-0.6 C
Craiova
sâmbătă, 18 ianuarie, 2020
Acasă Local Dolj Cine este în spatele concursului ratat pentru șefia SCM Craiova

Cine este în spatele concursului ratat pentru șefia SCM Craiova

-

Postul de director al SCM Craiova, greu de atins prin concurs
Postul de director al SCM Craiova, greu de atins prin concurs

SCM Craiova, club sportiv cu buget anual de 1,75 milioane de euro finanțat din bugetul local, nu are încă un director numit prin concurs. Toți cei cinci candidați care au susținut proba scrisă pe 12 februarie 2015 au obținut punctaje slabe și au acuzat că subiectele au fost greșite și neadecvate postului. Bibliografia a fost elaborată de inspectorii de resurse umane din subordinea primarului, iar comisia de concurs care a selectat subiectele la proba scrisă a fost numită prin dispoziția primarului.

Pe 22 ianuarie 2015, Primăria Craiova a publicat pe site-ul propriu anunțul concursului pentru ocuparea postului vacant de director la Sport Club Municipal (SCM) Craiova. Clubul înființat prin HCL nr. 420/2006 este o instituție publică de interes local, care funcționează în subordinea Consiliului Local (CL) Craiova și este finanțat din bugetul orașului. Are un buget anual de 1,75 milioane de euro și funcționează cu echipele de baschet (masculin, feminin), volei (masculin, feminin) și handbal (feminin), la care se adaugă o schemă de 27 de posturi administrative, din care 14 ocupate. Criteriile de participare și procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de director au fost aprobate prin HCL nr. 53/2012. Pentru organizarea concursului prin dispoziția de primar se desemnează comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor, compuse din câte trei membri și un secretar. Concursul consta în trei etape succesive: selecția dosarului de înscriere, proba scrisă și interviul. Selecția dosarelor de concurs a fost stabilită pe 5-6 februarie 2015, iar proba scrisă – pentru 12 februarie, ora 12.00. Candidații admiși la primele două probe (minimum 70 de puncte) urma să fie programați pentru interviu. Bibliografia a fost și ea publicată odată cu anunțul (22 ianuarie) și conținea 12 texte de legi, printre care: Legea finanțelor publice locale, Legea administrației publice locale, Legea privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice etc.

Subiecte greșite și contestate de candidați

GdS a relatat pe larg ce s-a întâmplat la proba scrisă din 12 februarie. La concurs s-au înscris cinci candidați: Ion Cismaru, Petrișor Albu (directorul interimar în funcție), Ion Horațiu Stănescu, Alexandra-Tomina Popescu și Bogdan-Mihai Pâncu. Ultimul nu s-a prezentat din motive medicale, iar ceilalți au obținut între 26,48 și 33,57 puncte, foarte slab în raport cu necesarul de minimum 70 de puncte pentru promovarea probei. Chiar și așa, câte 20 de puncte au fost acordate din oficiu, din cauză că unul dintre subiecte se referea la un ordin de ministru abrogat. La ieșirea din sală, concurenții au acuzat la unison că subiectele nu aveau legătură cu profilul postului. „Au pus acolo multe puncte ca să facă o bibliografie stufoasă. Din punctul meu de vedere, subiectele nu aveau nici o legătură cu postul ăsta“, a declarat Ioan Horațiu Stănescu, unul dintre candidați. „Eu mă așteptam să se dea mai mult pe sport, despre contractele de muncă, despre federații“, a afirmat, la rândul său, Alexandra-Tomina Popescu.
Cei care au stabilit bibliografia concursului nu și-au dat seama că un ordin de ministru din bibliografie fusese abrogat de șase luni. Unul dintre membrii comisiei a explicat că greșeala a fost cauzată de faptul că subiectele au fost făcute pe baza tematicii primite. „La corectura subiectelor, am deschis legea pentru a confrunta cu textul scris de candidați și așa ne-am dat seama că ordinul fusese abrogat“, a spus acesta.

Directorul SCM, testat la… atribuțiile primarului!

GdS a făcut demersuri pentru a afla modul în care s-au stabilit subiectele și bibliografia concursului, adresând Primăriei Craiova câteva întrebări în baza Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public. Potrivit informațiilor furnizate de primărie, comisia de concurs a fost compusă din președintele Ovidiu Mischianu – directorul Direcției Juridice (DJ), membrii Delia Ciucă – directorul Direcției Servicii Publice (DSP) și Maria Nuță – directorul Direcției Investiții (DI), precum și secretarul Ana Ursu – inspector la Serviciul Resurse Umane (SRU). La proba scrisă, a fost extrasă varianta nr. 2, care conținea cinci subiecte ce totalizau 100 de puncte, în următoarea ordine: enumerarea și comentarea atribuțiilor primarului (Legea nr. 215/2001) – 20 de puncte; procedura de selecție a proiectelor: criterii de evaluare și contestații (Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 395/2013) – 20 de puncte; principiile fundamentale (Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii) – 20 de puncte; atribuțiile Comisiei Naționale de Acțiune împotriva Violenței în Sport – 20 de puncte; salariile de bază, soldele funcțiilor de bază/salariile funcțiilor de bază și indemnizațiile lunare de încadrare (Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice) – 20 de puncte.
Potrivit primăriei, „bibliografia a fost întocmită la nivelul Serviciului Resurse Umane“.
Așadar, știm cine sunt oamenii din spatele acestui concurs cu bibliografie și subiecte controversate: inspectorii de resurse umane. Iar subiectele la proba scrisă sunt stabilite de comisia de concurs, potrivit HG nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale din sectorul bugetar (art. 15, lit. c). Ca o completare însă, trebuie să precizăm că, potrivit site-ului primăriei, Serviciul Resurse Umane este condus de Petru-Alexandru Dumitrescu și se află printre serviciile coordonate de primarul Lia Olguța Vasilescu.

ȘTIRI VIDEO GdS