Universitatea „Constantin Brâncuşi“ din Târgu Jiu
Universitatea „Constantin Brâncuşi“ din Târgu Jiu
Universitatea „Constantin Brâncuşi“ din Târgu Jiu

Universitatea „Constantin Brâncuşi“ (UCB) din Târgu Jiu va avea cel puţin 789 de studenţi la licenţă şi master, în urma organizării concursului de admitere. Universitatea are în componența sa cinci facultăţi: Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Științe ale Educației si Management Public, Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale şi Facultatea de Științe Juridice. La concursul de admitere s-au înscris 900 de candidați la programele de licență și 305 la programele de master. Cele mai căutate au fost: Facultatea de Științe Medicale și Comportamente, specializările Asis­­tență Medicală Generală, Asistență de Farmacie, Moașe și Kinetoterapie și Motricitate Specială; Facultatea de Științe Economice; Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă, specializarea Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism; Facultatea de Științe ale Educației și Management Public, specializarea Pedagogia învățământului primar și preeșcolar. După terminarea perioadei de confirmare a locurilor ocupate de candidați, la programele de licență au confirmat 534 de candidați și la programele de master – 255. Pentru concursul de admitere din septembrie 2017 se vor scoate la concurs locuri cu taxă, dar și locuri fără taxă, rămase neocupate în sesiunea iulie 2017.

Eugen MARUTA
Este absolvent al Facultății de Litere și Ștințe Sociale și al unui master în Administrația Publică. În anul 2000 a venit în practică jurnalistică la Gazeta de Sud, iar de a doua zi au început să apără în ziar articole sub semnătura sa.