Acasă Local Dolj Cum poţi să donezi 2% din impozit

Cum poţi să donezi 2% din impozit

-

Noul model al Formularului 230 poate fi descărcat de pe site-ul ANAF

Persoanele care decid să doneze 2% din impozitul pe venit vor putea împuternici entităţile nonprofit către care direcţionează partea de impozit să depună declaraţia la Fisc în locul celor care donează. Potrivit legii, aveţi voie să donaţi unui singur ONG. Pentru evitarea tentativelor de fraudă, ANAF va trimite notificări la domiciliu persoanelor care nu au depus direct Formularul 230, ci prin intermediul ONG-urilor. Fiscul vă va întreba către ce entitate aţi donat 2% sau 3,5%. Formularul se poate depune şi on-line.

Prin Codul Fiscal există posibilitatea ca persoanele fizice să direcţioneze 2% din impozitul pe venit datorat statului către o entitate non-profit, organizată conform legii. De anul trecut, s-a oferit posibilitatea ca anumite ONG-uri să poată primi 3,5% din impozitul pe venit redirecţionat de persoane fizice, dar condiţiile legislative erau ambigue. De asemenea, Fiscul anunţase că nu va mai primi declaraţiile pentru donarea a 2% decât de la persoanele care donează efectiv, iar ONG-urile care primeau donaţia nu se mai puteau duce la ANAF să depună toate declaraţiile strânse de la donatori. Unele astfel de entităţi ar fi fost blocate efectiv, din cauză că sutele sau chiar miile de persoane care ar fi donat către un ONG nu şi-ar fi găsit timpul necesar pentru pentru a sta la cozi la ghişeele ANAF, pentru a depune personal declaraţia prin care donau 2%. GdS a scris la vremea respectivă despre aceste inconveniente, apoi ANAF a refăcut procedura, pe care o vom detalia mai jos.
În Monitorul Oficial nr. 40 din 15.01.2019 a fost publicat Ordinul preşedintelui ANAF nr. 50/2019 care reglementează modalitatea prin care se donează anul acesta 2% respectiv 3,5% din impozitul pe venit, acest ultim procent putând fi redirecţionat doar către entităţi care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii. Ordinul preşedintelui ANAF nr. 50/2019 a fost emis „pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare“. Prin acest ordin se aprobă Formularul 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii“, precum şi procedura Fiscului prin care se primesc şi se înregistrează aceste formulare.

Entităţile non-profit pot depune Formularul 230 în numele persoanelor care donează

De anul acesta, lucrurile s-au clarificat. Entităţile non-profit pot depune la Fisc Formularele 230 colectate de la persoanele care donează 2% sau 3,5% din impozitul pe venit. Persoana care donează completează personal Formularul 230, pe care îl dă entităţii non-profit către care face donaţia. ONG-ul sau unitatea către care se redirecţionează impozitul pe venit depune la organul ANAF de care aparţine toate formularele colectate de la persoanele donatoare, plus un borderou care să conţină numele şi prenumele donatorilor şi un fel de împuternicire din partea acestora prin care se împuterniceşte entitatea să depună Formularul 230 în numele titularului.
Atenţie! Fiscul îi va notifica la domiciliu pe toţi cei care figurează pe borderourile ONG-urilor, pentru a-i întreba către ce entitate au direcţionat 2% sau 3,5% din impozitul pe venit. Această procedură a ANAF a fost introdusă pentru a se evita tentativele de fraudă, prin care o persoană ar putea să figureze ca donator a 2% din impozit către mai multe entităţi non-profit. În funcţie de răspunsul donatorului, banii din impozitul pe venit vor intra în contul entităţii indicate de către titular.

Declaraţia 230 se poate depune şi on-line

Persoana care donează se poate duce şi personal la Fisc pentru a depune Formularul 230. Pentru a evita o deplasare la Fisc, declaraţia (formularul respectiv) se poate depune şi on-line, prin Spaţiul Privat Virtual. Persoana interesată să depună de la distanţă formularul trebuie să aibă o adresă de mail validă şi să se înscrie mai întâi în Spaţiul Privat Virtual gestionat de ANAF. Pentru înscriere, persoana fizică are nevoie de un cod care se găseşte fie pe o declaraţie de impunere sau alt document venit de la ANAF, fie se obţine direct de la Fisc.

Cum pot deveni ONG-urile furnizori de servicii sociale acreditaţi

Potrivit Legii nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, furnizorii pot acorda servicii sociale numai dacă deţin certificat de acreditare, potrivit datelor postate pe site-ul guvernului, mai exact la secţiunea data.gov.ro. Acreditarea furnizorului se realizează la cererea acestuia şi numai dacă, la data depunerii cererii, are înfiinţate servicii sociale sau se angajează că, în termen de maximum trei ani de la data obţinerii certificatului de acreditare, va înfiinţa şi acorda servicii sociale. Ministerul Muncii realizează acreditarea unor furnizori de astfel de servicii. Furnizorii şi serviciile sociale, acreditaţi în condiţiile legii, se înscriu în sistemul de evidenţă a serviciilor sociale, denumit Registrul electronic unic al serviciilor sociale.

ȘTIRI VIDEO GdS