blocuri

Pentru că este perioada Adunărilor Generale la asociațiile de proprietari și mulți craioveni se plâng că cei de la asociații nu le aduc la cunoștință deciziile luate în cadrul acestor întruniri, îi informăm că pot afla totul de la primărie. Reprezentanții proprietarilor sunt obligați ca în următoarele zile după ținerea Adunării Generale să meargă la Com­partimentul Control și Mo­nitorizare asociații de pro­prietari și să depună aici o copie după procesul-verbal. Totodată, ei completează un formular tip în care trec modificările care au avut loc în componența conducerii asociației, adică cine este noul președinte, cine intră în componența noului Comitet Executiv. „După Adunarea Generală se încheie un proces-verbal în care se trec toate deciziile luate în adunare. Al doilea pas, comitetul trebuie să facă o ședință, să valideze hotărârile Adunării Generale și să le afișeze la fiecare scară de bloc. Acest proces-verbal este dus în copie și la Compartimentul Control și Monitorizare asociații de proprietari. Dacă au fost schimbări ale organului de conducere, comitet, președinte, cenzor sau salariați, există un formular tip emis de primărie în care se actualizează toate informațiile. Acest formular se depune prin registratură la primărie, pentru a fi o evidență clară, pentru a se cunoaște care sunt reprezentanții și angajații acelei asociații“, a precizat Ion Pătrulescu, președintele Uniunii asociațiilor de proprietari din Craiova. Prin urmare, dacă reprezentanții asociațiilor refuză să le spună proprietarilor ce decizii s-au luat în cadrul Adunării Generale, cei din urmă pot să solicite la primărie aceste date. În privința contractelor și salariilor, reprezentanții asociațiilor sunt obligați ca ulterior să facă cunoscut proprietarilor toate aceste date.
Tot în momentul întrunirii Adunării Generale, proprietarii trebuie să știe că pot să ceară un audit pentru a cunoaște dacă există probleme financiar-contabile la asociația lor. „Ar fi bine ca atunci când se schimbă reprezentanții proprietarilor, în speță președintele și comitetul, și există suspiciuni sau au fost discuții, expertize în derulare sau există neconcordanțe, să se comande un audit. Pentru că acesta se plătește, se discută în Adunarea Generală și se votează de către proprietari, dar se poate stabili și de către comitet și se supun anul viitor spre validare toate hotărârile comitetului“, a mai spus Ion Pătrulescu. Dacă vechea conducere își dă demisia, acest lucru se face doar în Adunarea Generală, decizia se supune votului proprietarilor și se consemnează în procesul-verbal. Adică proprietarii își aleg reprezentanții și tot proprietarii sunt cei care votează demisia lor.

Maria CERNĂTESCU
A absolvit Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu” din Universitatea din Craiova şi lucrează în presa scrisă din 2004. În momentul actual este unul dintre puţinii jurnaliști locali care se ocupă de domeniul asociaţiilor de proprietari.