Consolele metalice ale indicatoarelor și-au făcut loc printre cablurile electrice (Foto: GdS)
Consolele metalice  ale indicatoarelor  și-au făcut loc printre  cablurile electrice (Foto: GdS)
Consolele metalice
ale indicatoarelor
și-au făcut loc printre
cablurile electrice (Foto: GdS)

Consolele metalice ale noilor indicatoare rutiere montate pe strada Calea București vin în contact cu rețelele electrice de pe marginea drumului. Autoritățile promit că vor lua măsuri. Legislația nu permite ca indicatoarele rutiere și rețelele electrice să fie amplasate în același spațiu. Problema este că strada este prea îngustă.

La sfârșitul anului 2014, Primăria Craiova a organizat o licitație publică pentru achiziția de indicatoare rutiere, contractul fiind estimat la 570.000 de lei (128.000 de euro). Era vorba despre indicatoare rutiere „Trecere pentru pietoni“ dotate cu leduri, dar și indicatoare rutiere de orientare și informare. Contractul urma să asigure inclusiv montajul acestora pe străzile municipiului. Licitația, la care au participat patru firme, a fost câștigată de Girod Semnalizare Rutieră SRL Timișoara, la prețul de 109.000 de euro (fără TVA).
În centrul orașului și pe strada Calea București au fost instalate cele mai impozante panouri informative, montate pe console solide, din metal. Cititorii GdS ne-au sesizat însă că există o problemă: firele electrice de pe marginea drumului se sprijină pe consolele metalice, putând deveni un pericol pentru cetățeni.
„Am văzut și eu panourile respective prin oraș, pe care se sprijină firele electrice. De regulă, acele fire sunt izolate. Dacă se freacă însă de stâlpul metalic, izolația se poate rupe și astfel pot deveni un pericol pentru cetățeni. Nu ar trebui să fie lipite de stâlpul metalic, bun conductor de electricitate“, a declarat Veronica M, reprezentanta unei firme care lucrează în domeniu.
Viceprimarul Craiovei, Dan Dașoveanu, a declarat: „Indicatoarele au fost montate conform caietului de sarcini, care indică amplasamentul, poziționarea lor. Acolo sunt și rețele de telecomunicații, dar și cabluri de curent ale CEZ. La predarea amplasamentului, am stabilit că noi, Primăria Craiova, împreună cu operatorii de telecomunicații și distribuitorul de energie electrică vom vedea ce soluții putem găsi pentru a nu exista pericole“.

Calea București, o stradă prea îngustă

Reprezentantul Girod Semnalizare Rutieră SRL, Monica Albu, ne-a precizat că standardul aplicat în domeniu nu face referire la interferențele cu rețelele electrice.
„Aceste console au fost montate la locurile indicate de Primăria Craiova, bănuiesc că ei s-au interesat de locurile în care se pot amplasa. Pentru amplasarea lor, nu se cere aviz de la deținătorii de rețele. Pentru indicatoarele verticale, noi lucrăm după standardul SR 1848/2011“, a afirmat Monica Albu. Potrivit standardului SR 1848 – 2/2011, la amplasarea consolelor trebuie respectat obligatoriu gabaritul de înălțime de 5,5 metri de la cota în axul drumului până la limita inferioară a indicatorului rutier. Se recomandă însă ca grinda transversală să fie amplasată la înălțimea de şapte metri față de suprafața părții carosabile.
Legislația care reglementează amplasarea rețelelor electrice are și ea normele ei. Ordinul nr. 4/2007 al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice, prin care se urmărește evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și a mediului (art. 2, lit. b). Potrivit acesteia, distanța de siguranță reprezintă distanța minimă care delimitează zona de siguranță a capacității energetice, măsurată în proiecție orizontală sau verticală între limita exterioară a acesteia și punctul cel mai apropiat al unei instalații sau contrucții.
Distanțele de siguranță dintre Liniile Electrice Aeriene (LEA) și obiectivele învecinate sunt precizate în Anexa nr. 4 la norma tehnică. Astfel, pentru LEA de 0,4 kV, stâlpii liniilor electrice trebuie amplasați în afara zonei de siguranță a drumului.
Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor arată că zona drumului public cuprinde ampriza, zonele de siguranță și zonele de protecție. Ampriza drumului (art. 15) este suprafața de teren ocupată de elementele drumului: parte carosabilă, trotuare, piste pentru cicliști, acostamente, rigole, taluzuri, șanțuri de gardă, ziduri de sprijin și alte lucrări de artă. Zonele de siguranță (art. 16, alin 1) sunt zonele de teren situate de o parte și de alta a amprizei drumului, destinate exclusiv semnalizării rutiere, plantației rutiere sau pentru alte scopuri legate de întreținerea și exploatarea drumului sau pentru siguranța circulației. Cu alte cuvinte, rețelele LEA de 0,4 kV nu ar trebui să se intersecteze cu indicatoarele rutiere, pentru că legea nu le dă voie să fie amplasate în același spațiu. Strada Calea București pare prea îngustă pentru respectarea cu strictețe a legislației în domeniu.

Bogdan GROȘEREANU
Lucrează din 2001 în presa scrisă și abordează subiecte diverse cum ar fi evenimentele, subiectele sociale, cele legate de administraţia locală, de politică, economie, dar şi investigație. A urmat traininguri pe jurnalism social, politic, acces la informaţii şi investigație, în special cele prin intermediul Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Rise Project.