Acasă Local Dolj Preşedintele asociaţiei, obligat să anunţe Adunarea generală printr-o scrisoare

Preşedintele asociaţiei, obligat să anunţe Adunarea generală printr-o scrisoare

-

Este perioada Adunărilor generale la asociaţiile de proprietari şi locatarii trebuie să ştie că legea în domeniu, Legea nr. 196/2018, aduce modificări importante în privinţa convocării adunărilor, consemnării deciziilor şi a împuternicirilor. În primul rând, proprietarii trebuie să ştie că, dacă preşedintele şi Comitetul nu respectă procedura de convocare a Adunării Generale, care trebuie ţinută în primul trimestru al anului, pot să conteste şi să anuleze deciziile adunării. Articolul 47 din Legea nr. 196/2018 arată clar că reprezentanţii proprietarilor trebuie să înştiinţeze toţi locatarii pe bază de tabel nominal convocator. Cu alte cuvinte, trebuie să meargă din uşă în uşă şi să înştiinţeze fiecare proprietar despre data, locul şi ordinea de zi a Adunării generale. Acest lucru se face cu zece zile înainte de ţinerea adunării. În plus, înştiinţarea şi convocarea proprietarilor se fac prin afişare la loc vizibil, cum ar fi avizierul din scara de bloc şi sediul asociaţiei. Acestea nu sunt suficiente, ca să fie siguri că au convocat toţi proprietarii din asociaţie, reprezentanţii acestora trebuie să le trimită scrisoare recomandată, în cazul în care nu au fost găsiţi la domiciliu că să semneze tabelul convocator.
„Convocarea are loc prin afişare la loc vizibil şi se face pe bază de tabel nominal convocator şi cine nu semnează este înştiinţat cu scrisoare recomandată cu conţinut declarat şi confirmare de primire obligatoriu. Procedura este mai greoaie, dar aşa se înlătură posibilitatea ca o mână de proprietari să ia deciziile în cadrul adunării în locul celorlalţi. Toată lumea trebuie să fie anunţată despre data, locul şi ordinea de zi a adunării. Cvorumul necesar la prima convocare este ca şi până acum, jumătate plus unu din membrii asociaţiei. Convocarea se face cu cel puţin zece zile înainte de adunare. În cazul în care au trimis şi scrisoare şi aceasta li se întoarce, să facă anunţul prin afişare publică, exact ca în instanţă. Acest lucru se întâmplă în cazul proprietarilor plecaţi din ţară. Aceasta este recomandarea noastră. Asociaţiile vor să evite aceste costuri, dar nu este corect dacă nu aplică prevederile legale. Şi un e-mail s-ar lua în calcul, dacă face dovada că proprietarul a primit acest e-mail şi a confirmat recepţionarea lui“, a precizat pentru GdS, Doina Pârvu, director Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii din cadrul Primăriei Craiova.

Hotărârile se scriu în timpul şedinţei de către un proprietar

Noutăţi aduce legea şi în privinţa hotărârilor pe care proprietarii participanţi la Adunarea generală le adoptă. „Hotărârile se consemnează numai în timpul şedinţei în registrul unic de procese-verbale şi este completat de un secretar ales din rândul proprietarilor prezenţi. Nu îl completează preşedintele sau membrii comitetului. În termen de şapte zile, deciziile sunt aduse la cunoştinţa proprietarilor prin afişare la avizier şi hotărârile sunt opozabile tuturor locatarilor care au participat sau nu la Adunare. La Adunarea reconvocată, care se face într-un termen de 15 zile de la data primei convocări, hotărârile se adoptă cu votul majorităţii celor prezenţi, iar convocarea se face în acelaşi mod ca la Adunarea ordinară, aceeaşi modalitate de înştiinţare“, a mai spus Doina Pîrvu.

Un proprietar, o singură împuternicire

Un alt aspect, demn de luat în seamă, îl reprezintă împuternicirile. Este cunoscut faptul că adeseori preşedintele sau membrii din comitet şi membri ai asociaţiei veneau cu zeci de împuterniciri din partea unor proprietari şi înclinau în acest fel balanţa în favoarea lor, mai ales dacă se discuta realegerea preşedintelui. Au fost cazuri în care preşedintele a primit din partea locatarilor peste o sută de împuterniciri şi practic şi-a asigurat continuitatea în fruntea asociaţiei. Noile reglementări legale limitează drastic acest număr la o singură împuternicire, un membru al asociaţiei poate reprezenta cel mult un alt membru absent.
„Trebuie precizat că membrii asociaţiei nu mai pot primi decât o singură împuternicită din partea altor locatari. Membrii comitetului sau preşedintele nu mai pot fi reprezentaţi prin împuternicire. Nu discutăm în Adunările generale din primul trimestru al anului 2019 despre regulamentul condominiului şi statutul asociaţiei, pentru că nu s-a aprobat regulamentrul-cadru“, a precizat reprezentanta primăriei.

Asociaţiile respectă legea şi nu prea

„Procedura de convocare este complicată şi nu prea o respectă asociaţiile. Au probleme cu cei care sunt plecaţi din ţară. Ei citează în mod public, la avizier. În privinţa scrisorilor recomandate, cei de la asociaţii se feresc de cheltuieli, dar este periculos că oricine poate să conteste, fiindcă nu s-a făcut convocarea adunării în mod legal. De exemplu, într-un bloc sunt chiriaşi şi proprietarii nici nu mai ştim de ei, au plecat la ţară şi vin foarte rar la asociaţie. Chiriaşul trebuie să-l înştiinţeze pe proprietar. Împuternicirea se face decât pentru o singură persoană. Dintre asociaţiile de proprietari care au ţinut Adunările generale ştiu că cei de la Asociația nr. 24 Brazda lui Novac au făcut eforturi, dar au convocat proprietarii ca la lege. De asemenea, şi cei de la Asociația nr. 15 Brazda lui Novac au convocat proprietarii“, afirmă Ion Pătrulescu, preşedintele UAP Craiova.

ȘTIRI VIDEO GdS