Acasă Local Dolj La adunarea generală aflați cum se cheltuiesc banii dumneavoastră

La adunarea generală aflați cum se cheltuiesc banii dumneavoastră

-

Proprietarii au dreptul să meargă la adunările generale ale asociațiilor de proprietari (Foto: Arhiva GdS)
Proprietarii au dreptul să meargă la adunările generale ale asociațiilor de proprietari (Foto: Arhiva GdS)

Știați că administratorul asociației de proprietari are un salariu de 3.000 de lei și că unii vecini din bloc și-au dat acordul pentru acest câștig, în timp ce dumneavoastră nu ați mers la adunarea generală? Craiovenii din asociațiile de proprietari trebuie să știe că legea le dă dreptul ca măcar o dată pe an să participe la adunările generale, care obligatoriu se țin în primele trei luni ale anului.

Dacă vreți să știți pentru ce dați banii la asociația de proprietari, cu cât îl plătiți pe președinte sau pe administrator, este bine să participați la adunările generale. Acestea trebuie ținute în primele trei luni ale anului. Este singura dată când aveți posibilitatea să-i trageți de mânecă pe cei de la asociație și să-i întrebați cum se cheltuiesc banii dumneavoastră.
Proprietarii trebuie să înțeleagă că tot ce se face în asociație trebuie să aibă acordul adunării generale, adică al lor. Și pot să facă acest lucru participând o dată pe an la aceste întruniri. Legea asociațiilor de proprietari le dă dreptul tuturor proprietarilor să vină la adunări.
„Proprietarii membri ai asociației au dreptul să participe, cu drept de vot, la adunarea generală a proprietarilor, să își înscrie candidatura, să candideze, să aleagă și să fie aleși în structura organizatorică a asociației“, se precizează în articolul 9 din Legea nr. 230/2007.
Dan Remus, președintele Asociației de Proprietari II Rovine, a spus că, deși în asociația pe care o conduce sunt 200 de persoane, la adunare vin doar 30-40. „Proprietarii trebuie să conștientizeze că este dreptul lor să vină la adunare. Nu mai este ca înainte, stai liniștit și alții se ocupă de blocul tău. Adunarea este importantă prin deciziile care se iau și care îi vizează pe toți proprietarii, indiferent că sunt sau nu prezenți la întrunire. Nu este bine ca doar o parte a proprietarilor să hotărască pentru majoritatea. De exemplu, în asociația mea sunt peste 200 de proprietari și vin la adunare doar 30-40 de persoane“, a spus Dan Remus.

Ce trebuie să știe proprietarii

Adunările generale sunt convocate de președintele asociației și comitetul executiv, în nici un caz de administrator sau de alt angajat. „Printr-un convocator se stabilesc locul, data și ora adunării. Acest convocator va fi afișat la sediul asociației și pe fiecare scară de bloc. Uneori acesta poate fi însoțit de un tabel care va fi semnat de către proprietari. Întrunirea trebuie anunțată cu șapte zile înainte. Se stabilește o listă cu discuțiile care vor avea loc la adunare, adică ordinea de zi“, explică Ion Pătrulescu, jurist.
Pe ordinea de zi este obligatoriu să fie trecute analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, cuantumul fondului de reparații și fondului de rulment, situația facturilor plătite și restanțele pe care le are asociația către furnizori, situația proprietarilor restanțieri. La rândul lor, și proprietarii pot face completări, aducând în discuție orice altă problemă din asociație, cum ar fi lucrări de reparații, salarizarea personalului angajat, dacă se fac angajări sau revocarea din funcție a președintelui. Cenzorul este și el prezent la adunare pentru a prezenta raportul.
„În adunarea generală, pe lângă propunerile făcute de comitet, au venit și proprietarii cu sugestiile lor. Unele dintre ele s-au adoptat. De exemplu, un proprietar a solicitat să fie desființate uscătoarele de rufe din fața blocurilor și a fost aprobată această sugestie. Am avut proprietari care au venit cu propunerea să creștem salariul administratorului și oamenii au fost de acord. Am stabilit, totodată, cuantumul penalităților proprii. Am avut propuneri și din partea comitetului, dar și a proprietarilor“, a afirmat Gheorghe Albu, președintele Asociației 1 Mircești.
Proprietarii care nu pot ajunge la adunare pot să trimită în locul lor un reprezentant care să voteze hotărârile, cu condiția ca acesta să fie împuternicit. Legea nu distinge și un proprietar poate veni la adunare și cu o sută de împuterniciri, ceea ce iscă foarte multe discuții.
Dacă nu este întrunit cvorumul necesar de jumătate plus unu, adunarea va fi suspendată şi reconvocată în maximum zece zile de la data primei convocări. La a doua întâlnire, hotărârile vor putea fi adoptate, indiferent de numărul celor prezenţi, dacă există dovada că toţi membrii asociaţiei au fost convocaţi.

Hotărârile sunt obligatorii și pentru absenți

Hotărârile adunărilor generale se consemnează în registrul de procese-verbale al asociaţiei de proprietari, se semnează de către toţi membrii comitetului executiv şi se comunică, în scris, tuturor proprietarilor. Cei care sunt nemulțumiți de hotărârile luate pot ataca deciziile în instanță, în termen de 45 de zile. Hotărârile trebuie luate cu atenție, pentru că orice nemulțumire ulterioară nu aduce nici o rezolvare.
Ion Pătrulescu, președin­tele Uniunii Asociațiilor de Proprietari din Craiova, a făcut unele precizări referitoare la prevederile legislative privind hotărârile adoptate în adunarea generală. „În articolul 25 din Legea nr. 230/2007 se spune că fiecare proprietar are dreptul la un vot pentru proprietatea sa. Pentru hotărârile cu privire la stabilirea fondurilor de investiţii pentru consolidare, reabilitare şi modernizare, votul fiecărui proprietar are o pondere egală cu cota parte din proprietatea comună. Proprietarul poate fi reprezentat în adunarea generală de către un membru al familiei sau de către alt reprezentant care are o împuternicire scrisă şi semnată de către proprietarul în numele căruia votează. Un membru al asociaţiei de proprietari poate reprezenta unul sau mai mulţi membri absenţi, dacă prezintă împuternicire semnată de proprietarii în numele cărora votează. În cazul unui vot paritar, votul preşedintelui asociaţiei de proprietari este decisiv. Am observat că la aceste adunări sunt discuții aprinse legate de stabilirea fondului de rulment, fondului de reparații și mai ales a penalităților“, a precizat Ion Pătrulescu.

Neconvocarea adunării constituie contravenţie

Neconvocarea Adunării Generale ordinare, cel puţin o dată pe an, în primul trimestru, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 3.000 de lei.

ȘTIRI VIDEO GdS

Horoscop

Berbec Luaţi o hotărâre care vă determină să vă schimbaţi programul. O persoană apropiată v-ar putea solicita sprijinul într-o chestiune de sănătate....