Acasă Local Dolj Craioveni, atenţie unde aruncaţi molozul!

Craioveni, atenţie unde aruncaţi molozul!

-

Poliţia Locală a lipit notificări pe uşile blocurilor din Craiova, prin care locatarii sunt atenţionaţi cum să procedeze când fac „lucrări structurale şi nestructurale“ prin apartamente. Şi mai ales pe unde aruncă molozul rezultat

S-a ajuns aici din cauza numeroaselor sesizări şi reclamaţii înregistrate la primărie cu privire la executarea de lucrări de construcţii în incinta apartamentelor. Alt motiv este acela că foarte mulţi locatari nu deţin proiect tehnic şi autorizaţie de construire. Şi, nu în ultimul rând, din cauza faptului că materialele de construcţii rezultate sunt depozitate la ghenele de gunoi, ceea ce duce la taxarea întregii asociaţieii pentru gunoiul suplimentar.

Moloz aruncat în tomberon


În notificarea cu pricina se arată că orice modificare a proprietăţii private trebuie executată în baza unei documentaţii tehnice. Aceasta este elaborată de un arhitect autorizat, iar în cuprinsul ei trebuie să conţină expertiza tehnică întocmită de un expert autorizat. În calitate de specialist, acesta poate evalua starea tehnică a construcţiei şi poate stabili dacă structura de rezistenţă este sau nu afectată de intervenţie. În plus, recomandă unele măsuri în conformitate cu normativele tehnice în vigoare.

Modificările din apartamente se trec în cartea tehnică

Proprietarii sunt avertizaţi că trebuie să meargă la asociaţie şi să anunţe toate modificările făcute în apartament.

În conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 196/2018, orice modificare a proprietăţii individuale care necesită emiterea unei autorizaţii de construire/desfiinţare se aduce la cunoştinţa asociaţiei de proprietari pentru înscrierea în jurnalul evenimente din cartea tehnică a construcţiei, împreună cu proiectul tehnic, autorizaţia de construire şi procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor,

se arată în notificare.

Modificările făcute în apartament se trec în cartea tehnică


Ca atare, este necesar ca orice lucrări de modificări structurale şi nestructurale care se execută în interiorul apartamentelor proprietate privată, deteriorări şi dislocări ale unor elemente de la faţadele blocurilor (ancadramente, solbancuri, cărămidă aparentă) să fie aduse de îndată la cunoştinţa administraţiei publice locale, în vederea luării de măsuri legale (conform Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea şi siguranţa în construcţii).

Pentru orice lucrare, locatarul face contract pentru ridicarea molozului

Craiovenii aruncă molozul la ghena de gunoi

Totodată, craiovenii care locuiesc la bloc sunt obligaţi, pentru toate lucrările de construcţii pe care le fac, să deţină contract încheiat cu operatorul autorizat, pentru ridicarea molozului, şi să suporte cheltuielile. Indiferent dacă pentru aceste lucrări este necesară obţinerea autorizaţiei de construire sau nu. Cu alte cuvinte, dacă faci o recompartimentare a spaţiului locuibil sau faci lucrări de finisaje interioare, eşti obligat să ai contract cu Salubritatea.
Reprezentanţii Poliţiei Locale afirmă că aceste notificări au un rol preventiv, şi craiovenii să nu spună că nu au cunoştinţă de prevederile legale.

ȘTIRI VIDEO GdS