alimente
Alimente

Distribuirea tichetelor sociale se va face la domiciliul, reședința sau adresa de corespondență de pe raza municipiului Craiova, comunicată de către beneficiar, pe baza prezentării actului de identitate. Tichetele sociale vor fi folosite doar pentru cumpărarea de alimente. Tichetele valorice nu pot fi folosite pentru achiziționarea de țigări sau băuturi alcoolice, iar valorificarea acestora prin transformare în bani este interzisă.Modificările intervenite cu privire la domiciliu, reședință, venituri sau orice alte schimbări ale datelor completate în cerere se comunică în scris, în termen de 10 zile, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova.

De ştiut

Persoanele care beneficiază deja de măsurile stabilite prin Programul social „SOLIDARITATE” au obligaţia de a comunica orice modificare intervenită cu privire la datele înscrise în cererea şi declaraţia pe propria răspundere depuse anterior. Potrivit procedurii, Direcția Generală de Asistență Socială Craiova derulează verificări cu privire la menținerea eligibilității beneficiarilor, ulterior depunerii cererii și declarației pe propria răspundere și, după caz, întocmește rapoarte care stau la baza dispoziției emise de primar, de încetare a beneficiului social. Informații suplimentare se obțin la următoarele date de contact:- sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova, din str. Mitropolit Firmilian, nr. 14, tel. 0351428364;- sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova, din str. Eustațiu Stoenescu, bl. T8, parter, tel. 0251437617;-  pagina de internet a Direcției Generale de Asistență Socială Craiova.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS