Acasă Local DISPOZIŢIA NR. 101 - PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

DISPOZIŢIA NR. 101 – PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

-

În temeiul art. 39 alin. 2 şi alin. 4 şi art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

DISPUNE:
Art. unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară în data de 22.01.2018, ora 10.00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Societăţii Române de Televiziune, în vederea organizării semifinalei concursului Eurovision 2018, în municipiul Craiova.

Emisă azi: 16.01.2018

PRIMAR,
Mihail GENOIU

PT. SECRETAR,
Ovidiu MISCHIANU

Vizat de legalitate,
cons. jr. Diana DĂRAC

www.primariacraiova.ro

ȘTIRI VIDEO GdS