Acasă Local Dolj Primăria Craiova, executată silit de o asociaţie de proprietari

Primăria Craiova, executată silit de o asociaţie de proprietari

-

O asociaţie de proprietari din Craiova a executat silit Primăria Craiova. Ce-i drept, suma pentru care s-a cerut executarea este infimă, dar reprezentanţii respectivei asociaţii spun că nu au făcut decât să pună în practică o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.
Cum stau lucrurile de fapt? Asociația de proprietari Bloc „Romarta“ a solicitat Primăriei Craiova, cu câţiva ani în urmă, să certifice cui aparțin câteva spații din incinta cvartalului de blocuri Romarta. Spațiile cu pricina sunt proprietatea UAT Craiova și au fost date în administrare SC Termo Craiova SRL, RAADPFL și Companiei de Apă Oltenia, numai că acestea nu figurează și în documentele asociației de proprietari și nu sunt trecute la plata cheltuielilor comune. Drept urmare, președintele asociației de proprietari a decis să solicite primăriei date despre toate locațiile pe care le deține în Blocul Romarta.
Solicitarea a fost înregistrată la primărie cu nr. 117499, la data de 28.08.2017, iar data-limită pentru răspuns era 27.09.2017, asociația a primit un răspuns, incomplet, abia pe 22.11.2017.
Asociația de proprietari Bloc „Romarta“ a acționat în instanță UAT Craiova și SC Termo Craiova SRL, pe 26.10.2017, pentru obligația de a face. La data de 20.02.2018, Tribunalul Dolj, ca instanță de fond, a dat următoarea sentință: „Admite în parte acţiunea formulată de reclamanta Asociația de Proprietari bloc «Romarta», în contradictoriu cu pârâții UAT Municipiul Craiova – reprezentată de primarul localităţii -, şi SC Termo Craiova SRL, având ca obiect comunicare informaţii de interes public (Legea nr. 544/2001) şi pretenţii – acordarea de daune morale. Admite în parte capătul de cerere având ca obiect pretenţii şi obligă pârâţii anterior menţionaţi să-i achite asociaţiei reclamante suma de 100 de lei, cu titlu de daune morale. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare“. Într-adevăr, Primăria Craiova a făcut recurs, dar sentinţa nu i-a fost favorabilă. „Sentința Tribunalului a fost menţinută de către Curtea de Apel Craiova, care a respins recursul. Astfel, am obținut un precedent judiciar foarte interesant, instanțele statutând că și asociațiile de proprietari, ca orice persoană, pot suferi prejudicii morale. Cu toate că hotărârea a rămas definitivă, Primăria Craiova nu a achitat prejudiciul pe care ni l-a cauzat, ceea ce ne-a determinat să apelăm la forța coercitivă a statului român, declanşând partea a doua a procesului – executarea silită a sumei datorate. Ne-am angajat apărător, care este proprietar în bloc, şi am negociat onorariu mic pentru a nu apăsa greu asupra bugetului asociației. Costurile de executare sunt sub 700 de lei, inclusiv onorariul executorului, deci rezultând o creanță de sub 800 de lei. Cu toate că, în conformitate cu legea, plata datoriei în termenul de somație determină scăderea costurilor de executare, primăria a preferat să conteste executarea și să solicite păsuirea plății în sensul suspendării executării sub motivația că plata sumei de 800 de lei ar produce o «pagubă ireparabilă» și că «autoritatea publică locală este pusă în imposibilitatea de a face plăți»“, a precizat preşedintele asociaţiei, Petru Becheru.

700 de lei, pagubă ireparabilă în bugetul primăriei

Într-adevăr, Primăria Craiova refuză să plătească despăgubirile morale plus cheltuielile de judecată (suma de 100 de lei reprezentând daune morale plus 661,61 lei reprezentând cheltuieli de executare silită) asociaţiei de proprietari care a câştigat aceste drepturi în instanţă, printr-o hotărâre definitivă. Motivul este halucinant, în sensul că primăria ar suferi „o pagubă ireparabilă“ și „autoritatea publică locală este pusă în imposibilitatea de a face plăți“, dacă executorul trece la blocarea conturilor. Drept urmare, administraţia locală a cerut suspendarea executării silite şi tărăgănează plata respectivelor despăgubiri. Este ca în povestea cu drobul de sare, primăria ştie că riscă să-i fie blocate conturile, dar refuză să plătească o sumă de nimic. În plus, se mai şi contrazice, susţine că blocarea conturilor ar băga-o în imposibilitate de plăţi, iar pe de altă parte spune că blocarea conturilor este ilegală. Administraţia locală şi-a întemeiat contestaţia la executare pe următoarele motive: „Suspendarea executării se poate dispune în măsura în care, din examinarea sumară a stării de fapt şi a motivelor pe care se întemeiază contestaţia, prin raportare la actele de executare deja efectuate şi a consecinţelor acestora, instanţa concluzionând că se vor produce prejudicii ireparabile adică executarea continuă şi ulterior există posibilitatea reală a constatării caracterului ei nelegal. Facem precizarea că în aceste conturi se varsă toate veniturile unităţii administrativ teritoriale, inclusiv veniturile provenite din încasarea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul local, iar executarea silită asupra acestor conturi este interzisă de lege. Astfel, considerăm că probabilitatea producerii unei pagube ireparabile este indubitabilă, având în vedere natura veniturilor care se varsă în conturile blocate, dar şi faptul că autoritatea publică locală este pusă în imposibilitatea de a face plăţi“, se arată în contestaţie.
Alte precizări cu privire la această situaţie vor fi făcute public în momentul în care Primăria Craiova ne va transmite oficial un punct de vedere, dat fiind faptul că i-am solicitat o astfel de lămurire.

ȘTIRI VIDEO GdS