Pe strada Bucovăț a rămas o grămadă de resturi de asfalt și pietriș de care constructorul a uitat (Foto: Bogdan Grosu)

Constructorii care reabilitează străzile din Craiova uită uneori să evacueze resturile rezultate în timpul lucrărilor, cum ar fi molozul rămas de acum o lună pe strada Bucovăț sau resturile lăsate în drum la lucrările aflate în derulare pe strada Ulmului. Respectă constructorii din Craiova caietele de sarcini întocmite de primărie? După cum decurg lucrările din Bănie, la capitolul reabilitări de străzi în special, se pare că realitatea nu are nici o legătură cu contractul.

Mai mulți craioveni ne-au sesizat în legătură cu modul în care se desfășoară de cele mai multe ori lucrările de reabilitare a străzilor și trotuarelor din oraș, menționând faptul că resturile rezultate în timpul lucrărilor sunt lăsate la voia întâmplării pe perioada execuției sau chiar sunt uitate de constructori la fața locului, după ce se termină lucrarea. „Să vedeți ce au lăsat pe trotuar după ce s-a asfaltat strada Matei Millo! Erau mormane de resturi de nu aveai pe unde să treci din cauza lor“, ne-a relatat în urmă cu câteva zile o craioveancă de pe strada respectivă.
Marți, pe trotuarul de pe Matei Millo nu mai erau resturi și dispăruse și mormanul de asfalt răzuit lăsat săptămâni bune pe trotuarul de la intersecția străzii Arieș cu General Dragalina, după ce s-a asfaltat un tronson al străzii Arieș. În schimb, constructorul care a reabilitat strada Bucovăț, lucrare finalizată acum mai bine de o lună, a mai lăsat în urmă un morman de asfalt și pietriș. Grămada stă și acum pe trotuarul de la intersecția străzilor Bucovăț și George Bibescu, iar trecătorii sunt nevoiți să intre pe carosabil pentru a o ocoli. Probleme cu resturi de lucrări lăsate în drum sunt și pe strada Ulmului. Pe un tronson al străzii, pornind de la intersecția cu General Dragalina, carosabilul a fost răzuit, trotuarele au fost sparte, iar vechile borduri scoase. Strada Ulmului este în plin proces de reabilitare, pe o porțiune turnându-se deja asfaltul, iar trotuarele au suferit o reparație capitală. Resturile de pe tronsonul în lucru au fost însă lăsate în stradă, unele chiar pe partea carosabilă de pe General Dragalina, iar șoferii trebuie să fie atenți și să le ocolească. Probleme de acest fel mai sunt și pe alte străzi din Craiova.
Pe strada Bucovăț a lucrat firma Domarcons, pe celelalte străzi menționate lucrările fiind făcute de Delta ACM, societate care a câștigat licitația privind lucrările de reparații și întreținere străzi, alei, trotuare și parcări în municipiul Craiova (acord-cadru pe patru ani, 2014-2018, cu o valoare totală a contractului sau a contractelor subsecvente de 135 de milioane de lei, fără TVA). Există obligații impuse constructorilor, prin contract sau caietul de sarcini, care să vizeze și modalitatea în care aceștia trebuie să se ocupe de resturile rezultate în urma lucrărilor? Există, însă constructorii nu țin cont de ele de cele mai multe ori.

Contractul este una, iar realitatea alta

Caietul de sarcini întocmit de primărie, atunci când a scos la licitație „lucrările de reparații și întreținere străzi, alei, trotuare și parcări în municipiul Craiova“, prevede mai multe condiții pe care constructorii cam uită să le respecte în momentul în care se apucă de treabă. Printre sarcinile trasate acestora se numără și „evacuarea din zona de lucru a materialelor rezultate din decapări sau a materialului rezultat în urma desfacerii bordurilor sau a refacerii trotuarelor“. „Decaparea suprafețelor se va face pe tronsoane, astfel încât acoperirea să se execute în cel mai scurt timp. Frezarea suprafețelor se va face pe tronsoane, astfel încât acoperirea să se execute în maximum 24 de ore. Materialul decapat/frezat se va încărca în mijloace de transport și va fi evacuat din șantier. După eliminarea deșeurilor se vor curăța suprafețele decapate/frezate cu peria mecanică“, se menționează în caietul de sarcini. Acesta mai prevede ca durata maximă a lucrării necesară reparării unei străzi să nu depășească în nici un caz 30 de zile, dar mai spune și că „executantul are obligația de a executa lucrările de asfaltare în aceeași zi în care a efectuat operația de decapare a îmbrăcămintei“. Țin cont constructorii din Craiova de aceste sarcini în timpul lucrărilor de reabilitare a străzilor? Nu prea, la modul cum se prezintă șantierele de pe străzile orașului.
Și în modelul de contract subsecvent de lucrări întocmit de primărie se stipulează că „pe parcursul execuției lucrărilor executantul are obligația de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv confortul riveranilor sau căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului (primăria – n.r.) sau a oricărei alte persoane, și de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier“.
Contractul este însă una, iar realitatea alta. Delta ACM s-a mai confruntat cu o situație similară și în perioada în care reabilita strada Calea București, iar firma a fost amendată în mai multe rânduri de ofiţerii Biroului Rutier Craiova, printre care și pentru faptul că „în timp ce lucrau la trotuarele de pe Calea Bucureşti, muncitorii au lăsat materiale şi obstacole nesemnalizate pe partea carosabilă, care au pus în pericol circulaţia rutieră“, după cum au precizat polițiștii la acea vreme.