Acasă Local Dolj Taxă pentru parcările dintre blocuri în Craiova

Taxă pentru parcările dintre blocuri în Craiova

-

Primăria Craiova vrea să instituie o taxă anuală pentru folosirea parcărilor dintre blocuri. Dacă sunt mai mulţi solicitanţi decât locuri, se ajunge la licitaţie! Cum se va obţine autorizaţia pentru parcarea „de reşedinţă“ şi ce drepturi va avea titularul aflaţi în cele de mai jos.

Consiliul Local (CL) Craiova are pe ordinea de zi a şedinţei ordinare de joi un proiect de regulament privind taxa de parcare pe domeniul public al municipiului. Noul regulament introduce conceptul de „parcare de reşedinţă cu plată pe domeniul public“, care se referă la parcările din jurul imobilelor, folosite în mod curent de craioveni. Pe scurt, primăria vrea să inventarieze toate locurile disponibile şi să instituie o taxă anuală pentru folosirea lor. Acolo unde locurile de parcare din jurul blocurilor sunt suficiente pentru toţi locatarii care deţin maşini, ele se atribuie în ordinea depunerii cererilor. Unde însă locurile sunt insuficiente, se organizează licitaţie publică.
Potrivit definiţiei din proiectul de regulament, parcările de reşedinţă sunt situate la mai puţin de 30 de metri de frontul imobilelor, pe domeniul public aferent. Locurile de parcare vor fi atribuite numai după amenajarea, semnalizarea şi numerotarea acestora de către administratorul parcărilor. Modalitatea de atribuire este următoarea: dacă numărul solicitărilor este mai mic decât al locurilor disponibile, atunci atribuirea se va face direct solicitanţilor, în ordinea cronologică a depunerii cererilor; dacă numărul solicitărilor este mai mare, atribuirea se va face prin licitaţie publică. În prealabil, primăria va inventaria toate locurile de parcare şi va informa cetăţenii prin asociaţiile de proprietari. Ulterior, persoanele îndreptăţite vor depune cereri pentru obţinerea autorizaţiilor de parcare.

Cum obţineţi autorizaţia de parcare

Pentru obţinerea autorizaţiilor, proprietarul maşinii sau utilizatorul va depune la primărie o cerere, însoţită de copii certificate ale următoarelor acte: act de identitate; documente ce fac dovada domiciliului/reşedinţei sau din care rezultă dreptul de folosinţă a vehiculului; certificatul de înmatriculare/înregistrare al vehiculului; cartea de identitate a vehiculului.
La repartizarea locurilor de parcare se va ţine cont de criterii cum ar fi ordinea înregistrării cererilor de rezervare, numărul de persoane care locuiesc în unitatea locativă, distanţa faţă de locul de parcare solicitat, limita locurilor de parcare disponibile. Dacă parcările aferente unor imobile nu se ocupă, locurile disponibile vor fi alocate solicitanţilor de la imobilele învecinate. Atunci când se vinde maşina, titularul autorizaţiei are la dispoziţie 30 de zile ca să rezerve locul pentru un alt autovehicul. Dacă se vinde apartamentul, acesta are la dispoziţie 30 de zile pentru a solicita realocarea unui alt loc de parcare. Dacă nu face demersurile de mai sus, autorizaţia se anulează şi locul rămas liber va fi alocat altcuiva. Dacă titularul decedează, locul va fi repartizat, în baza unei cereri, soţului/soţiei ori rudelor de gradul I sau II, cu condiţia ca aceştia să aibă domiciliul legal la aceeaşi adresă cu persoana decedată. Foarte important, se poate aloca un singur loc de parcare pe apartament. Dacă parcarea nu se ocupă, se poate solicita atribuirea celui de-al doilea loc, cererile urmând să fie soluţionate în ordinea depunerii.
Locurile de parcare se atribuie numai pentru autovehiculele de maximum opt locuri şi o greutate de 3,5 tone. Taxa de parcare anuală va fi stabilită de CL Craiova şi va fi plătită anticipat eliberării autorizaţiei. Pentru parcările la care s-a organizat licitaţie, taxa anuală va fi cea licitată şi va fi plătită tot anticipat.
Autorizaţiile dau dreptul titularului să utilizeze locul astfel: între orele 8.00-18.00, de luni până vineri, pe locul respectiv poate parca orice persoană care tranzitează zona; între orele 18.00-8.00 de luni până vineri şi de sâmbătă până luni la ora 8.00 locul de parcare aparţine celui care deţine autorizaţia. Dovada dreptului de utilizare a locului de parcare se face prin autorizaţia de parcare, care va fi poziţionată la bordul autoturismului, la loc vizibil.

ȘTIRI VIDEO GdS