Acasă Local Dolj Se eliberează buletin și fără domiciliu

Se eliberează buletin și fără domiciliu

-

În Craiova, actele de identitate au ajuns să fie făcute „pe ochi frumoși“, adică fără să deții un document prin care să dovedești adresa de domiciliu. Trei craiovence au cărți de identitate eliberate de un serviciu al primăriei la o adresă pentru care nu dețin nici un document de proprietate sau închiriere. Aceasta în timp ce un alt serviciu al administrației locale le somează să părăsească res­pectiva locație, pe care o ocupă în mod abuziv.

Trei craiovence și-au făcut buletin doar pe propria declarație, cu toate că legea spune că dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul dintre următoarele documente: acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare privind titlul locativ sau declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de acte de proprietate. Întrebarea este cum de un serviciu al Primăriei Craiova și unul al Consiliului Județean Dolj au eliberat acte de identitate unor persoane care ocupă un imobil aparținând primăriei fără să existe un contract de închiriere?! Prin urmare, Ludmila Lătărețu, Cristina Coman și Maria Coman au trecut în actul de identitate aceeași adresă, o cameră din blocul 51 de pe strada Brestei. Apartamentul respectiv este în proprietatea Primăriei Craiova și pentru această locație cele trei persoane nu au încheiat cu autoritățile un contract. Dimpotrivă, proprietarul de drept somează respectivele „chiriașe“ să părăsească locația pe care o ocupă în mod abuziv. Cum ar veni, un serviciu al primăriei le dă cu o mână, un altul le ia.
„Eu și una dintre fiicele mele, Cristina Coman, avem buletinele făcute din anul 2014. La domiciliu avem trecut așa: str. Brestei, nr. 257, bl. 51, sc. 1, ap. 3. Recunosc, noi stăm aici fără nici o formă legală. Este blocul primăriei și nu vor să ne dea și nouă aici o cameră. Nu vor să ne încheie un contract. A cerut și concubinul meu, Dumitru Dine, să i se dea o cameră aici, să-i facă un contract. Au venit de la primărie și au încheiat un proces-verbal de predare-primire pentru camera 3, unde stăm toți, după care nu i-au mai făcut contract de chirie. Asta se întâmpla în mai 2015, iar luna următoare i-au spus să iasă din cameră. Cealaltă fată a mea a făcut buletinul prin caravană (programul „Caravana identității“, prin care se fac acte de identitate persoanelor care nu figurează în evidențele oficiale – n.r.) și are aceeași adresă ca și noi. Nici ea nu are un contract de închiriere. Nu mai înțelegem: avem buletinele la adresa asta, dar cei de la primărie nu vor să ne facă contract aici! Ne amenință mereu că ne dau afară. Atunci, de ce ne-au făcut buletine aici?“, se întreabă mirată Ludmila Lătărețu.

Se eliberează buletin și fără domiciliu

Reprezentanții celor două servicii de evidența persoanei – cel din cadrul Primăriei Craiova, cât și cel de la nivelul Consiliului Județean Dolj – spun la unison că pentru eliberarea cărților de identitate sunt suficiente declarația pe propria răspundere și un proces-verbal încheiat de un agent de poliție. Acesta are rolul de a constata dacă persoana în cauză se găsește în locația declarată. Se ridică o întrebare: actul de proprietate sau orice alt document din care să reiasă titlul în baza căruia este deținut imobilul nu are nici o importanță?
Iată ce susțin reprezen­tanții Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Craiova, care afirmă totodată că acest lucru nu mai este posibil în prezent în municipiu. „În perioada iunie 2013 – februarie 2015, Direcția de Evidență a Persoanelor Craiova a emis acte de identitate cu aplicarea prevederilor art. 28 lit. c din OUG 97/2005 modificată și completată, respectiv în lipsa actelor încheiate în condiții de validitate privind titlul locativ și a declarației pe proprie răspundere a solicitantului însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică prin care se certifică existența unui imobil cu destinație de locuință și faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată.
Începând cu anul 2015, în spiritul prevederilor constituționale referitoare la dreptul de proprietate și ale Noului Cod Civil, pentru evitarea situațiilor semnalate prin care proprietarii de imobile ar fi neîndreptățiți prin stabilirea domiciliului unor terțe persoane în proprietatea acestora fără acordul expres al proprietarului, în condițiile în care polițistul de ordine publică nu are în competența sa identificarea proprietarului și comunicarea situației juridice a imobilului unde se solicită stabilirea domiciliului, DEP Craiova nu emite acte de identitate având ca motiv schimbarea de domiciliu în lipsa consimțământului expres manifestat de către proprietarul imobilului unde se dorește a se stabili domiciliul, motiv pentru care direcția noastră va întreprinde toate demersurile necesare în vederea identificării proprietarilor în scopul exprimării exprese a consimțământului acestora cu privire la stabilirea domiciliului unor terțe persoane pe proprietatea lor“, se arată în răspunsul dat GdS și semnat de primarul Lia Olguța Vasilescu.
În schimb, reprezentanții Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj (DPCEP) spun că este posibilă întocmirea și eliberarea unui act de identitate fără dovada palpabilă a actului de proprietate. „Dovada domiciliului se face prin mai multe variante. Statul român trebuie să știe unde se află fiecare cetățean, acesta să fie identificat și identificabil. Problema cu documentele de proprietate sau închiriere trebuie să și le rezolve primăria. Dovada domiciliului se face printr-un contract de vânzare-cumpărare, un contract de închiriere, adeverință de spațiu, extras de carte funciară, dar și printr-o declarație pe proprie răspundere însoțită de raportul polițistului constatator. Noi eliberăm cetățenilor acte de identitate în aceste condiții. Eliberăm chiar și pentru persoanele fără domiciliu, cărora le trecem în CI în locul adresei doar localitatea“, a declarat comisar-șef Marin Stănică, reprezentantul DPCEP Dolj.

ȘTIRI VIDEO GdS