Acasă Local Dolj Unde s-au dus banii din taxele craiovenilor în 2018

Unde s-au dus banii din taxele craiovenilor în 2018

-

În proiectul de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova şi a raportului de performanţă, pe anul 2018, care va fi supus la vot în şedinţa de astăzi a Consiliului Local, sunt menţionate toate sumele ce au constituit venit la bugetul local al Craiovei, dar şi cheltuielile efectuate de municipalitate anul trecut. Unde s-au dus banii craiovenilor? O mare parte din ei au fost folosiți pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare, dar şi pentru repararea străzilor, salubrizare, întreţinerea zonelor verzi sau transportul în comun.

Potrivit situaţiei financiare pe 2018 a municipiului Craiova, prezentată spre aprobare în şedinţa de astăzi a Consiliului Local Municipal, veniturile de anul trecut ale oraşului au fost în sumă de 418.869.994 lei, mai mici decât prevederea bugetară de 420.047.000 lei. Primăria Craiova a încasat mai puţin decât a prevăzut din taxele şi impozitele locale, veniturile fiscale ale municipiului fiind de 124.697.102 lei, faţă de 131.280.000 lei, suma prevăzută în buget. În schimb, veniturile nefiscale au fost mai mari decât se prevăzuse. La bugetul local s-au strâns 41.740.396 lei (venituri din proprietate, din dobânzi, din prestări de servicii, din taxe administrative, amenzi şi penalităţi), faţă de prevederea de 41.098.000 lei.
De unde s-a mai alimentat bugetul local? Din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată – 83.722.903 lei, cotele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale – 182.835.366 lei şi cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale – 3.300.000 lei. Totodată, primăria a mai primit 16.894.147 lei de la Direcţia de Sănătate Publică, pentru finanţarea cabinetelor medicale şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ, 17.983 lei din donaţii şi sponsorizări, în timp ce 532.482 lei au reprezentat venituri proprii.

Facilitățile la transportul în comun acordate de primărie anul trecut au fost în sumă de 26.052.000 lei, bani care au mers către SC RAT SRL (Foto: Arhiva GdS)

58.012.000 lei – funcţionarea primăriei, 26.981.211 lei – activitatea Poliţiei Locale

Unde s-au dus banii? 58.012.000 lei s-au cheltuit pentru funcţionarea primăriei, din care 35.966.469 lei au reprezentat cheltuielile de personal, iar 20.554.895 lei cheltuielile cu bunurile şi serviciile (încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, poştă, telefon, furnituri de birou, cheltuieli de întreţinere şi gospodărire ale serviciilor din cadrul primăriei). Tot în cadrul secţiunii de funcţionare, s-a alocat o prevedere de 3.513.000 lei Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Pentru activitatea Poliţiei Locale s-a consumat în 2018 din bugetul local suma 26.981.211 lei (plata salariilor şi norma de hrană a personalului), în timp ce 28.688.928 lei s-au cheltuit pentru reparaţiile curente la clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile din învăţământul preuniversitar de stat din Craiova.
De asemenea, Căminului pentru Persoane Vârstnice i s-au alocat, anul trecut, 9.773.549 lei, bani necesari achitării drepturilor salariale şi cheltuielilor materiale de întreţinere şi funcţionare, iar Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială suma de 4.505.936 lei, pentru cei 61 de salariaţi. În 2018, s-a mai cheltuit şi suma de 13.149.396 lei, pentru un număr mediu de 481 de asistenţi personali/lună. La capitolul „Sănătate“, au fost efectuate în 2018 plăţi de 26.246.153 lei, din care 16.795.329 lei cheltuielile de personal aferente salariaţilor din cabinetele medicale şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ din Bănie şi 9.297.489 lei pentru cele trei spitale din subordinea primăriei: Spitalul de Neuropsihiatrie, Spitalul „Filantropia“ şi Spitalul de Boli Infecţioase.

Întreţinerea zonelor verzi a costat 19.549.940 lei

Pentru tăierile de corecţie la arbori şi arbuşti şi alte activităţi de întreţinere şi înfumuseţare a zonelor verzi derulate de RAADPFL s-au achitat, anul trecut, 19.549.940 lei (Foto: Arhiva GdS)

Conform proiectului de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului, la 31.12.2018 s-au efectuat plăţi în sumă de 44.816.715 lei, sub formă de transferuri pentru instituţiile de cultură şi sport din Craiova. Este vorba de Filarmonica „Oltenia“, Opera Română Craiova, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri“, Casa de Cultură „Traian Demetrescu“, Ansamblul Folcloric „Maria Tănase“ şi Sport Club Municipal (SCM) Craiova. Spre exemplu, Opera a primit, anul trecut, 12.851.492 lei, Teatrul „Colibri“ – 2.256.855 lei, Casa de Cultură – 1.337.620 lei, iar ansamblul o subvenţie de 3.422.031 lei. Pentru cei 97 de sportivi legitimaţi la cele patru secţii ale SCM şi pentru cele 19 persoane care alcătuiesc staff-urile tehnice ale echipelor, primăria a achitat de la bugetul local suma de 13.194.922 lei.
Activitatea de amenajare, întreţinere şi înfumuseţare zone verzi derulată de RAADPFL Craiova a costat, anul trecut, 19.549.940 lei (curăţire zăpadă, tăieri de regenerare la arbuşti şi garduri vii, tăieri de corecţie la arbori şi arbuşti, lucrări de degajare a terenului de frunze şi crengi, încărcat şi transport resturi vegetale, administrare manuală a îngrășămintelor chimice, plantat material dendro-floricol etc.), administrarea Grădinii Zoologice din Parcul „Nicolae Romanescu“ – 1.458.780 lei, iar administrarea şi întreţinerea celor patru cimitire – 645.479 lei. Alţi 4.449.257 lei s-au cheltuit de la buget local pentru repararea şi întreţinerea mobilierului urban şi pentru toaletele ecologice.
Primăria a achitat sume importante şi pentru energia electrică folosită. Astfel, iluminatul public a costat 4.574.909 lei, iluminatul ornamental – festiv de sărbători 1.585.013 lei, consumul de energie electrică al semafoarelor şi fântânilor arteziene – 1.630.250 lei, iar întreţinerea sistemului de iluminat public – 2.618.559 lei.

33.127.791 lei cheltuiţi pentru întreţinerea şi repararea străzilor

Întreţinerea şi repararea străzilor din Craiova a costat, anul trecut, 33.127.791 lei (Foto: Arhiva GdS)

Din bugetul local de anul trecut, 35.889.845 lei s-au dus pentru activităţile de salubrizare şi cele de apă şi canalizare. La capitolul salubrizare, spre exemplu, măturatul manual şi mecanizat şi transportul la rampă a reziduurilor stradale a costat 19.993.434 lei, pentru activitatea de deszăpezire şi combatere a poleiului de pe căile publice s-a plătit suma de 3.468.271 lei, activitatea de ecarisaj a costat 1.089.012 lei, iar pentru dezinsecţie şi deratizare s-au achitat 1.397.509 lei. De asemenea, pentru activitatea de canalizare şi tratarea apelor reziduale s-au făcut plăţi în sumă de 4.391.312 lei (decolmatări, consumul de apă al fântânilor, apa meteorică preluată de reţeaua publică).
În anul 2018, fondurile utilizate pentru activitatea de întreţinere şi reparaţii străzi au fost în sumă de 33.127.791 lei. Alţi 26.052.000 lei au mers către SC RAT SRL, pentru acordarea de facilități la transportul în comun pentru anumite categorii de persoane (elevi, studenţi, pensionari, persoanele cu dizabilităţi). În fine, pentru finanţarea proiectelor din fonduri externe nerambursabile, primăria a plătit, anul trecut, suma de 5.934.000 lei, alţi 6.334.531 lei din bugetul local mergând către plata dobânzilor şi comisioanele aferente datoriei publice interne şi externe la contractele de credit încheiate cu BRD Groupe Societe Generale şi Hypo Noe Gruppe, precum şi pentru plata unor cheltuieli neeligibile aferente unui subîmprumut încheiat cu BEI.

ȘTIRI VIDEO GdS