DOLJ
• Între orele 8.00 – 12.00, Craiova PT Stațiune Didactică Banu Mărăcine.
• Între orele 9.00 – 17.00, Almăj, Coțofenii din Față PTA 1, 2 Brădești Bătrâni, PTA 2 Brădeștii din Față, PT Cămin Brădești, PTA 1, 2 Almăj, PTA Moșneni, PT SMA Almăj, PT Bogea, PTA 1, 2 SA Beharca, PTA Pensiune Beharca, PTA Șchiopu, PT Teișani, PTA Guguleni, PT terți: PT SA Brădeștii din Față, PT Avicola Brădești, PT CFR Coțofenii din Față, CEF Balkan Photo Energia, PTA Pompe Apă Coțofenii din Față, PTA Cosmorom Beharca, PT Vinalcool Coțofenii din Față, PT Alimentare Apă.
• Între orele 12.00 – 16.00, Craiova PT 664 – bd. Tineretului – Modex 2.
GORJ
• Între orele 9.00 – 17.00, Crasna PTA Radoș nr. 1, PTA Radoș nr. 2 – sat Radoș; Săcelu PTA Magherești – sat Magherești; Cărbunești PTA Cuci – sat Cuci.
OLT
• Între orele 9.00 – 17.00, Potcoava PTA 2 Fălcoeni.
• Între orele 10.00 – 14.00, Cârlogani PTA CAP Cârlogani.
• Între orele 14.00 – 18.00, Brebeni PTA IELIF Brebeni.