Oficiul de Cadastru Dolj reaprinde controversele legate de taxa-rea operațiunilor de carte funciară pentru lichidatorii judiciari
Oficiul de Cadastru Dolj reaprinde controversele legate de taxa-rea operațiunilor de carte funciară pentru lichidatorii judiciari

Sunt scutiți lichidatorii judiciari de taxe pentru operațiunile efectuate în cartea funciară? Oficiul de Cadastru Dolj spune că nu. O instanță judecătorească spune că da. Cum reușește Frigoriferul lui Dinel Staicu să se intabuleze gratuit, aflați în cele de mai jos.

Dosarul de insolvență al Carnexpod SRL, una dintre firmele controlate din umbră de omul de afaceri Dinel Staicu, reaprinde controversele legate de scutirea lichidatorilor judiciari de taxarea operațiunilor de cadastru și publicitate imobiliară. Povestea falimentului Carnexpod a fost relatată recent de GdS („Cum a fost învins Dinel Staicu de lichidatorii BIR“ – 25 ianuarie 2018). În anii 1999-2000, 11 firme controlate de Staicu au luat cu încălcarea normelor bancare credite de 4,2 milioane de euro de la Banca Internațională a Religiilor (BIR). Creditele nu au mai fost rambursate, iar bunurile gajate la BIR au fost urmărite de lichidatorii băncii timp de 15 ani în justiție. Unele dintre aceste bunuri – depozitul Frigorifer Craiova (21.400 mp) și abatoarele Mofleni (22.400 mp) și Podari (114.300 mp) – au ajuns în proprietatea Carnexpod, care se află acum în insolvență. BIR are de încasat creanțe 2,6 milioane de euro de la Carnexpod și așteaptă cu interes intabularea și scoaterea la vânzare a celor trei active evaluate la 3,4 milioane de euro pentru a-și recupera banii. Operațiunile efectuate în cartea funciară costă însă extrem de mult, lucru care ar diminua averea debitoarei Carnexpod. În consecință, în cadrul procedurii de insolvență, lichidatorul GMC a inițiat o acțiune judiciară în contradictoriu cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Dolj, cerând intabularea gratuită a celor trei imobile. Lichidatorul a invocat un articol din OUG nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență (art. 76, ind.1) – modificată și completată prin Legea nr. 222/2012, care spune că practicienii în insolvență „sunt scutiți de la plata taxelor privind operațiunile efectuate la OCPI – Biroul de Carte Funciară“. La rândul său, OCPI Dolj a susținut că tarifele practicate sunt reglementate printr-un ordin al MAI (nr. 39/2009), iar lichidatorii nu sunt scutiți la plată (art. 3). Instanța de fond a dat însă dreptate lichidatorului GMC și a concluzionat că „OCPI Dolj refuză în mod nejustificat prestarea serviciilor de Carte Funciară, invocând acte normative cu o putere juridică inferioară legii și ordonanței“. În consecință, judecătorii au admis acțiunea GMC și au obligat OCPI să presteze „în mod gratuit“ serviciile cerute de lichidatorul judiciar. Încheierea instanței, din 21 noiembrie 2017, avea termen de recurs în șapte zile de la comunicare. Totuși, ea a rămas definitivă și irevocabilă în data de 4 ianuarie 2018, prin „nerecurare“.

Regula are excepțiile ei

Admiterea acțiunii GMC constituie un precedent care poate influența în mod decisiv practica OCPI în ceea ce privește operațiunile de carte funciară solicitate de lichidatorii judiciari. La câte procese de insolvență sunt pe rol, aceste operațiuni pot costa sute de mii sau milioane de euro. În consecință, GdS a căutat să afle care va fi practica unitară a OCPI Dolj de acum înainte. Concret, dacă pe baza precedentului GMC toți lichidatorii judiciari vor fi scutiți de plata tarifelor OCPI. Într-o adresă de răspuns, OCPI susține că „tariful perceput pentru cererile depuse de lichidatori este cel prevăzut de reglementările în vigoare, cu excepția situației în care instanța a dispus altfel“. Se invocă trei adrese din partea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) din perioada 2015-2016, care spun că prestațiile OCPI pentru lichidatori nu sunt scutite de taxe, ci supuse unor tarife reglementate de legislația în domeniul cadastrului și publicității imobiliare. Cu alte cuvinte, regula este că se plătește. Cei care vor să fie scutiți trebuie să dea OCPI în judecată. Dar, dacă OCPI are dreptate, de ce nu a recurat încheierea de ședință în procesul cu GMC? Instituția nu ne-a răspuns, pe motiv că informațiile solicitate de noi sunt exceptate liberului acces. Articolul din Legea nr. 544/2001 invocat (art. 12, alin 1, lit.f) spune că sunt exceptate liberului acces „informațiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere unui proces echitabil ori interesului legitim a oricăreia dintre părțile implicate în proces“. Cum mai pot informațiile solicitate de jurnaliști să influențeze litigiul soluționat deja definitiv și irevocabil numai angajații de la Cadastru știu. La final, OCPI face o precizare importantă, subliniind că „din evidențele instituției nu rezultă comunicarea oficială a încheierii la care se referă solicitarea de informații publice“. Ni se sugerează astfel că încheierea nu a fost atacată cu recurs din cauză că nu a fost comunicată oficial. Avocații consultați de GdS spun însă că acest lucru este imposibil, deoarece tribunalul nu aplică parafa „definitiv și irevocabil“ decât dacă la dosar există dovada comunicării hotărârii de fond a instanței, cu data primirii, de la care se socotește termenul de atac.

Bogdan GROȘEREANU
Lucrează din 2001 în presa scrisă și abordează subiecte diverse cum ar fi evenimentele, subiectele sociale, cele legate de administraţia locală, de politică, economie, dar şi investigație. A urmat traininguri pe jurnalism social, politic, acces la informaţii şi investigație, în special cele prin intermediul Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Rise Project.