Acasă Local Dispoziţia nr. 1638 - Primarul Municipiului Craiova

Dispoziţia nr. 1638 – Primarul Municipiului Craiova

-

În temeiul art. 39 alin. 4 şi art. 68 alin. 1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

D I S P U N E:

Art. unic: Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă, în data de 13.04.2018, ora 10.00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2018.

Emisă azi 11.04.2018

PRIMAR,
Mihail GENOIU

PT. SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

Vizat de legalitate,
cons. jr. Alina Constantinescu

www.primariacraiova.ro

ȘTIRI VIDEO GdS