Mai este mult până când va începe cu adevărat reciclarea deşeurilor
Mai este mult până când va începe cu adevărat reciclarea deşeurilor
Mai este mult până când va începe cu adevărat reciclarea deşeurilor

Gorjenii stau foarte prost în ceea ce priveşte gradul de reciclare a deşeurilor. Potrivit Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, la nivelul județului dețin autorizație de mediu 18 operatori economici (societăți comerciale şi servicii publice) care acoperă cu servicii de colectare a deșeurilor 85% din populația județului. Câteva localități dețin contracte cu operatori din județe limitrofe (Polovragi, Bustuchin- cu operatori din judeţul Vâlcea, Glogova, Cătune cu operatori din judeţul Mehedinți). Prin proiecte finanțate prin PHARE CES 2004, 2005 și 2006 au fost realizate cinci stații de sortare și transfer în localitățile Turceni, Motru, Novaci, Cărbunești, Rovinari, o stație de sortare deșeuri reciclabile (Plopșoru) și au fost achiziționate echipamente pentru colectarea și transportul deșeurilor pentru opt sisteme de capacitate mică, în următoarele localităţi: Bălești, Câlnic, Jupânești, Padeș, Runcu, Godinești, Motru şi Plopșoru. Eliminarea deșeurilor colectate se face la depozitul conform amplasat în zona Bârsești, care deține autorizația integrată de mediu din 11.03.2009 valabilă până la data de 10.03.2019. Gradul de reciclare a deșeurilor la nivelul județului se înscrie în media existentă la nivel național respectiv 5%, cu excepția operatorului din Turceni, care a atins în anul 2016 un grad de reciclare de 10,6%.

Probleme cu vechile gropi de gunoi

În ceea ce privește închiderea celor opt depozite de deșeuri neconforme, care au sistat activitatea la 16 iulie 2009, în prezent, șase depozite (Târgu Jiu, Rovinari, Turceni, Bumbești Jiu, Târgu Cărbunești, Țicleni) sunt închise conform prevederilor legale, iar două depozite (Motru, Novaci) sunt în curs de închidere. La Novaci mai sunt de realizat documentele privind închiderea, lucrările fiind gata. Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj a identificat o serie de soluţii pentru o mai bună gestionare a deşeurilor. „Pentru realizarea obiectivelor APM Gorj a comunicat Instituției Prefectului Gorj, Consiliului Județean și tuturor primăriilor de pe raza județului Notificarea Ministerului Me­­­­diului privind obligațiile Autorităților Publice Locale referitoare la gestionarea deșeurilor, iar pe 14.02.2017, la sediul APM Gorj a avut loc o întâlnire cu operatorii de salubritate, fiind analizate și discutate următoarele soluţii şi modele de bune practici: Stabilirea unor obiective cantitative de reducere şi reciclare a deşeurilor pe termen scurt; Organizarea și asigurarea unei infrastructuri; Susţinerea formării unui Grup de lucru local, care să implice cetăţeni, reprezentanţi ai sistemului de colectare, angajaţi din administraţie, consilieri locali și judeţeni, experţi, operatori de salubritate, reciclatori, firme locale, organizaţii nonguvernamentale și alţi actori relevanţi, care să participe la punerea în aplicare a soluţiilor recomandate, care să evalueze etapele critice, să redefinească termenele limită, să programeze şi să faciliteze implementarea soluţiilor; Programarea operatorilor de salubritate a colectării programate; Compostarea deşeurilor organice, biodegradabile, atât în zona urbană, cât şi în cea rurală. Studiile arată ca deşeurile municipale şi asimilabile constau în proporţie de peste 50% în materie organică, biodegradabilă, care poate fi valorificată prin digestie aerobă şi anaerobă, diminuând mirosurile, metanul şi levigatul din rampele de gunoi“, a declarat Nicolae Giorgi, directorul executiv al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.

Implicarea cetăţenilor

Agenţia a propus şi câteva modalităţi de implementare a măsurilor de mai sus. Toate au în vedere implicarea cetăţenilor şi a agenţilor economici în colectarea selectivă a deşeurilor. De asemenea, Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj mai propune şi modalităţi de control asupra modului în care sunt colectate deşeurile, indiferent de tipul acestora. „Unităţile administrativ-teritoriale trebuie să-şi exercite dreptul de a verifica modalitatea de colectarea separată şi să aplice măsuri coercitive pentru nerespectarea prevederilor legale atât la persoane fizice, cât la asociaţii de locatari sau agenţi economici coroborat cu implementarea unor mecanisme tehnico-financiare cum ar fi tariful diferenţiat pentru colectarea deşeurilor menajere. Pentru a amplifica acţiunile, Autoritățile Publice Locale pot solicita colaborarea dintre Garda Națională de Mediu şi Poliţia Locală“, a mai declarat Nicolae Giorgi, directorul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.

Eugen MARUTA
Este absolvent al Facultății de Litere și Ștințe Sociale și al unui master în Administrația Publică. În anul 2000 a venit în practică jurnalistică la Gazeta de Sud, iar de a doua zi au început să apără în ziar articole sub semnătura sa.