Acasă Local Dolj Ești salariat? Iată în ce condiții ești asigurat la Sănătate

Ești salariat? Iată în ce condiții ești asigurat la Sănătate

-

De anul acesta, contribuțiile la Sănătate au trecut în sarcina angajatului. Mulți salariați se întreabă dacă mai sunt asigurați la Sănătate, în condițiile în care angajatorul nu achită la timp la stat contribuția la CASS. De asemenea, din cauza birocrației excesive, persoanele angajate cu acte în regulă, care sunt asigurate prin lege, sunt nevoite să ducă la orice medic adeverință de salariat. GdS aduce lămuriri în aceste cazuri.

De la 1 ianuarie 2018, în contextul transferului de contribuții de la angajator la angajat, contribuțiile sociale au trecut în sarcina salariaților, însă sunt reținute la sursă și virate la stat tot de către angajator. Având în vedere că, din 2018, contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS) a trecut în sarcina angajatului, mai mulți craioveni ne-au întrebat dacă ei mai sunt asigurați la Sănătate, în cazul în care angajatorul nu achită la timp contribuțiile la stat. GdS s-a interesat de situația persoanelor care au un loc de muncă legal și li se reține din salariu contribuția la CASS.

O persoană este asigurată atâta timp cât este salariată

GdS a solicitat clarificări de la Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Dolj, iar calitatea de asigurat a unei persoane în sistemul public de sănătate este reglementată de art. 180 din Legea nr. 227/2015 privind reforma în domeniul sănătății, republicată. „Conform articolului 222 din Legea nr. 95/2006, republicată, în cazul persoanelor care se încadrează în categoria celor care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și dreptul la pachetul de bază se acordă la data începerii raporturilor de muncă/de serviciu și încetează odată cu pierderea dreptului de domiciliu sau reședință în România, precum și în condițiile articolului 267 din lege, respectiv în termen de trei luni de la data încetării raporturilor de muncă/de serviciu“, au precizat reprezentanții CAS Dolj, în răspunsul transmis către GdS.
Cu alte cuvinte, pe perioada în care o persoană este salariată cu documente legale nicio entitate nu o poate considera ca neasigurată, iar în cazul în care angajatorul nu i-a plătit la timp contribuțiile la Sănătate, acea persoană nu are afectată calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate.

Adeverința inutilă care atestă calitatea de salariat

Deci dacă o persoană este angajată cu acte în regulă și are și card de sănătate, atunci acea persoană trebuie să existe în evidențele CAS Dolj ca asigurată până ce trec trei luni de la data încetării contractului individual de muncă (dacă persoana nu s-a reangajat la altă firmă, între timp). Atunci de ce li se solicită persoanelor asigurate de către majoritatea medicilor specialiști și de medicii de familie acea adeverință de salariat? Medicii spun că adeverința este o solicitare a CAS și nu este dorința explicită a medicului care examinează pacientul.
CAS spune că există sistemul electronic prin care se observă dacă o persoană este sau nu asigurată: „Documentele justificative privind dobândirea calității de asigurat sunt stabilite prin Ordinul președintelui CNAS nr. 581/2014, care la art. 12, aliniatul (1), litera q) prevede faptul că dovada calității de asigurat pentru persoanele asigurate care realizează venituri din salarii se realizează prin modalitatea electronică de verificare a calității de asigurat în sistemul de asigurări de sănătate (…)“.
Totuși, când sistemul informatic al CAS dă rateuri, pacientul – salariat trebuie să dovedească acea calitate de asigurat cu o adeverință de la locul de muncă, deși persoana respectivă nici nu și-a schimbat locul de muncă și nici nu și-a pierdut calitatea de asigurat. „În situația în care în urma interogării, persoana nu apare în aplicația instalată pe site-ul CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html, actualizarea calității de asigurat se efectuează pe baza actului de identitate valid la data solicitării și a adeverinței de salariat eliberată de angajator, al cărei model este prevăzut la anexa nr. 2 la respectivul ordin“, a mai transmis CAS Dolj.

Amenzi pentru angajatorii care nu rețin sau nu plătesc contribuțiile integral

Salariatul este asigurat prin lege, iar dacă angajatorul nu plătește la timp contribuțiile sau le achită parțial, atunci persoana fizică nu este afectată, în sensul că rămâne asigurată la Sănătate, iar Fiscul trebuie să urmărească angajatorul și să îl constrângă cu metodele legale existente (somație, titlu executoriu etc.) să achite respectivele obligații de plată către bugetul consolidat.
Potrivit răspunsului transmis de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Dolj, la solicitarea GdS, Fiscul se ocupă doar de colectarea contribuțiilor, de control și de urmărirea firmelor care nu plătesc la timp sumele ce reprezintă stopaj la sursă și accesoriile aferente, precum și alte impozite și taxe.
Firmele care au obligația de a reține la sursă contribuțiile, dar care fie nu le rețin, fie nu le plătesc integral la stat sunt amendate de ANAF. Potrivit art. 336 din aliniatul 1), literele o) și p) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, nereținerea de către angajatori a impozitelor și contribuțiilor, precum și reținerea și neplata integrală a acestor contribuții cu reținere la sursă către stat constituie contravenții și se sancționează cu amendă. Cuantumul amenzilor pe care le poate aplica ANAF firmelor care rețin la sursă și nu virează intergral banii la stat la termen este stabilit în funcție de nivelul datoriei societăților respective către Fisc. Amenzile pornesc de la 4.000 de lei și până la 27.000 de lei, dacă ANAF dovedește că sumele respective au fost sustrase la plată.

Birocrația este excesivă

Cu toate că Legea nr. 95/2006 republicată prevede că unei persoane îi încetează calitatea de asigurat la interval de trei luni după oprirea raporturilor de muncă, modelul de adeverință care trebuie completat de angajator prevede și o rubrică legată de virarea contribuțiilor de către angajator. Modelul de adeverință trebuie completat astfel: asiguratul X (nume, prenume) „are calitatea de salariat începând cu data de … şi i s-a reţinut şi virat lunar contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare“. În anii anteriori, angajatorii erau nevoiți ca pe adeverințele eliberate salariaților care doreau să ajungă la doctor să precizeze și numărul ultimului ordin de plată cu care s-au achitat către stat contribuțiile la CASS, precizare birocratică și care nu se regăsește în actele normative specifice enumerate mai sus.

ȘTIRI VIDEO GdS

REVIEW / Asus ZenBook Duo, laptopul viitorului

Asus ZenBook Duo, laptopul viitorului, este un laptop foarte interesant, care ofera utilizatorului două display-uri, unul tactil, numit ScreenPad™ Plus și unul clasic, cu rezoluție full HD și diagonală de 14 inch.